Інші завдання дивись тут...

§ 24 БУДОВА І ФУНКЦІЇ КОРЕНЯ.

Корінь — це осьовий підземний орган, який росте вглиб ґрунту за рахунок верхівкової твірної тканини, що знаходиться на кінчику ко­реня.

Зовнішня будова кореня:

Головні функції кореня — закріплення рослини у ґрунті і погли­нання з нього води з розчиненими у ній мінеральними речовинами.

Зони кореня:

Підраховано, що доросла рослина жита мав близько 10 млрд. кореневих волосків, а їхня загальна довжина становить близько 10 тис. км. Одночасно їхня загальна площа 20 м², що приблизно в 60 разів переви­щує площу всіх надземних органів рослини.

Внутрішня будова молодого пагона:

Зона всмоктування та провідна складена клітинами постійних тканин. Клітини покривних тканин шкірочки кореня у зоні всмоктування утворюють довгі вирости — кореневі волоски, які сягають 1 см завдовжки. Під шкірочкою розташована кора, складена багатьма шарами клітин основної тканини, яка передає воду до центральної частини кореня, яку називають центральним цилін­дром. Кора також запасає поживні речовини. У центральному циліндрі розміщений єдиний провідний пучок. Його деревина у поперечному перерізі зазвичай має форму зірки із  кількома променями, між якими роз­ташований луб.  Провідний пучок тягнеться вище та забезпечує транспорт поживних речовин.

1. Які основні зони розрізняють від кінчика до основи кореня?

Від кінчика до основи кореня розрізняють  чохлик, зони поділу, розтягу, всмоктування (кореневих волосків), провідна зона.

 

2. У якій зоні відбувається (1) утворення нових клітин, (2) видовження коре­ня, (3) поглинання води і мінеральних речовин?

1 – утворення відбувається у зоні поділу;

2 – видовження кореня відбувається у зоні розтягу;

3 – поглинання води і мінеральних речовин відбувається у зоні всмоктування.

 

3. З чим пов'язане утворення коренем кореневого чохлика, які його функції?

Верхівкова твірна тканина у напрямку росту кореня дає початок захисному кореневому чохлику, у протилежному  — утворюють постійні тканини тіла кореня. Кореневий чохлик захищає ніжну верхівку кореня під час росту та просування поміж час­точками ґрунту. Завдяки великим рухомим крохмальним зернам клітин у глибині коренево­го чохлика корінь «від­чуває» де верх, а де низ (напрям росту кореня). Поверх­неві клітини кореневого чохлика постійно злущуються та відмира­ють, при цьому вони виділяють слиз, що полегшує просування кореня вглиб ґрунту, із середини кореневий чохлик відновлюєть­ся клітинами верхівкової твірної тканини.

 

 

4. Які тканини виконують в корені функції (1) поглинання води і мінеральних речовин, (2) транспорту речовин?

1) функції поглинання води і мінеральних речовин в корені виконують клітини покривних тканин шкірочки кореня, які у всисній зоні утворюють кореневі волоски (довгі вирости).

2) функції транспорту речовин виконують провідні тканини провідного пучка у центральному циліндрі.

ЗАВДАННЯ

1. Заповніть таблицю в зошиті.

Зони кореня

Особливості будови

Функції

Кореневий чохлик

Клітини щільно розміщені. Деякі клітини містять великі крохмальні зерна. Поверхневі клітини відмирають і злущуються.

Захищає верхівку кореня, виділяє слиз і полегшує просування коренів в ґрунті, визначає напрямок росту кореня.

Зона поділу

Клітини зони поділу дуже дрібні.

 

Усі частини кореня утворені за рахунок поділу клітин верхівкової твірної тканини, яка розташована в зоні поділу клітин кореня.

Зона розтягу

Клітини швидко ростуть і перетворюються на клітини постійних тканин.

Відбувається ріст кореня в довжину.

Зона всмоктування

Складена клітинами постійних тканин. Клітини покривних тканин шкірочки кореня у цій зоні утворюють кореневі волоски (довгі вирости). Під шкірочкою розташована кора, та центральний циліндр.  

 

Довгі вирости - ко­реневі волоски  - відіграють визначальну роль у поглинанні води і мінеральних речо­вин,  значно збільшують поверхню кореня, закріплюють рослину в ґрунті. Кора передає воду до центральної частини кореня, запасає поживні речовини.

Провідна зона

Найдовша зона, кореневі волоски відмирають. Утворюються шари бічної твірної тканини - камбій, корінь потовщується, можуть відростати бічні корені. Для деревних рослин характерна поява бічної твірної тканини – коркового камбію.

Забезпечує транспорт речовин вздовж кореня, закріплює рослину боковими коренями, запасає поживні речовини, потовщує корінь. У деревних рослин частини з корковим камбієм надійно закріплюють рослину в ґрунті.

 

2. Виберіть правильні твердження і виправте неправильні:

А Кореневі волоски з часом перетворюються на бічні корені.

Б Кора складена багатьма шарами клітин.

В У процесі росту кореня збільшується довжина зони поділу та розтягу­вання, а довжина провідної зони лишається незмінною.

Г У зоні всмоктування корінь вкритий шкірочкою, яка утворює вирости.

Правильні твердження:

Б Кора складена багатьма шарами клітин.

Г У зоні всмоктування корінь вкритий шкірочкою, яка утворює вирости.

Виправлені твердження:

А Кореневі волоски – довгі вирости зони всмоктування, у провідній зоні можуть утворюватися бічні корені.

Б Кора складена багатьма шарами клітин основної тканини.

В У процесі росту кореня збільшується довжина зони розтягу­вання, клітини перетворюються на клітини постійних тканини, їх кількість збільшується,  довжина провідної зони теж збільшується.

Г У зоні всмоктування корінь вкритий шкірочкою, яка утворює вирости – кореневі волоски.

 

 

§ 25 КОРЕНЕВІ СИСТЕМИ. ВИДОЗМІНИ КОРЕНЯ.

1. Що таке коренева система?

Коренева система – це вся сукупність коренів рослини, будова її зале­жить від умов зростання рослини, вона закріплює рослину у ґрунті.

Кореневі системи є стрижневі - добре розвинений головний корінь (кульбаба, люпин, щавель, квасоля) та мичкуваті – головного кореня нема аьо він непомітний серед багатьох додаткових і бічних коренів (пшениця, жито, кукурудза, цибуля, часник, подорожник).

 

      Деяким рослинам властиві корені, розташовані лише у поверхневому шарі ґрунту, завтовшки у кілька сантиметрів, для збирання роси в посушливих місцях (кактуси). Деякі корені сягають великої  глибини (у ячменю майже 3 м, у виноградної лози до 16 м, деякі пустельні рослини до 30-50 м).

     Баньян — це особлива форма росту великих тропічних дерев—фікусів. Починає рости такий фікус на гілці іншого дерева, куди насінину заносять тварини, моло­дий фікус швидко утворює повітряні корені, які досягають ґрунту і вкорінюються. Дерево, яке дало прихисток, відмирає, і він залиша­ється стояти на власних коренях. Згодом на горизонтальних гілках знову з'являються повітряні корені, що перетворюються на корені-стовбури. Так виникає цілий ліс-дерево, яке може за­ймати площу понад 1,5 га і нараховувати більше 300 стовбурів.

 

2. Що таке видозміна кореня?

Видозміни кореня — це явище зміни будови кореня, що забез­печує пристосування рослини до умов існування, виконання певної специфічної функції.

 

3. Які видозміни кореня ви знаєте, чим вони відрізняються від типових коре­нів рослин за будовою і функціями?

Прикладами ви­дозмін є кореневі бульби, корені-присоски, повітряні, дихальні, опорні корені, коренеплід.

Кореневі бульби (кореневі шишки, бульбокорені) утворюються в результаті накопичення поживних речовин у бічних коренях, вони корот­кі, сильно потовщені, кулястої або витягнутої форми (батат0, пшінка, жоржина). Такі корені дають змогу рослині пережити несприятливий для росту період.

 

Корені-присоски характерні для рослин, які пристосували­ся всмоктувати поживні речовини з інших рослин, є паразитами(повитиця) чи напівпаразитами (омела).

 

Повітряні корені пристосовані до існування в повітрі (орхідеї вологих тропічних лісів, монстери). Повітря­ні корені поглинають воду під час опадів не кореневими волосками, а особливою губчастою тканиною.

 

Дихальні корені розвиваються у рослин перезволожених місць зростання, де у ґрунті недостатньо повітря для забезпе­чення дихання кореневої системи, частина коренів виступає над поверхнею, забезпечуючи газообмін (болотяний кипарис).

 

Опорні корені розвиваються при основі стовбурів високих рослин для забезпечення стійкості (кукурудза). Завдяки дошкоподібним опорним ко­реням не падають велетенські тропічні де­рева, у яких кореневі системи поверхневі (тропічні дерева).

 

Коренеплід є особливою видозміною, яка утворюється в результаті потовщення і накопичення поживних речовин одразу у трьох органах молодої рослини — го­ловному корені, підсім'ядольному коліні і основі головного пагона, дозволяють вижити у несприятливі для росту сезони (морква, буряк, селера, петрушка, редька, редиска). Люди здавна ви­користовували коренеплоди в їжу і вивели багато різних куль­турних сортів

 

4. Чим коренеплід відрізняється від кореневої бульби?

Коренеплід є особливою видозміною, яка утворюється в результаті потовщення і накопичення поживних речовин одразу у трьох органах молодої рослини — го­ловному корені, підсім'ядольному коліні і основі головного пагона.

Ознакою кореневої частини коренеплоду є:

розміщені рядами бічні корінці;

шийка, утворена потовщеним підсім'ядольним коліном, має гладеньку поверхню;

на головці коренепло­ду (потовщеній основі головного пагона) наявні рубці відмерлих листків.

У коренеплоду селери майже однаково розвинені всі три частини; у моркви та петрушки коренеплід має дуже маленьку головку, гладенька шийка видається над по­верхнею ґрунту, а основна частина утворена потовщеним коренем; у редиски майже весь її гладенький коренеплід — це потовщене підсім'ядольне коліно.

 

Коренева бульба - утворюються в результаті накопичення поживних речовин у бічних коренях, вони корот­кі, сильно потовщені, кулястої або витягнутої форми.

 

ЗАВДАННЯ

Упорядкуйте таблицю; встановіть відповідність між назвами рослин, видо­змінами кореня, які їм властиві, та k функціями. Ряди з трьох цифр запишіть у зошиті.

 

Рослини

Видозміни кореня

Функції видозмін кореня

1. жоржина

1. Корені - присоски

1. Додатковий газообмін

2. Кукурудза

2. Повітряні корені

2. Всмоктування органічних речовин з хазяїна

3. Орхідея

3. Дихальні корені

3. Запасання органічних речовин

4. Болотний кипарис

4. Опорні корені

4. Поглинання води з повітря

5. Повитиця

5. Кореневі бульби

5. Додаткова підтримка стебла.

1 – 5 – 3

2 – 4 – 5

3 – 2 – 4

4 – 3 – 1

5 – 1 – 2  

Інші завдання дивись тут...

 

  • Инна
    Вы мне очень помогаете
    18 січня 2017 06:40
  • Юлия
    Supper
    13 грудня 2017 21:45