Інші завдання дивись тут...

§ 52 (2013 р.) / § 51 (2019 р.) МІКРОСКОПІЧНІ ГРИБИ: ДРІЖДЖІ ТА ЦВІЛЕВІ ГРИБИ.

1. Які особливості живлення та отримання енергії характерні для дріжджів?

Дріжджі є гетеротрофними організмами, живляться розчиненими органічними речовинами, поглинаючи їх шляхом всмоктування всією поверхнею тіла (грибне живлення), сапротрофами - живляться органічними речовинами решток тварин і рослин.

     Енергію гриби отримують шляхом дихання — за допомогою кисню вони розкладають у мітохондріях частину поглинутих про­стих органічних речовин на вуглекислий газ та воду, синтезуючи при цьому молекули АТФ. За відсутності кисню дріжджі отримують енергію за допомогою бродіння, розкладаючи цукри на вуглекислий газ і спирт.

 

2. Як людина використовує дріжджі?

    Цукрові та пекарські дріжджі людина використовує для випікання хліба (у тісті дріжджі роз­кладають цукри, виділяючи при цьому вуглекислий газ, який розпушує тісто); у виноробній галузі та пивоварінні; штучно вирощує на мікробіоло­гічних підприємствах для отримання органічних кислот та біологіч­но активних речовин, а також кормових добавок для тварин; препарати із сухих пивних дріжджів продають в аптеках; виготовляють біологічні добавки, багаті на білок; певні культури дріжджів використовують для отримання сучасного недорогого біологічного палива з соломи чи відходів деревообробної промисловості; використовують у виробництві таких молочних продук­тів, як кефір або кумис, симбіози між дріжджами та бактеріями: чайний, рисовий та молочний гриб - напій з цінними лікувальними та профілактични­ми властивостями.

 

3. Які умови сприяють появі та розвитку плісняви?

Масово цвілеві гриби розвиваються тоді, коли конкуренція з боку інших організмів послаблена, вологість повітря та субстрату підвищена, температура сприятлива і наявна доступна органічна речовина. Такі умови часто, не підозрюючи цього, створює сама людина. Уміщені у поліетиленові пакети продукти, банки з повид­лом, джемом, томатною пастою, скупчення вологого побутового сміття, вогкі стіни внутрішніх приміщень, дерев'яні конструкції в парниках та теплицях, льохи та підвали, що погано провітрю­ються — це ті місця, де плісняву можна спостерігати найчастіше. Такі цвілеві гриби для людини є шкідливими.

 

4. Чому продукти, на яких з'явилася пліснява, потрібно викидати, а не про­сто зрізати з них уражені грибами ділянки?

Гриби, що розвиваються на продуктах харчування, виділяють грибні токсини. Тому продукти, на яких з'явилася пліснява, тре­ба викидати, дотримуючись при  цьому певних заходів безпеки: якомога менше «турбувати» цвіль, щоб уникнути потрапляння в організм спор та конідій. Пліснява, що розвивається на матеріа­лах та конструкціях, викликає їх біологічне руйнування, а також є джерелом надходження в повітря клітин збудників мікозів.

 

5. Які мікроскопічні гриби, що викликають захворювання тварин і людини, ви знаєте?

    Дріжджі викликають грибні захво­рювання людини — мікози, часто вражають шкіру та нігті. Розвитку мікозів сприяє послаблення імунітету та пору­шення правил гігієни.

   Конідії аспергила викликають хворо­бу людини, яка нагадує важкі форми бронхіту та запа­лення легень.

   Збудники хвороб рослин («п'яний хліб» та «ріж­ки») — утворюють токсини, що спричинюють важкі захворю­вання людини.

 

 

§ 53 (2013 р.) / § 52 (2019 р.) МІКРОСКОПІЧНІ ГРИБИ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ ХВОРОБИ РОСЛИН.

1. Чим можна пояснити широку розповсюдженість уражень рослин парази­тичними грибами?

Організм рослини є надзвичайно сприятливим середовищем для розвитку грибів: вакуолі рослин містять багато води з розчинени­ми в ній цукрами; клітинні оболонки та хлоропласти є джерелом складних вуглеводів — целюлози та крохмалю. Продихи забез­печують доступ необхідного для дихання кисню, а міжклітинний простір — це добре захищений від несприятливих зовнішніх умов притулок для міцелію.

      У природі в дорослих рослинах живуть паразитичні гриби, що уповільнюють  ріст (рослини виділяють особливі речовини, що пригнічують розвиток гриба, навколо вражених ділянок утворюють зону з власних мертвих клітин, які не містять ані води, ані поживних речовин, ізолюють уражену грибом частину рослини від здорових клітин).

 

2. Які гриби-паразити рослин становлять пряму загрозу здоров'ю людини і чому?

Мікроскопічні гриби, що викликають хвороби рослин, призво­дять не лише до втрат урожаю, продукти харчування, ви­готовлені з рослин, уражених такими грибами, можуть бути не­безпечними для здоров'я людини.

Фузарій рожевий - збудники хвороби рослин «п'яний хліб»  виділяє токсини, які у люди­ни розвивають отруєння, тяжкі ураження нервової системи, психічних захворю­вань та малокрів'я. На колосках рослин, уражених збудником «п'яного хліба», поміт­ні знебарвлені луски, вкриті рожевим нальотом.

Гриб клавіцепс – збудник хвороби рослин «ріж­ки» утворює токсини, що спричинюють суху гангрену кінцівок та конвульсій­ні скорочення м'язів, при спазмі дихальних м'язів людина поми­рає від задухи (симптоми отруєння починають проявлятися тоді, коли маса розмелених ріжків складає 0,1-0,5% від маси борош­на, токсини гриба нестійкі, розкладаються після 2-3 років зберігання зерна). На окремих зернівках , уражених збудником хвороби «ріж­ки», добре помітних видозмін міцелію, які виглядають як чорно-фіолетові ріжки.

 

3. Які ви знаєте загальні заходи з профілактики уражень рослин мікроско­пічними грибами, що викликають у них хвороби?

Використання препаратів для визначеного збудника, підбір для вирощуван­ня стійких сортів рослин, збір та подальше компостування решток рослин перед початком нового сезону, своєчасне підживлення рос­лин та запобігання тривалому перезволоженню ґрунту, при зараженні повністю позбуватися збудника.

Інші завдання дивись тут... 

 • сачук
  дєкую але мені нічо не запамяталося
  11 травня 2015 21:12
 • Поліна
  Дякую вам велике, але дуже багато тексту і багато зайвого!!!!!
  24 квітня 2016 15:12
 • Віка
  дякую
  16 травня 2016 17:07
 • Настя
  дякую, для реферату саме те!
  20 травня 2018 08:10
 • тарас
  thank you very match
  9 травня 2019 08:20
 • Ася
  дякую (Thank you)
  8 травня 2020 14:28
 • Даша
  Спасибо большое
  8 травня 2020 17:35
 • Аліна
  Нічим не допомогло
  12 травня 2020 11:18
  12 травня 2020 10:15
 • Віка
  Дякую, дуже допомогло
  15 травня 2020 12:13
 • Макос
  Дякую я кожне завдання так і списую
  18 травня 2020 13:57
 • Максим
  Дякую! Дуже гарні відповіді!
  22 квітня 2021 16:34
 • Кароліночка
  Дуже дуже дякую я все запам'ятала дякую вам❤️❤️❤️
  25 травня 2022 17:47