Інші завдання дивись тут...

Підсумкове узагальнення знань

Варіант 1

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. Збудником малярії є

А хламідомонада                          В дифтерійна амеба

Б плазмодій                              Г комар

 

2. Дерев'янисте стебло має

А пшениця            Б липа               В кукурудза                  Г рис

 

3. Статеві органи нефролепіса чоловічого розташовані

А у ризоїдах             Б у заростку           В у листках                  Г на кореневищі

 

4. Напишіть назви структур евглени зеленої,що позначені на малюнку цифрами.

1 – цитоплазма

2 – травні вакуолі

3 – клітинна оболонка

4 – скоротлива вакуоля

 

5. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А

Гриби поглинають потрібні їм речовини з навколишнього середовища тільки своїм плодовим тілом.

ні

Б

Гіфи всіх грибів поділені на клітини.

ні

В

Гіфи беруть участь у формуванні плодових тіл грибів.

так

 

6. Заповніть порівняльну таблицю видозмін кореня.

№ з/п

Запитання для порівняння

Дихальні корені

 

Кореневі бульби

 

1

У якому напрямку росте?

Вверх, на поверхню

В товщину

2

Які функції виконує?

Забезпечує газообмін

Запасають поживні речовини

3

Які рослини мають такі видозміни кореня?

Болотяний кипарис

Пшінка, жоржина

 

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: хлорела, сальвінія, плаун, сфагнум.

Зайвим є термін хлорела.

Його можна вважати зайвим тому, що хлорела – одноклітинна водорість, а багатоклітинні сальвінія(папороть), плаун(плаун), сфагнум(мох) - вищі спорові рослини, мають два покоління – статеве та нестатеве.

 

8. Порівняйте печерицю та бліду поганку. Заповніть таблицю.

Печериця

 

Бліда поганка

 

Відмінні риси

Їстівний гриб, вирощують промислово, на ніжці плодового тіла є тоненьке біле плівчасте кільце — це часткове покривало, гіменофор темно-рожевого або темно-коричневого кольору, шапка білого кольору.

Отруйний гриб, має білу «цибулинку» біля основи ніжки (залишки загального покривала), гіменофор білого кольору, пластинки гіменофора приростають до шапинки і не спускаються на ніжку, шапинка забарвлена у різні відтінки зеленого кольору, молочний сік відсутній.

 

Спільні риси

Макроскопічні шапинкові гриби, не утворюють мікоризи, мають плодове тіло, гіменофор пластинчатий, ґрунтові сапротрофи.

 

9.Заповніть схему, правильно розмістивши в ній наведені поняття.

Поняття: амеба, глива, гриби, живі організми, кедр, овес, одноклітинні організми, печериця, рослини, ялина.

 

Варіант 2

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. Переносником малярії є

А хламідомонада                        В дифтерійна амеба

Б плазмодій                              Г комар

 

2. Дерев'янисте стебло має

А верба              Б кульбаба            В волошка       Г овес

 

3. Статеві органи папороті листовика розташовані

А у ризоїдах     Б на заростку        В у листках              Г на кореневищі

 

4. Напишіть назви структур хламідомонади, що позначені на малюнку цифрами.

1 – скоротлива вакуоля

2 – ядро

3 – хлоропласт

4 – цитоплазма

 

5. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А

Глива поглинає потрібні їй речовини з деревини за допомогою свого міцелію.

так

Б

Оболонка клітини гіфа мухомора містить хітин.

так

В

Гіфи беруть участь у формуванні шапинки плодового тіла грибів.

так

 

6. Заповніть порівняльну таблицю.

№ з/п

Запитання для порівняння

Повзучий пагін

Столон

1

У якому напрямку росте?

 Горизонтальному, ще й вкорінюються додатковими коренями

Горизонтальному, недовговічні, у грибів – повітряні дугові гіфи

2

Які функції виконує?

 Вегетативне розмноження та поширення рослини

Вегетативне розмноження та поширення

3

Які рослини мають такі видозміни пагона?

 Суниця, гусячі лапки

Суниця, картопля, молодило, деякі тюльпани, цвілеві гриби

 

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: рис, кукурудза, модрина, овес.

Зайвим є термін модрина.

Його можна вважати зайвим тому, що рис, кукурудза, овес відносяться до покритонасінних рослин,  модрина – до голонасінних.

8. Порівняйте шапинкові гриби: гливу та мухомор пантерний. Заповніть таблицю.

Глива

 

Мухомор пантерний

 

Відмінні риси

Дереворуйнуючий гриб, їстівний гриб після обробки, плодове тіло слабо виражене, має коротку ніжку, шапку коричневу.

Ґрунтовий сапротроф, отруйний гриб, має кільця на ніжці (залишки загального покривала), пластинчатий гіменофор білого кольору, пластинки гіменофора приростають до шапинки і не спускаються на ніжку, шапинка забарвлена у коричневий колір з білими крапинками.

 

Спільні риси

Макроскопічні гриби, сапротрофи

 

9. Заповніть схему, правильно розмістивши в ній наведені поняття.

Поняття: інфузорія-туфелька, гриби, живі організми, одноклітинні організми, рослини, бліда поганка, боровик, сажка, сфагнум, дуб.

Інші завдання дивись тут...  

  • Наташка
    fellow клёво!
    25 травня 2015 12:27