ВАРІАНТ 1 1. Виконай обчислення письмово. В отриманих відповідях під­кресли загальну кількість сотень. 37906+276098 = 314004 87116 : 29 = 3004 800100 – 760 208 = 39892 7207 • 302 = 2176514 2. Порівняй. 2дм2 > 18 см2         2
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік Додаток "Ранок"Матем

ВАРІАНТ 1 1. Склади й запиши вираз, знайди його значення. Число 288 помножити на різницю чисел 32 786 і 2804. 288 • (32 786 – 2804) = 288 • 29982 = 8634816 2. Напиши пояснення до кожної дії розв'язання задачі. Дай від­повідь на питання задачі. У мами було 70 грн. Вона
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік Додаток "Ранок"Матем

ВАРІАНТ 1 1. Використовуючи цифри 1, 8, 5, 3, 0, запиши найбільше й най­менше можливі п'ятицифрові числа. У кожному із цих чисел підкресли клас тисяч. 85310; 10358 2. Перевір, чи правильно виконане обчислення. 60 450 : 15 = 430 430 • 15 = 6 450 обчислення виконано неправильно. 3.
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік Додаток "Ранок"Матем

ВАРІАНТ 1 1. Запиши цифрами числа, які складаються з: а) 5 сотень тисяч, 4 тисяч, 8 десятків і 2 одиниць; 504 082 б) 728 одиниць другого класу й 56 одиниць першого класу. 728 056 2. Розв'яжи задачу. З міста до дачного селища велосипедист їхав 3 години зі швид­кістю 18 км/год. Дорогою назад
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік Додаток "Ранок"Матем

ВАРІАНТ 1 1. Заміни дані числа сумою розрядних доданків 63 050, 709 801. 63 050 = 60 000 + 3 000 + 50 709 801 = 700 000 + 9 000 + 800 + 1 2. Запиши вираз, знайди його значення. Від добутку чисел 504 і 48 відняти суму чисел 5807 і 4325. (504 • 48) – (5
Категорія : ДПА 4 клас 2015 рік Додаток "Ранок"Матем