Інші завдання дивись тут...

11 Бактерії (царство Дроб'янок).

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. У клітині якого організму відсутнє ядро?

А амеба протей                                            В евглена зелена

Б інфузорія-туфелька                                   Г холерний вібріон

 

2. Бактерія є збудником

А чуми          Б грипу          В малярії            Г амебної дизентер:

 

3. Характерною ознакою клітини бактерій є наявність

А ядра                                                         В хлоропластів

Б мітохондрій                                               Г клітинної оболонки

 

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А

У виробництві йогуртів використовують кисломолочні бактерії.

так

Б

Бактерії можуть бути збудниками небезпечних для людини захворювань.

так

В

Клітини бактерій містять по два ядра.

ні

 

5. Установіть відповідність між зображеннями одноклітинних організмів та їхніми назвами.

А бактерія                Б хлорела

В амеба                   Г інфузорія

1

2

3

4

Г

Б

А

В

 

6. Порівняйте ціанобактерії та одноклітинні водорості. Поставте знак «+» або «-» у відповідних стовпчиках таблиці.

з/п

Ознака для порівняння

Ціанобактерії

Одноклітинні водорості

1

Наявність ядра в клітині

 -

 +

2

Здатність до фотосинтезу

 +

 +

3

Наявність клітинної оболонки

 +

 +

4

Наявність хлоропластів

 -

 +

 

7. Установіть відповідність між групами бактерій та їхніми характеристиками (один варіант зайвий).

1 кисломолочні бактерії        А одноклітинні організми, які здатні до фотосинтезу

2 ціанобактерії                  Б багатоклітинні організми, які здатні до фотосинтезу

3 хвороботворні бактерії      В одноклітинні організми, які можуть спричиняти захворювання людини

                                   Г одноклітинні організми, яких використовують для

                                   виготовлення кефіру

 

1

2

3

Г

Б

В

 

8. Порівняйте групи бактерій. Заповніть таблицю.

Ціанобактерії

Хвороботворні бактерії

Відмінні риси

Бувають як одноклітинні, так і багатоклітинні, здатні до фотосинтезу і виділяють у повітря кисень, мають забарвлення

Одноклітинні, різноманітна форма клітин, паразитичні, спричинюють хвороби.

Спільні риси

Доядерні організми, мають клітинну мембрану, замість ядра спеціальну ділянку з молекулою ДНК, нема мітохондрій, швидко розмножуються,   

Інші завдання дивись тут...  

  • софія вдовцова
    Ви для мене зробили відкриття
    17 листопада 2014 17:49