Інші завдання дивись тут...

Завдання 276.

56 : 8 < 56 : 7                           54 - 8 • 6 = 54 - 6 • 8        

42 : 7 < 42 : 6                           35 + 8 • 5 > 48 - 6 • 8

40 : 8 = 35 : 7                           24 - 16 : 8 > 72 - 8 • 9

 

 

Завдання 277.


Розв’язання:

1) Тупокутні трикутники MKL.

2) Прямокутні трикутники BAC, NPO, DEF.

3) Гострокутні трикутники TSI, XYZ.

4) Рівнобедрені трикутники XYZ, TSI.

5) Рівносторонній трикутник TSI.

Самостійно побудуйте квадрат, сторона якого дорівнює стороні рівностороннього трикутника. Позначте квадрат буквами.

 

Завдання 278*. Віднови початкові рівняння.

... = 8                         ... - 24 = ...                    ... = 48

х = 48 : 8                    х =  ...                            х = ... + ...

х = 6                           х = 30                            х = 58

Розв’язання:

48 : х = 8                       х – 24 = 6                        х – 10 = 48

х = 48 : 8                       х = 24 + 6                       х = 48 + 10

х = 6                             х = 30                              х = 58

48 : 6 = 8                      30 – 24 = 6                       58 – 10 = 48

 

Завдання 279°. У шести однакових коробках 24 свічки. Скіль­ки свічок у восьми таких коробках?

24 с. — 6 к.

? с.   — 8 к.

Розв’язання:

24 : 6 = 4 (св.) - свічок у одній коробці.

8 • 4 = 32 (св.) - свічок у восьми таких коробках.

Відповідь: 32 свічки.

 

Завдання 280°.

х – 25 = 40

х = 40 + 25

х =  65

65 – 25 = 40

х + 25 = 40

х = 40 – 25

х = 15

15 + 25 = 40

100 – x = 63

х = 100 – 63

х = 37

100 – 37 = 63

  

Завдання 281. (Усно.)

7 • 8 – 24 = 56 – 24 = 32

8 • 8 – 24 = 32 + 8 = 40

3 • 8 – 24 = 40 – 40 = 0

4 • 8 – 24 = 0 + 8 = 8

5 • 8 – 24 = 8 + 8 = 16

24 : 8 + 24 = 3 + 24 = 27

40 : 8 + 24 = 5 + 24 = 29

56 : 8 + 24 = 7 + 24 = 31

32 : 8 + 24 = 4 + 24 = 28

64 : 8 + 24 = 8 + 24 = 32

72 : 8 + 24 = 9 + 24 = 33

  

Завдання 282.

24 : 3 = 8                  48 : 8 = 6                   56 : 7 = 8

3 • 8 = 24                  8 • 6 = 48                  7 • 8 = 56

24 : 8 = 3                  48 : 6 = 8                   56 : 8 = 7

1) коли дільник множимо на част­ку, одержимо ділене ;

2) коли ділене ділимо на частку, одержимо дільник.

Якщо а : b= c, то   bc = а

                          : c = b

 

Завдання 283. Склади і розв'яжи задачу за таблицею.

Норма витрати тканини на 1 сукню

Кількість

суконь

Витрачено

тканини

          Однакова

8

24 м

?

27 м

На вісім однакових суконь витратили 24 метри тканини. Скіль­ки таких суконь можна пошити з 27 м тканини?

8 с. — 24 м

?    — 27 м

Розв’язання:

24  : 8 = 3 (м) - метрів тканини витратили на одну сукню.

27 : 3 = 9 (с.) - суконь можна пошити з 27 м тканини.

Відповідь: 9 суконь.

 

Завдання 284. 1) Невідоме число зменшили в 3 рази і дістали 9. Знайди невідоме число. Розглянь розв'язання задачі.

Розв'язання:

     Позначимо невідоме число буквою х. Складемо рів­няння: х : 3 = 9.

     У цьому рівнянні невідоме число х є діленим. Знай­демо його. х = 3 • 9  

                                                                                          х = 27

Відповідь: невідоме число дорівнює 27.

2) Склади і розв'яжи подібну задачу.

Невідоме число зменшили в 8 рази і дістали 6. Знайди невідоме число.

Розв'язання:

     Позначимо невідоме число буквою х.

     Складемо рів­няння: х : 8 = 6. У цьому рівнянні невідоме число х є діленим.

     Знай­демо його. х = 6 • 8

                        х = 48

Відповідь: невідоме число дорівнює 48.

 

Завдання 285. Корові на день давали 24 кг силосу і стільки ж силосу давали восьми вівцям порівну. На скільки кіло­грамів силосу більше давали на день корові, ніж вівці?

Розв’язання:

24  : 8 = 3  (кг) - кілограмів силосу давали одній вівці.

24 - 3 = 21 (кг) - на стільки більше кілограмів силосу давали на день корові, ніж вівці.

Відповідь: 21 кг.

 

Завдання 286*. У дитячому садку виділили гроші, щоб ку­пити м'ячі. Якщо купити 5 мячів, то залишиться ще 10 грн, а якщо — 8 м'ячів, то не вистачить 14 грн. Скільки грошей виділили?

Розв’язання:

8 – 5 = 3 (шт.) – на стільки більше можна купити м’ячів.

10 + 14 = 24 (грн) – грошей будуть коштувати три м'ячі.

24 : 3 = 8 (грн) - коштує один м'яч.

5 • 8 + 10 = 50 (грн) - виділили грошей на м'ячі.

Відповідь: 50 грн.

 

Завдання 287°.

х + 2 = 18

х = 18 – 2

х = 16

16 + 2 = 18

x : 2 = 8

х = 8 • 2

х = 16

16 : 2 = 8

х : 8 = 4

х = 8 • 4

х = 32

32 : 8 = 4

х • 2 = 18

х = 18 : 2

х = 9

9 • 2 = 18

х • 4 = 32

х = 32 : 4

х = 8

8 • 4 = 32

х + 8 = 32

х = 32 – 8

х = 24

24 + 8 = 32

 

Завдання 288°. Для приготування шести однакових порцій омлету взяли 12 яєць. Скільки таких порцій омлету можна приготувати з 18 яєць?

6 п. — 12 яєць

? п. — 18 яєць

Розв’язання:

12  : 6 = 2  (яєць) - треба яєць для одної порції омлету.

18 : 2 = 9 (п.) - приготували таких порцій з 18 яєць.

Відповідь: 9 порцій.

 

Завдання 289. (Усно.) Добери числа, щоб нерівність і рівності були правильними.

6 • 8 > □ • 6                   4 • 8 = 8 • □                 8 • 5 + 8 = 8 • □

Розв’язання:

6 • 8 > 7 • 6                   4 • 8 = 8 • 4                 8 • 5 + 8 = 8 • 6

6 • 8 > 6 • 6                               

6 • 8 > 5 • 6                               

6 • 8 > 4 • 6                              

6 • 8 > 3 • 6                                

6 • 8 > 2 • 6           

6 • 8 > 1 • 6           

 

Завдання 290. Дві групи учнів саджали дерева. У першій гру­пі було 4 учні, а в другій — 5. Перша група посадила 24 дерева, а друга — 25. Яка група працювала краще?

Вказівка. Щоб відповісти на запитання задачі, ді­знайся, скільки дерев саджав один учень у кожній групі.

Розв’язання:

24  : 4 = 6 (д.)  - дерев саджав один учень у першій групі.

25 : 5 = 5 (д.) - дерев саджав один учень у другій групі.

6 – 5 = 1 (д.) на стільки більше дерев саджав кожний учень першої групи, ніж другої. перша група працювала краще.

Відповідь: перша група.

 

Завдання 291. Майстер за 8 год виготовив 48 деталей, а учень за 4 год — 8 таких деталей. У скільки разів більше де­талей виготовляв за 1 год майстер, ніж учень?

Розв’язання:

48  : 8 = 6  (д.) - деталей виготовляв майстер за одну годину.

8 : 4 = 2 (д.) - деталей виготовляв учень за одну годину.

6 – 2 = 4 (д.) - на стільки більше деталей виготовляв за годину майстер, ніж учень.

Відповідь: 4 деталі.

 

Зміни запитання, щоб останньою дією розв'язан­ня було додавання.

Майстер за 8 год виготовив 48 деталей, а учень за 4 год — 8 таких деталей. Скільки де­талей виготовлять за 1 год майстер і учень разом?

Розв’язання:

48  : 8 = 6 (д.) - деталей виготовляв майстер за одну годину.

8 : 4 = 2 (д.) - деталей виготовляв учень за одну годину.

6 + 2 = 8 (д.) - деталей виготовляють за годину майстер і учень разом.

Відповідь: 8 деталей.

 

Завдання 292. На будівництві працювало жінок, а чолові­ків — у 6 разів більше. На скільки менше було жінок?

Розв'язання:

k— жінок;

k• 6 — чоловіків;

На (k• 6 - k) менше жінок, ніж чоловіків.

Відповідь: на (k• 6 - k) менше жінок.

Обчисли усно, якщо k= 8.

Розв'язання:

Якщо к = 8, тоді

(• 6 - k) = (8 • 6 - 8) = 40

 

Завдання 293.

8 • 8 + 8 = 72

72 : 8 + 9 = 18

18 : 2 + 39 = 48

48 : 8 + 30 = 36                                                    

36 : 6 + 50 = 56

56 : 8 + 1 = 8

 

Завдання 294*. Петрик і Толя читали книжки, у яких по 100 сторінок. Петрику залишилося прочитати 60 сто­рінок. Толя прочитав спочатку 24, а потім — ще 22 сторінки. Хто з них прочитав більше сторінок і на скільки?

Розв’язання:

100 – 60 = 40 (с.) - сторінок прочитав Петрик.

24 + 22 = 46 (с.) - сторінок прочитав Толя.

48 – 40 = 6 (с.) - на стільки більше сторінок прочитав Толя, ніж Петрик.

Відповідь: на 6 сторінок.

 

Завдання 295°. На пошиття шести однакових фартухів швач­ка витрачає 12 м тканини. Скільки таких фартухів можна пошити з 18 м тканини?

6 ф. — 12 м

?     — 18 м

Розв’язання:

12  : 6 = 2 (м) - метри тканини треба на пошиття одного фартуха.

18 : 2 = 9 (ф.) - таких фартухів можна пошити з 18 м тканини.

Відповідь: 9 фартухів.

 

Завдання 296°.

х • 4 = 8

х = 8 : 4

х = 2

2 •  4 = 8

х : 4 = 8

х = 8 • 4

х = 32

32 : 4 = 8

х - 4 = 8

х = 8 + 4

х = 12

12 – 4 = 8

48 : х = 8

х = 48 : 8

х = 6

48 : 6 = 8

 

Завдання 297. Заміни додавання множенням. Обчисли і скла­ди рівність з діленням на 9 (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9).

Розв’язання:

9 • 6 = 54

54 : 9 = 6

 

Завдання 298.

9 • 2 = 18                                   18 : 9 = 2                                                    

9 • 3 = 27                                   27 : 9 = 3

9 • 4 = 36                                   36 : 9 = 4

9 • 5 = 45                                   45 : 9 = 5

9 • 6 = 54                                   54 : 9 = 6

9 • 7 = 63                                   63 : 9 = 7

9 • 8 = 72                                   72 : 9 = 8

9 • 9 = 81                                   81 : 9 = 9

 

Завдання 299.

9•8+9•3=72+27=99         2+7•9=2+63=65            54:6•9=9•9=81

81:9-9=9-9=0                (100-55):9=45:9=5        27+27:9=27+3=30

2•(3•3)=2•9=18              39+49:7=39+7=46         (81-54):9=27:9=3

 

Завдання 300. Маса індички 9 кг, а гуски — 6 кг. Яка за­гальна маса трьох таких гусок і восьми індичок?

Розв’язання:

6 • 9 = 18  (кг) - маса усіх гусок.

9 • 8 = 72 (кг) - маса усіх індичок.

18 + 72 = 90 (кг) - маса усіх гусок та індичок разом.

Відповідь: 90 кг.

Інші завдання дивись тут...