Інші завдання дивись тут...

CТОРІНКА 11
Завдання 1

Якщо а = 9 і b = 24, то 100 – (a + b) = 100 – (9 + 24) = 100 – 33 = 67

Якщо а = 9 і b = 24, то b + a – 7 = 24 + 9 – 7 = 33 – 7 = 26

Якщо а = 9 і b = 24, то (90 – a) – b = (90 – 9) – 24 = 81 – 24 = 57

Якщо а = 9 і b = 24, то (68 – b) + a = (68 – 24) + 9 = 44 + 9 = 53

 

Завдання 2 Рівняння

х – 19 = 46

х = 46 + 19

х = 65

65 – 19 = 46

46 = 46

х – 73 = 27

х = 27 + 73

х = 100

100 – 73 = 27

27  = 27

Завдання 3

Для уроків художньої праці придбали 18 аркушів зе­леного паперу, синього — на 5 аркушів більше, а чер­воного стільки, скільки зеленого й синього разом. Скільки аркушів паперу придбали?

Короткий запис
Зелений — 18 арк.
Синій — ?, на 5 арк. більше
Червоний — ?, зеленого і синього разом
Разом — ?
Розв’язання

1) 18 + 5 = 23 (арк.) – синіх аркушів

2) 18 + 23 = 41 (арк.) – червоних аркушів

3) 41 + 41 = 82 (арк.)

Відповідь: придбали 82 аркуші паперу.

 

СТОРІНКА 12

Завдання 1

72 + 16 = 88
94 – 48 = 46
87 – 19 + 8 = 76
46 + 27 – 5 = 68

Завдання 2 Порівняй і постав відповідний знак (>, <, =), якщо відомо, що a = 7.

19 – 7 < 14
13 + 7 = 20
7 + 42 < 50
7 – 5 > 1

Завдання 3

Першого дня Назар прочитав 14 сторінок книжки, другого — на 5 сторінок менше, а третього — стіль­ки, скільки першого і другого дня разом. Скільки всього сторінок книжки прочитав Назар за три дні?

Короткий запис
— 14 с.
II — ?, на 5 с. менше
III — ?, I і II разом
Разом — ?
Розв’язання

1) 14  5 = 9 (c.) – прочитав II дня

2) 14 + 9 = 23 (с.) – прочитав III дня

3) 23 + 23 = 46 (с.)

Відповідь: Назар прочитав 46 сторінок книжки.

 

Завдання 4

Виміряй довжини сторін чотирикутника. Знайди його периметр.

 

СТОРІНКА 13

Завдання 1

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
16, 13, 1814, 11, 12

Числа другого рядка в порядку спадання: 18, 14, 12, 11

 

Завдання 2 Заповни таблицю

а

а • 3

а + 27

47 – а

6

 18

 33

 41

9

 27

 36

 38

5

 15

 32

 42

Завдання 3

Було 7 кг борошна в мішку і 8 пакетів борошна, по 2 кг в кожному. Скільки всього кілограмів борошна було?

Короткий запис
У мішку — 7 кг
8 п. по 2 кг — ?
Разом — ?
Розв’язання

1) 2 • 8 = 16 (кг) – борошна в пакетах

2) 16 + 7 = 23 (кг)

Відповідь: було всього 23 кг борошна.

 

СТОРІНКА 14

Завдання 1

 5 = 20

20 : 4 = 5

20 : 5 = 4

 9 = 36

36 : 4 = 9

36 : 9 = 4

 8 = 24

24 : 8 = 3

24 : 3 = 8

Завдання 2

20 см — довжина карликової колючої акули.

 

Завдання 3

У Богдана було 75 грн. Він ку­пив пенал за 55 грн і 2 ручки, по 7 грн кожна. Скільки гро­шей залишилося у Богдана?

Короткий запис
Було — 75 грн
Купив — 55 грн і 2 р. по 7 грн — ?
Залишилося — ?
Розв’язання

1) 7  2 = 14 (грн) – заплатив за ручки

2) 14 + 55 = 69 (грн) – заплатив за пенал і ручки

3) 75  69 = 6 (грн)

Відповідь: у Богдана залишилося 6 гривень.

 

СТОРІНКА 15

Завдання 1

від 1 до 28, яке ділиться на 3: 27

від 1 до 17, яке ділиться на 2: 16

від 1 до 22, яке ділиться на 3: 21

від 1 до 15, яке ділиться на 2: 14

Завдання 2 Порядок дій

 9 + 28 = 27 + 28 = 55

18 : 2  9 = 9 – 9 = 0

(31  7) : 3 = 24 : 3 = 8

(42  39)  8 = 3 • 8 = 24

Завдання 3

Наталка висушила 16 кленових листочків і 11 дубових. Усі листочки вона розклала на сторінки гербарію, по 3 на кожну. Скільки сторінок гербарію заповнила Наталка?

Короткий запис
Кленових — 16 л.
Дубових — 11 л.
Всього — ? с. по 3 л.
Розв’язання

1) 16 + 11 = 27 (л.) – всього листочків

2) 27 : 3 = 9 (с.)

Відповідь: Наталка заповнила 9 сторінок гербарію.

 

СТОРІНКА 16

Удалося побачити число чотири

Червоним: 36 : 9 = 4, 16 : 2 = 8, 9 • 2 = 18, 5 • 2 = 10, 4 • 3 = 12, 18 : 3 = 6

Жовтим: 14 : 2 = 7, 5 • 3 = 15, 7 • 3 – 20 = 1, 18 : 6 = 3, 18 : 2 = 9, 28 : 4 + 4 = 11

 

Завдання 2

62 + 29 = 91

32 : 4 = 8

56 + 36 = 92

• 9 = 36

• 4 = 28

70 – 23 = 47

Завдання 3

На борту трьох катерів разом було 23 пасажири. На двох катерах було по 8 пасажирів. Скільки паса­жирів було на третьому катері?

Короткий запис
Усього — 23 п.
На I i II — 2 р. по 8 п.
III — ?
Розв’язання

1) 8  2 = 16 (п.) – на двох катерах разом

2) 23  16 = 7 (п.)

Відповідь: на третьому катері було 7 пасажирів.

 

Завдання 4 Одиниці вимірювання

4 дм 7 см  <  74 см

3 дм 2 см  <  30 дм

1 год > 52 хв

1 грн = 100 коп.

СТОРІНКА 17

Завдання 1

 9 : 3  4 : 3  2 : 4  5 + 80 = 100 (л) — материнського молока випиває за день китеня

 

Завдання 2 Порівняй (>, <, =)

24 : 3  4 < 7 • 5

 2 + 4 =  5

 3 > 5  5

 2 + 6  3 = 6  5

Завдання 3

Гончар виліпив із глини 16 горщиків і 14 глечиків, а ку­манців — у 5 разів менше, ніж горщиків і глечиків разом. Скільки куманців виліпив гончар?

Короткий запис
Горщиків — 16 шт.
Глечиків — 14 шт.
Куманців — ?, у 5 разів менше, ніж горщиків і глечиків разом
Розв’язання

1) 16 + 14 = 30 (шт.) – горщиків і глечиків разом

2) 30 : 5 = 6 (шт.)

Відповідь: гончар виліпив 6 куманців.

 

СТОРІНКА 18

Завдання 1 Днів у кожному місяці

1 У яких місяцях тільки 30 днів? Квітень, червень, вересень, листопад

2 Що довше за кількістю днів: літо чи осінь? Літо  На скільки? На 1 день

3 Яка назва найменшої одиниці вимірювання часу? Секунда

 

Завдання 2

1 год = 60 хв

1 доба = 24 год

1 хв = 60 с

1 рік = 12 міс.

Завдання 3

1) — за 5 хв четверта

2) — шоста година

3) — пів на одинадцяту

Завдання 4

Діти відвідали ляльковий театр. До­дому вони повернулися о 7 годині вечора, це на 3 години пізніше, ніж закінчилася вистава в театрі. Познач на циферблаті, о котрій годині закінчилася вистава. О 14 год

 

СТОРІНКА 19

Завдання 1 Пронумеруй вирази в порядку збільшення їх значень.

1) 6 • 4 = 24

3) 48 : 6 • 4 = 32

5) 6 • 7 = 42

6) 16 + 29 = 45

2) 90 – 63 = 27

4) 21 : 3  5 = 35

Завдання 2

Добуток чисел 6 і 9 зменш на 31.

(6 • 9) – 31 = 54 – 31 = 23

Суму чисел 29 і 3 зменш у 8 разів.

(29 + 3) : 8 = 32 : 8 = 4

Частку чисел 36 і 6 збільш на 19.

36 : 6 + 19 = 6 + 19 = 25

Різницю чисел 83 і 53 зменш у 5 разів.

(83 – 53) : 5 = 30 : 5 = 6

Завдання 3

У мотку було 27 м дроту. Відрізали 9 м, а дріт, який залишився, розрізали на 3 рівні частини. Скільки мет­рів у кожній частині? На скільки метрів менше дов­жина такої частини дроту, ніж того, що відрізали?

Короткий запис
Було — 27 м
Відрізали — 9 м
Решта — 3 ч. по ? м 
На скільки менше — ?
Розв’язання

1) 27  9 = 18 (м) – решта дроту

2) 18 : 3 = 6 (м) – у кожній частині

3) 9  6 = 3 (м) – на стільки менша дов­жина частини дроту від відрізаної

Відповідь: 6 метрів, на 3 метри.

 

СТОРІНКА 20

Завдання 1

 7  13 = 28 – 13 = 15

57 – 5  5 = 57 – 25 = 32

32 + 9  6 = 32 + 54 = 86

 4 + 3 = 24 + 3 = 27

 5 + 6 = 35 + 6 = 41

 6 – 3 = 42 – 3 = 39

Завдання 2

х  3 = 18

х = 18 : 3

х = 6

• 3 = 18

18 = 18

 х = 48

х = 48 : 6

х = 8

• 8 = 48

48 = 48

54 : х = 6

х = 54 : 6

х = 9

54 : 9 = 6

6 = 6

Завдання 3 Заповни таблицю

Ціна

Кількість

Вартість

5 грн

6

30 грн 

3 грн

8

 24 грн

6 грн

 7

42 грн

8 грн

 3

24 грн

9 грн

5

45 грн

Інші завдання дивись тут...