Інші завдання дивись тут...

§ 15 ОДНОКЛІТИННІ ЕУКАРІОТИ.

1. Чим одноклітинні еукаріоти відрізняються від бактерій та ціанопрокаріот?

Одноклітинні еукаріоти відрізняються тим, що мають ядро, яке містить молекули ДНК, організовані в хромосоми; наявністю мітохондрій. В автотрофів цитоплазма  має більше органел: хлоропласти, вакуолю, лізосоми. В гетеротрофів спостерігається травна вакуоля.

 

2. Які способи живлення притаманні одноклітинним еукаріотам?

Частина одноклітинних еукаріот живиться гетеротрофно, інша – автотрофно.

У гетеротрофних одноклітинних еукаріот при тваринному способі клітина захоплює тверді часточки їжі (перетравлює їх у ци­топлазмі або в особливих органелах — травних вакуолях); при грибному способі клітини можуть поглинати лише розчинені органічні речовини(всмоктують їх всією поверхнею). Автотроф­не живлення в одноклітинних еукаріот відбувається виключно за­вдяки фотосинтезу.

 

3. У чому полягає різниця між одноклітинними твариноподібними організ­мами та одноклітинними водоростями?

Різниця полягає у способі живлення.

 

4. Часто в літературі можна зустріти вислів, що евглена в темряві живиться як тварина. Чи є це твердження повністю правильним?

Одноклітинна водорість евглена, яку ін­коли помилково називають «налівтвариною-напіврослиною», має зелені хлоропласти, і за наявності світла живиться завдяки фотосинтезу. Якщо у воді багато розчинених органічних речовин, а світла немає, евглена переходить на гетеротрофний (грибний) тип живлення, і навіть може при цьому ставати безбарвною. Евглена поглинає лише розчинені органічні речовини, всмоктуючи їх всією поверхнею клітини. До захоплення та перетравлення твердих часток їжі, тобто до тваринного живлення, евглена не здатна.

Інші завдання дивись тут...

  • Софійка
    Дякую Софійка
    9 листопада 2019 14:41
  • vyshub
    Дякую велике!
    23 листопада 2020 19:14