Інші завдання дивись тут...

§5. КЛІТИНА - ОДИНИЦЯ БУДОВИ ОРГАНІЗМІВ. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ КЛІТИНИ.

Клітина

Видатні вчені-натуралісти

Мікроскоп

Виберіть одну правильну відповідь

1.Термін «клітина» в науці вперше почав використовувати: а) Антоні ван Левенгук; б)Роберт Гук; в) Ян Пуркіньє; г) Роберт Броун.

2.Уперше ядро в клітинах тварин виявив: а)Антоні ван Левенгук; б)Роберт Гук; в)Ян Пуркіньє; г)Роберт Броун.

3.Уперше ядро в клітинах рослин виявив: а) Антоні ван Левенгук; б)Роберт Гук; в)Ян Пуркіньє; г)Роберт Броун.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які основні етапи розвитку науки про клітини - цитології?

І етап. Винахід мікроскопа, його удосконалення, перші мікроскопічні дослідження (Галілей, Гук).

ІІ етап. Поява ідеї про клітинну будову (Гук, Пуркіньє, Броун)  та клітинний розвиток організмів, які склали основу клітинної теорії, сформульованої Т.Шванном (1939р.).

ІІІ етап. Подальший розвиток основних положень клітинної теорії, вивчення структур і функцій клітини із застосуванням новітніх засобів (електронний мікроскоп і т.д.).

2. Без якого приладу був би неможливим розвиток цитології? 

Мікроскопа.

Інші завдання дивись тут...