Інші завдання дивись тут...

13 Фотосинтез, дихання та живлення рослин

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. Фотосинтез у клітинах рослин відбувається

А у хромопластах                    В хлоропластах

Б вакуолях                           Г мітохондріях

 

2. Дихання в рослин

А відбувається тільки вдень                  В не відбувається

Б відбувається тільки вночі                   Г відбувається і вдень, і вночі

 

3. Мінеральні речовини в організм пшениці надходять із

А ґрунту                         В повітря

Б дощової води                  Г снігу

 

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А

Кисень для дихання організм рослини може отримувати з повітря.

так

Б

Для нормального росту рослинам потрібні мінеральні речовини.

так

В

У процесі фотосинтезу рослини утворюють кисень.

так

 

5. Порівняйте показники А і Б, поставте знак « < »,« > » або « = ».

№ з/п

Показник А

Знак

Показник Б

1

Частка клітин, що можуть здійснювати фотосинтез в організмі ульви

    <

Частка клітин, що можуть здійснювати фотосинтез в організмі клена

2

Частка клітин, що можуть здійснювати фотосинтез в організмі вольвоксу

     <

Частка клітин, що можуть здійснювати фотосинтез в організмі картоплі

 

б. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: кисень, Магній, Калій, мінеральне живлення.

Зайвим є термін кисень.

Його можна вважати зайвим тому, що магній і калій – мінеральні речовини, які вбираються в процесі мінерального живлення.

 

7. Установіть відповідність між процесами та їх визначеннями (один варіант зайвий).

1 фотосинтез

2 дихання

3  мінеральне живлення

 

А процес, унаслідок якого організм рослини забезпечується мінеральними речовинами

Б процес, унаслідок якого організм рослини забезпечується енергією

В процес, унаслідок якого організм рослини забезпечується органічними речовинами

Г процес, унаслідок якого організм рослини гине

   

1

2

3

В

Б

А

 

8. Порівняйте процеси фотосинтезу та дихання. Заповніть таблицю.

Фотосинтез

Дихання

Відмінні риси

Відбувається на світлі, вбирає вуглекислий газ, виділяє кисень, процес, унаслідок якого організм рослини забезпечується органічними речовинами.

Відбувається завжди, вбирає кисень, виділяє вуглекислий газ, при цьому органічні речовини розкладаються і вивільняється енергія.

Спільні риси

Важливий процес життєдіяльності, процеси властиві живим організмам.

Інші завдання дивись тут...  

 • Иван
  Очень полезно) Спасибо
  9 грудня 2014 20:00
 • Киця
  спасибо большое обожаю ваш сайт
  20 грудня 2014 14:10
 • спс
  спс спс спс спс спс
  10 січня 2015 16:19