Інші завдання дивись тут...

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА ЛЮДИНИ – це сукупність органів, що забезпечують надходження кисню, газообмін і видалення вуглекислого газу.

 

БУДОВА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

Особливості будови органів дихання зумовлені їхніми функціями в забезпеченні дихання.

• ПОВІТРОНОСНІ (ДИХАЛЬНІ) ШЛЯХИ - це система з'єднаних між собою порожнистих органів для перенесення вдихуваного та видихуваного повітря: носова порожнина (cavitas nasi) глотка (pharynx) гортань (larinx) трахея (trachea) бронхи (bronchos). 

Носову порожнину та з’єднану з нею частину глотки називають носоглоткою.

Усі повітроносні шляхи побудовані з кісткової та хрящової тканин, що захищає від злипання стінок для неперервного надходження повітря.

Шлях повітря повітроносними шляхами при вдиху: з носової порожнини повітря потрапляє у носову частину глотки (носоглотка), далі — у ротову частину глотки (ротоглотка), проходить повз лімфоїдну тканину глотки (мигдалини), звідки надходить у гортань, потім у трахею, бронхи.

Верхні дихальні шляхи: носова порожнина, глотка.

Нижні дихальні шляхи: гортань, трахея, бронхи.

Будова повітроносних шляхів пристосована до проведення, зволоження, зігрівання чи охолодження, очищення та знешкодження повітря, що повинно потрапити в легені.

• ОРГАНИ ГАЗООБМІНУ – парні органи дихальної системи, де відбувається газообмін: легені (pneumon, pulmones).

 

БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

Орган

Будова

Функції

Носова порожни­на

Початковий відділ системи з носовими ходами (верхні, середні, нижні), приносовими пазухами. Слизова оболонка має нюхові рецептори, слизові залози, війковий епітелій і густу сітку капілярів. Слиз містить лізоцим

Повітроносна, захисна (зволожен­ня, очищення, знешко­дження повітря); теплорегулююча (зігрівання або охолодження повітря); чуттєва (сприй­няття запахів); інформативна (до нюхових рецепторів несуть інформацію запашні сполуки)

Глотка

М'язовий, лійкоподібний канал завдовжки від 12 до 14 см, у якому відбувається перехрест травних і дихальних шляхів, має отвори (хоани), що з'єдну­ють з носовою порожниною, та скупчення лімфатич­них мигдаликів (кільце Пирогова).Поділяється на дві частини носоглотку та ротоглотку.

Повітроносна, захисна

Гортань

Порожнина у вигляді лійки, стінки якої утворені парними і непарними хрящами, що рухомо з'єднані зв'язками. Містить голосовий апа­рат із голосовими зв'язками. Надгортанний хрящ закриває вхід у гортань під час ковтання їжі та не дає їй потрапити у дихальні шляхи. Щитовидний хрящ найбільший, може утворювати кадик.

Повітроносна, захисна, звукоутворювальна (під час видиху)

Трахея

Розташована спереду стравоходу, має вигляд труб­ки довжиною 8-15 см з 16-20 хрящових напівкілець. Задня стінка утворена непосмугованими м’язами і прилягає до стравоходу. Внутрішню поверхню вистилає слизова оболонка з війковим епітелієм і лімфовузликами

Повітроносна, захисна

Бронхи

Правий і лівий головні бронхи багаторазово розгалужуються до бронхіол з утворенням бронхіального дерева. Стінки мають 6-12 хрящових кілець

Повітроносна, захисна

Легені

Парний орган газообміну, права легеня  утворена трьома частками, ліва – двома. Оточені легеневою плеврою з двох листків, у плевральній порожнині плевральна рідина. Складається з альвеол – легеневих міхурців діаметром 0,2 – 0,3 мм, які оточені сіткою кровоносних капілярів. Стінки альвеол утворені одношаровим плоским епітелієм й еластичними волокнами.

Газообмін (між альвеолярним повітрям та венозною кров'ю).

 

Функції дихальної системи:

Назва функції

Зміст

Газообмін

Забезпечення газообміну між зовнішнім се­редовищем та організмом (швидкий обмін киснем і вуглекислим газом між повітрям і кров'ю)

Захисна

Слиз і війчастий епітелій захищають від шкідливих впливів зовнішнього середовища (знешкоджують мікроорганізми, зволожують, затримують пил)

Видільна

Видалення з крові вуглекислого газу та інших летких шкідливих речовин в процесі газообміну (з венозної крові до альвеол надходять молекули летких шкідливих речовин алкоголь, ефір тощо, які потрапили в організм людини, ацетон тощо, що  утворилися в організмі, з альвеол вони проникають у видихуване повітря). У процесі дихання з видихуваним повітрям людський організм втрачає за добу близько 1 л води.

Повітроносна

Постачання та проведення повітря для газообміну в легенях

Звукоутворення

Гортань містить голосовий апарат, що забезпечує утворення звуків при видиханні повітря.

В утворенні звуків беруть участь: легені, бронхи, трахея (нижній резона­тор); гортань (голосовий апарат); глотка, порожнини рота, носа і придаткові пазухи носа (верхній резонатор).

У мовленні беруть участь: губи, язик, мімічні м'язи, м'яке піднебіння, нижня щелепа.

Розвиток вищої нервової діяльності у людини привів до членороздільного  мовлення: центри мови у корі головного мозку регулюють роботу м'язів усього мовленнєвою апарату й пов'язані зі свідо­містю та мисленням.

Чуттєва

У носовій порожнині містяться нюхові хеморецептори, що є почат­ковою ланкою у формуванні нюхових відчуттів

Теплорегулююча

Тісні контакти органів дихання з кровоносними судинами зумовлюють участь в терморегуляції організму, регуляція температури тіла через випаровування води з поверхні легень, зігрівання вдихуваного повітря, виведення надлишку тепла разом з повітрям.

Інформативна

До нюхових рецепторів носової порожнини несуть інформацію запашні сполуки

 

Органи дихання, виконуючи основні й додаткові функції, тісно взаємопов'язані з іншими органами й системами: опорно – руховою, кровоносною, травною та нервовою.

Інші завдання дивись тут...

  • Karina
    дуже допомогло
    18 грудня 2019 19:33