Інші завдання дивись тут...

§ 24 БУДОВА І ФУНКЦІЇ КОРЕНЯ.

1. Які основні зони розрізняють від кінчика до основи кореня?

Від кінчика до основи кореня розрізняють  чохлик, зони поділу, розтягу, всмоктування (кореневих волосків), провідна зона.

 

2. У якій зоні відбувається (1) утворення нових клітин, (2) видовження коре­ня, (3) поглинання води і мінеральних речовин?

1 – утворення відбувається у зоні поділу;

2 – видовження кореня відбувається у зоні розтягу;

3 – поглинання води і мінеральних речовин відбувається у зоні всмоктування.

 

3. З чим пов'язане утворення коренем кореневого чохлика, які його функції?

Верхівкова твірна тканина у напрямку росту кореня дає початок захисному кореневому чохлику, у протилежному  — утворює постійні тканини тіла кореня.

Функції чохлика:

• захищає ніжну верхівку кореня під час росту та просування поміж час­точками ґрунту; 

• завдяки великим рухомим крохмальним зернам клітин у глибині коренево­го чохлика корінь «від­чуває» де верх, а де низ (напрям росту кореня);

• поверх­неві клітини кореневого чохлика постійно злущуються та відмира­ють, при цьому вони виділяють слиз, що полегшує просування кореня вглиб ґрунту.

 

4. Які тканини виконують в корені функції (1) поглинання води і мінеральних речовин, (2) транспорту речовин?

1) функції поглинання води і мінеральних речовин в корені виконують клітини покривних тканин шкірочки кореня, які у всисній зоні утворюють кореневі волоски (довгі вирости).

2) функції транспорту речовин виконують провідні тканини провідного пучка у центральному циліндрі.

ЗАВДАННЯ

1. Заповніть таблицю в зошиті.

Зони кореня

Особливості будови

Функції

Кореневий чохлик

Клітини щільно розміщені. Деякі клітини містять великі крохмальні зерна. Поверхневі клітини відмирають і злущуються.

Захищає верхівку кореня, виділяє слиз і полегшує просування коренів в ґрунті, визначає напрямок росту кореня.

Зона поділу

Клітини зони поділу дуже дрібні.

 

Усі частини кореня утворені за рахунок поділу клітин верхівкової твірної тканини, яка розташована в зоні поділу клітин кореня.

Зона розтягу

Клітини швидко ростуть і перетворюються на клітини постійних тканин.

Відбувається ріст кореня в довжину.

Зона всмоктування

Складена клітинами постійних тканин. Клітини покривних тканин шкірочки кореня у цій зоні утворюють кореневі волоски (довгі вирости). Під шкірочкою розташована кора, та центральний циліндр.  

 

Довгі вирости - ко­реневі волоски  - відіграють визначальну роль у поглинанні води і мінеральних речо­вин,  значно збільшують поверхню кореня, закріплюють рослину в ґрунті. Кора передає воду до центральної частини кореня, запасає поживні речовини.

Провідна зона

Найдовша зона, кореневі волоски відмирають. Утворюються шари бічної твірної тканини - камбій, корінь потовщується, можуть відростати бічні корені. Для деревних рослин характерна поява бічної твірної тканини – коркового камбію.

Забезпечує транспорт речовин вздовж кореня, закріплює рослину боковими коренями, запасає поживні речовини, потовщує корінь. У деревних рослин частини з корковим камбієм надійно закріплюють рослину в ґрунті.

 

2. Виберіть правильні твердження і виправте неправильні:

А Кореневі волоски з часом перетворюються на бічні корені.

Б Кора складена багатьма шарами клітин.

В У процесі росту кореня збільшується довжина зони поділу та розтягу­вання, а довжина провідної зони лишається незмінною.

Г У зоні всмоктування корінь вкритий шкірочкою, яка утворює вирости.

Правильні твердження:

Б Кора складена багатьма шарами клітин.

Г У зоні всмоктування корінь вкритий шкірочкою, яка утворює вирости.

Виправлені твердження:

А Кореневі волоски – довгі вирости зони всмоктування, у провідній зоні можуть утворюватися бічні корені.

Б Кора складена багатьма шарами клітин основної тканини.

В У процесі росту кореня збільшується довжина зони розтягу­вання, клітини перетворюються на клітини постійних тканини, їх кількість збільшується,  довжина провідної зони теж збільшується.

Г У зоні всмоктування корінь вкритий шкірочкою, яка утворює вирости – кореневі волоски.

 

 

§ 25 КОРЕНЕВІ СИСТЕМИ. ВИДОЗМІНИ КОРЕНЯ.

1. Що таке коренева система?

Коренева система – це вся сукупність коренів рослини, будова її зале­жить від умов зростання рослини, вона закріплює рослину у ґрунті.

Кореневі системи є стрижневі - добре розвинений головний корінь (кульбаба, люпин, щавель, квасоля) та мичкуваті – головного кореня нема або він непомітний серед багатьох додаткових і бічних коренів (пшениця, жито, кукурудза, цибуля, часник, подорожник).

 

2. Що таке видозміна кореня?

Видозміни кореня — це явище зміни будови кореня, що забез­печує пристосування рослини до умов існування, виконання певної специфічної функції.

 

3. Які видозміни кореня ви знаєте, чим вони відрізняються від типових коре­нів рослин за будовою і функціями?

Прикладами ви­дозмін є кореневі бульби, корені-присоски, повітряні, дихальні, опорні корені, коренеплід.

Кореневі бульби (кореневі шишки, бульбокорені) утворюються в результаті накопичення поживних речовин у бічних коренях, вони корот­кі, сильно потовщені, кулястої або витягнутої форми (батат, пшінка, жоржина). Такі корені дають змогу рослині пережити несприятливий для росту період.

Корені-присоски характерні для рослин, які пристосували­ся всмоктувати поживні речовини з інших рослин, є паразитами(повитиця) чи напівпаразитами (омела).

  

Повітряні корені пристосовані до існування в повітрі (орхідеї вологих тропічних лісів, монстери). Повітря­ні корені поглинають воду під час опадів не кореневими волосками, а особливою губчастою тканиною.

Дихальні корені розвиваються у рослин перезволожених місць зростання, де у ґрунті недостатньо повітря для забезпе­чення дихання кореневої системи, частина коренів виступає над поверхнею, забезпечуючи газообмін (болотяний кипарис).

Опорні корені розвиваються при основі стовбурів високих рослин для забезпечення стійкості (кукурудза). Завдяки дошкоподібним опорним ко­реням не падають велетенські тропічні де­рева, у яких кореневі системи поверхневі (тропічні дерева).

Коренеплід є особливою видозміною, яка утворюється в результаті потовщення і накопичення поживних речовин одразу у трьох органах молодої рослини — го­ловному корені, підсім'ядольному коліні і основі головного пагона, дозволяють вижити у несприятливі для росту сезони (морква, буряк, селера, петрушка, редька, редиска). Люди здавна ви­користовували коренеплоди в їжу і вивели багато різних куль­турних сортів

4. Чим коренеплід відрізняється від кореневої бульби?

Коренеплід є особливою видозміною, яка утворюється в результаті потовщення і накопичення поживних речовин одразу у трьох органах молодої рослини — го­ловному корені, підсім'ядольному коліні і основі головного пагона.

Коренева бульба - утворюються в результаті накопичення поживних речовин у бічних коренях, вони корот­кі, сильно потовщені, кулястої або витягнутої форми.

 

ЗАВДАННЯ

Упорядкуйте таблицю; встановіть відповідність між назвами рослин, видо­змінами кореня, які їм властиві, та k функціями. Ряди з трьох цифр запишіть у зошиті.

Рослини

Видозміни кореня

Функції видозмін кореня

1. жоржина

1. Корені - присоски

1. Додатковий газообмін

2. Кукурудза

2. Повітряні корені

2. Всмоктування органічних речовин з хазяїна

3. Орхідея

3. Дихальні корені

3. Запасання органічних речовин

4. Болотний кипарис

4. Опорні корені

4. Поглинання води з повітря

5. Повитиця

5. Кореневі бульби

5. Додаткова підтримка стебла.

1 – 5 – 3

2 – 4 – 5

3 – 2 – 4

4 – 3 – 1

5 – 1 – 2  

Інші завдання дивись тут...

 • Инна
  Вы мне очень помогаете
  18 січня 2017 06:40
 • Юлия
  Supper
  13 грудня 2017 21:45
 • Лєра
  Дякую ♥️♥️
  3 грудня 2018 19:32
 • Саня чоткий
  Супер дуже
  13 грудня 2018 15:45
 • ваня
  спасибо что помогли
  21 січня 2019 17:02
 • ваня
  тут задания правильней чем в других решебниках
  21 січня 2019 18:22
 • Міша
  Дуже дякую
  8 грудня 2020 14:32
 • Диана
  Спасибо, вы мне очень помогли!
  29 листопада 2021 17:37
 • Алексей
  гавно
  11 грудня 2021 20:17
 • Кісуня
  спс
  20 грудня 2022 22:11