Інші завдання дивись тут...

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ.

Єдність усіх біологічних систем базується, зокрема, на єдності їхнього хімічного складу.

 

Хімічні елементи.

Оскільки організм людини є відкритою системою, то у ньому присутні ті самі хімічні елементи, що є в навколишньому середовищі. 

В організмі людини переважають, становлячи 90 %, такі хімічні елементи: Карбон (С), Гідроген (Н), Оксиген (О) і Нітроген (N), вони є основою води та органічних сполук. 

90 хімічних елементів організму  людини поділяють на групи: 

• органогени (Оксиген, Гідроген, Карбон, Нітроген);

• макроелементи (Кальцій, Калій, Натрій, Ферум, Фосфор, Хлор тощо);

• мікроелементи (Кобальт, Купрум, Цинк, Йод, Флор тощо).

Хімічні елементи надходять до організму в складі молекул речовин, які споживає людина. Під час хімічних реакцій у клітинах з атомів цих самих хімічних елементів утворюються власні речовини організму. 

 

НЕОРГАНЧНІ РЕЧОВИНИ - вода, мінеральні солі, кисень, вуглекислий газ (уміст неорганічних речовин у клітині становить 76,5 %, з них води 75 %, мінеральних солей 1,5 %).

ВОДА.

Чим молодший організм, тим води в ньому більше (вода становить 90 % маси ембріона і до 70 % маси організму літньої людини).

 

Значення води:

• є розчинником, який забезпечує транспорт речовин в організмі; 

• розчинені у воді речовини набувають здатності до взаємодії;

• бере участь і в процесах теплообміну між організмом і навколишнім середовищем;

• забезпечує пружність (тургор) клітини.

 

МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ.

Значення мінеральних речовин: йони Феруму беруть участь у транспорті Оксигену в крові, йони Кальцію необхідні для скорочення м'язів, йони Калію й Натрію для утворення й передачі нервових імпульсів тощо.

 

ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ (вміст органічних сполук у клітинах у середньому становить 23,5 %, з них білків 15 %, жирів 4,5 %, вуглеводів 2,5 %, нуклеїнових кислот 1,5 %).

Речовини Значення

Білки (50 % сухої маси клітин) складаються з амінокислот, їхній ланцюжок зазвичай згортається у волокнисті або клубочкоподібні структури.

Будівельний матеріал клітин.

Працюють під час скорочення м'язів.

Захищають організм від інфекцій.

За допомогою ферментів — білків-каталізаторів — відбуваються майже всі хімічні реакції в організмі.

Вуглеводи 

Глюкоза в організмі відіграє роль джерела енергії.

У вигляді глікогену створюються запаси глюкози. 

У сполуках з білками й іншими органічними речовинами вуглеводи виконують структурну функцію.

Жири, або ліпіди (нерозчинні у воді сполуки).

У складі молекули жиру зазвичай є залишки молекул гліцерину й жирних кислот.

Жири утворюють плазматичні мембрани клітин.

Накопичуються в клітинах жирової тканини, яка виконує захисні функції. 

Молекула жиру є джерелом енергії (запасає більше енергії, ніж молекула глюкози, але із жирів клітина добуває енергію значно довше, ніж із вуглеводів).

Молекули аденозинтрифосфатної кислоти (АТФ)

Молекули АТФ використовуються клітинами в усіх реакціях, що потребують витрат енергії, без участі АТФ не працюватиме жодна клітина організму.

Молекули  дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) З нуклеїнових кислот побудовані гени, у яких «записана» структура всіх білків організму. Зберігається спадкова інформація — програма життя організму людини (мають значно складнішу будову, ніж білки, є основною складовою хромосом).

 Інші завдання дивись тут...