Інші завдання дивись тут...

КРОВ — непрозора, солонувата на смак рідина червоного кольору, що циркулює по замкненій кровоносній системі (сполучна тканина, що на відміну від інших сполучних тканин є рідким розчином різних сполук та клітин). 

 

В організмі людини кров становить близько 7,7 % загальної маси тіла, тобто для людини масою 70 кг циркулює близько п'яти літрів крові. 

 

Артеріальна кров – кров, насичена киснем (має яскраво-червоний колір).

Венозна кров – кров, збіднена на кисень, насичена вуглекислим газом (має більш темне забарвлення). 

Колір крові визначається вмістом у ній сполук гемоглобіну з киснем: чим більше таких сполук, тим яскравіше забарвлення крові.

 

СКЛАД КРОВІ.

плазма (55-60 % об'єму крові);

• формені елементи (40-45 % об'єму крові): червоні кров'яні тільця – еритроцити, білі кров'яні тільця – лейкоцити, кров'яні пластинки – тромбоцити. 

 

Форменні елементи: еритроцити, тромбоцити, лейкоцити.

Ознака еритроцити лейкоцити тромбоцити
Місце утворення Червоний кістковий мозок Утворюються в червоному кістковому мозку, дозрівають у тимусі (вилочковій залозі), селезінці, апендиксі, лімфатичних вузлах  Червоний кістковий мозок
Тривалість життя 100-120 діб від 6-10 годин до десятків років 5-10 діб
Місце руйнування Печінка, селезінка Печінка, селезінка, місця протікання запальних процесів Печінка, селезінка, місця пошкодження кровоносних судин
Вміст в 1 мм3 (показник кількості елементів крові в одиниці об'єму)  за міжнародним стандартом якості 4,1-5,9 млн 4,4— 11,3 тис. 150-400 тис.
Функція  Транспортна  Захисна  Згортання крові
Особливості будови клітин Без'ядерні, двовігнута дископодібна форма, з гемоглобіном, червоного кольору Ядерні, нестала форма з амебоїдним рухом Без'ядерні, округла двоопукла форма

 

Значення процесу руйнування та утворення формених елементів крові: підтримання їх оптимальної концентрації. 

 

Показник кількості формених елементів крові в одиниці об'єму — це відносно сталий показник, який залежить від віку, статі та стану здоров'я людини. 

 

Склад крові є важливою характеристикою стану організму. Під час захворювань кількісні показники крові в людини змінюються, тому за аналізом крові можна визначити діагноз, аналізуючи їх відхилення та причини.

За результатами аналізу крові можна визначити:

• кількість формених елементів та їхнє співвідношення;

• вміст гемоглобіну;

• концентрацію глюкози та інших речовин у крові;

• швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) – здатність еритроцитів осідати під дією сили тяжіння в крові (цей показник слугує ознакою запальних або інших патологічних процесів у нашому організмі, бо у нормі величина ШОЕ у чоловіків не перевищує 10 мм/год, а у жінок - 15 мм/год). 

 

Органи кровотворення (утворення клітин крові).

 

Клітини крові постійно утворюються органами кровотворення

 

ФУНКЦІЇ КРОВІ (пов'язані саме з переміщенням по замкненій системі судин йонів, речовин, клітин, тепла тощо): 

Функція
Трнспортна дихальна перенесення дихальних газів — кисню від легень до тканин організму, а вуглекислого газу від тканин до легень (у крові ці гази зв'язуються з гемоглобіном еритроцитів або розчиняються у воді плазми крові)
трофічна, або поживна перенесення органічних речовин (амінокислот, глюкози, жирів), мінеральних солей у складі плазми крові від травного каналу до всіх тканин організму
видільна перенесення розчинних у плазмі кінцевих продуктів обміну речовин, надлишку солей від  усіх тканин до органів виділення (нирок, легень, шкіри)
регуляторна перенесення регуляторних сполук (гормони, вітаміни, інші біологічно активні речовини) до клітин усіх органів і тканин організму
Захисна 

• забезпечення імунітету організму механізмами знешкодження отруйних речовин,  вірусів, мікроорганізмів у крові (фагоцитоз лейкоцитів та антитіла в плазмі крові);

• володіння фізіологічними механізмами для збереження циркулюючої крові в рідкому стані;

• запобігання втрати крові механізмом згортання крові завдяки тромбоцитам. 

Терморегуляторна перерозподіл в організмі тепла, що утворилося внаслідок реакцій розщеплення поживних речовин завдяки високій теплоємності води – основного  компонента плазми 
Гомеостатична  підтримання сталості показників внутрішнього середовища (рН, осмотичний тиск, температура тіла тощо), бо відносна постійність хімічного складу крові, температури та клітинного складу крові є важливою умовою нормальної життєдіяльності організму людини

 

Отже, плазма пристосована до здійснення поживної, видільної, регуляторної, терморегуляторної й гомеостатичної функцій, а формені елементи крові забезпечують дихальну та захисну функції.

Інші завдання дивись тут...

 

  • каринв
    Ок!
    15 травня 2017 12:44
  • DesertGoblin
    Спасибо!
    14 листопада 2020 11:22