Інші завдання дивись тут...

§ 37. РУХИ РОСЛИН

1. Як рухаються органи рослин у відповідь на зовнішній подразник?

Способи живлення і поглинання речовин зумовлюють при­кріплений спосіб життя рослин. Рослина не здатна активно змінювати місце свого зростання, здатна лише переростати на нові ділянки ґрунту. Напрямок руху рослин може визначати зовнішній подразник або внутрішня будова органа.

Окремі частини рослини у відповідь на зовнішні подразники (спрямовані або неспрямовані) або завдяки внутрішнім ритмам можуть здійснювати рухи і змінювати положення у просторі. Самостійні рухи (не залежать від зовнішнього подраз­нюючого фактора) верхівок пагонів витких рослин дозволяють їм знаходити опору.

 

2. Які ростові рухи властиві кореню і пагону?

Ростові рухи - рухи органів рослини у процесі її росту, напрямок яких може визначати зовнішній чинник (подразник) : світло та сила тяжіння, різноманітні хімічні ре­човини, електричні поля, тепло, зміна температури тощо.

Кореню властиві ростові рухи за напрямком дії сили тяжіння, поза ґрунтом, ростуть у напрямку від джерела світла.

Пагонам властиві ростові рухи : наземні пагони ростуть проти дії сили тяжіння, вверх до світла; підземні (кореневища) або видозмінені наземні пагони (вуса)  допомагають рослині «переростати» на нове місце; верхівки пагонів багатьох рослин у процесі росту здійснюють ростові спіральні рухи; виткі видозмінені пагони та вусики обкручують опору. Кожній рослині може бути властивий свій напрямок спіральних рухів — за годинниковою стрілкою чи проти неї.

 

3. Які подразники найчастіше викликають рухи у рослин, що зумовлені їх­ньою внутрішньою будовою?

Незважаючи на відсутність м'язів і органів руху у рослин, вони виробили різноманітні рухові реакції у відповідь на подразники зовнішнього середовища.

Джерело світла ( листки повертаються своїми пластинками і кошики соняшника нахиляються до джерела світла); підвищення температури (можуть розкриватися квітки тюльпана, крокуса); зниження температури (листкові  пластинки реагують скручуванням); тем­рява (латаття закриває квітки, кульбаба закриває кошики, квасок складає листки, нічні квіти, кактус, цариця ночі  розкривають квіти); струс або дотик (закриваються пастки ко­махоїдних рослин росички круглолистої і венериної мухоловки ), втрата води (опускання і складання листків основами черешків у мімози сором'язливої, хімічна реакція ( комахоїдним рослинам підказує коли відкрити пастку). Гігроскопічні рухи, які викликаються зволоженням або висиханням потовщених і непотовщених клітинних оболонок, здерев'янілих і нездерев'янілих тканин. Вони зумовлюють механізм розкривання багатьох сухих плодів.

 

ЗАВДАННЯ

Поясніть, чому орієнтацію соняшника до сонця вважають не ростовим рухом.

Орієнтація соняшника до сонця вважають не ростовим рухом, бо вона не пов’язана з ростом рослини.

Інші завдання дивись тут...