Інші завдання дивись тут...

Завдання 411

0 • 5 • 3 = 0

1 • 0 + 3=0 + 3=3

7 • 0 • 4 = 0

27 : 9 • 0=3 • 0=0

6 • 2 • 0 = 0

34 + 8 • 0=34 + 0=0

8 : 1 • 0 = 8 • 0 = 0

72 : 8 – 0=9 – 0=9

Завдання 412

4 • 0 = 0

0 : 4 = 0

0 • 7 = 0

0 : 7 = 0

8 • 0 = 0

0 : 8 = 0

0 : а = 0, якщо а ≠ 0

Завдання 413 

Склали та обчислили можливі вирази на множення a • b, якщо a і b можуть набувати значень 2, 3, 4, 0, 6, 12:

2 • 3 = 6

3 • 2 = 6

3 • 4 = 12

4 • 3 = 12

4 • 0 = 0

0 • 4 = 0

0 • 6 = 0

6 • 0 = 0

6 • 12 = 72

12 • 6 = 72

2 • 4 = 8

4 • 2 = 8

3 • 0 = 0

0 • 3 = 0

4 • 6 = 24

6 • 4 = 24

0 • 12 = 0

12 • 0 = 0

2 • 0 = 0

0 • 2 = 0

3 • 6 = 18

6 • 3 = 18

4 • 12 = 28

12 • 4 = 28

2 • 6 = 12

6 • 2 = 12

3 • 12 = 36

12 • 3 = 36

2 • 12 = 24

12 • 2 = 24

 

Склали та обчислили можливі вирази на ділення a : b, якщо a і b можуть набувати значень: 2, 3, 4, 0, 6, 12 (враховуємо, що на 0 ділити не можна):

0 : 2 = 0

4 : 2 = 2

12 : 2 = 6

0 : 3 = 0

6 : 2 = 3

12 : 3 = 4 

0 : 4 = 0

6 : 3 = 2

12 : 4 = 3

0 : 6 = 0

12 : 0 = 0

Завдання 414 Днів у кожному місяці

Один з найстаріших бота­нічних садів у Києві закладе­но в 39 році двадцятого сто­ліття (1939 р.), а остаточне його пла­нування завершено лише за 11 років. У якому році завер­шилося планування ботанічного саду?

Розв’язання

1939 + 11 = 1950 (р.)

Відповідь: планування ботанічного саду завершилося 1950 року.

 

Завдання 415

До Національного ботанічного саду в «Сад каменів» прийшли на екскурсію 9 дорослих, а дітей — у 6 разів більше. На скільки біль­ше дівчат, ніж хлопчиків, прийшло на екс­курсію, якщо останніх було 28?

Короткий запис

Дорослих  9 осіб

Дітей  ?, у 6 разів більше, ніж дорослих

Хлопчиків  28 осіб

На скільки  ?

Розв’язання

1) 9 • 6 = 54 (оc.) – дітей прийшло;
2) 54 – 28 = 26 (ос.) – дівчат прийшло;
3) 28 – 26 = 2 (ос.) – на стільки більше хлопчиків прийшло.
Відповідь: хлопців прийшло на 2 особи більше, ніж дівчат.
Ще запитання до умови. На скільки більше прийшло дітей, ніж дорослих? У скільки разів більше прийшло дітей, ніж дорослих?

 

Завдання 416

1) У парку посадили білих хризантем а кущів, жовтих — у 2 рази більше, ніж білих, а рожевих — на 8 більше, ніж жовтих. Скільки рожевих хризантем посадили у парку?

Короткий запис

Білих  а кв.

Жовтих  ?, у 2 рази більше, ніж білих

Рожевих  ?, на 8 більше, ніж жовтих

Розв’язання

1) а • 2 (кв.) – жовтих хризантем посадили.
2) а • 2 + 8 
Відповідь: у парку посадили а • 2 + 8 рожевих хризантем.

2) Мама посадила низькорослих чорнобривців 8 квітів, карликових  у 3 рази більше, ніж низькорослих, а високорослих — на 13 менше, ніж карликових. Скільки високорослих чорнобривців посадила мама?

Короткий запис

Низькорослих  8 кв.

Карликових  ?, у 3 рази більше, ніж низькорослих

Високорослих  ?, на 13 менше, ніж карликових

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (кв.) – карликових чорнобривців посадила.
2) 24 – 13 = 11 (кв.)
Відповідь: Оленка посадила 11 високорослих чорнобривців.

 

Завдання 417 Рівняння

х + 65 = 93
х = 93 – 65
х = 28
28 + 65 = 93
93 = 93

х + 57 = 91
х = 91 – 57
х = 34
34 + 57 = 91
91 = 91

Завдання 418 

Накресли лінійну діаграму про висоту дубів (масштаб 1 см : 5 м). 

Проводимо два перпендикулярні промені зі спільним початком. Висоті 10 м відповідає лінія, довжина якої дорівнює 2 клітинкам зошита (1 см), тому маємо на горизонтальному промені шкалу 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Розмістимо на вертикальному промені через рівні відрізки чотири точки і підписуємо збоку назви дерев. Висота лінії дуб Голосіївський становитиме 12 клітинок (30 м : 5 м • 1 см = 6 см), дуб Шевченка — 6 клітинок (15 м : 5 м • 1 см = 3 см), дуб Крістера — 10 клітинок (25 м : 5 м • 1 см = 5 см), дуб на Синій воді — 8 клітинок (20 м : 5 м • 1 см = 4 см).

Найстарший дуб Голосіївський.

1) Голосіївський дуб заввишки 30 м. Дуб на Синій воді — на 10 м нижчий, ніж Голосіївський, а дуб Шевченка — на 5 м нижчий, ніж на Синій воді. Скільки метрів заввишки дуб Шевченка?

Короткий запис

Голосіївський  30 м

На Синій воді  ?, на 10 м менше, ніж Голосіївський

Шевченка  ?, на 5 м менше, ніж на Синій воді

Розв’язання

1) 30  10 = 20 (м) – висота дуба на Синій воді.
2) 20 – 5 = 15 (м)
Відповідь: дуб Шевченка заввишки 15 м.

2) Голосіївський дуб заввишки 30 м. Дуб на Синій воді — на 10 м нижчий, ніж Голосіївський, дуб Шевченка — на 5 м нижчий, ніж на Синій воді, а дуб Крістера — на 10 м вищий, ніж Шевченка. Скільки метрів заввишки дуб Крістера?

Короткий запис

Голосіївський  30 м

На Синій воді  ?, на 10 м менше, ніж Голосіївський

Шевченка  ?, на 5 м менше, ніж на Синій воді

Крістера  ?, на 10 м більше, ніж Шевченка

Розв’язання

1) 30  10 = 20 (м) – висота дуба на Синій воді.
2) 20 – 5 = 15 (м) – висота дуба Шевченка.

3) 15 + 10 = 25 (м)

Відповідь: дуб Крістера заввишки 25 м.

 

Завдання 419

Батькові 37 років, а сину 12. Скільки років доньці, якщо через 15 років вік доньки і сина дорівнюватиме батьковому віку?

Розв’язання

1) 37 + 15 = 52 (р.) – буде батькові через 15 років.

2) 12 + 15 = 27 (р.) – буде синові через 15 років.
3) 52 – 27 = 25 (р.) – буде доньці через 15 років.

4) 25 – 15 = 10 (р.) – років доньці зараз.

Відповідь: доньці 10 років.

 

Завдання 420

НайстарішиИ бузок в обхваті має 1 м 40 см, а обхват найстарішої черешні на 1 м 30 см більший, ніж бузку, і на 2 м 80 см менший від обхвату найстарішої шовковиці на Сумщині. Який обхват шовковиці?

Короткий запис

Бузок  1 м 40 см

Черешня  ?, на 1 м 30 см більше, ніж бузок і на 2 м 80 см менше, ніж шовковиці

Шовковиця  ?

Розв’язання

1) 1 м 40 см + 1 м 30 см = 2 м 70 см – обхват черешні.

2) 2 м 70 см + 2 м 80 см = 4 м 150 см = 5 м 50 см

Відповідь: обхват шовковиці 5 м 50 см.

 

Завдання 421

54 : 9 • 0 = 6 • 0 = 0

42 • 0 : 7 = 0 : 7 = 0

54 – 9 • 0 = 54 – 0 = 54

42 • (0 : 7) = 42 • 0 = 0

(36 + 0) • 1 = 36 • 1 = 36

(36 + 1) • 0 = 36 • 0 = 0

Завдання 422 

36 : 4 • 9 = 9 • 9 = 81

36 : 6 • 9 = 6 • 9 = 54

36 : 9 • 9 = 4 • 9 = 36

6 • 1 + 29 = 6 + 29 = 35

6 • 0 + 52 = 0 + 52 = 52

6 • 8 + 46 = 48 + 46 = 94

Завдання 423 

У вирій летіло дві зграї качок. В одній було 9 качок, а в іншій — у 2 рази більше. В обох зграях було 8 старих качок. Скільки мо­лодих качок було в цих зграях?

Короткий запис

 9 к.

II  ?, у 2 рази більше, ніж I

Всього  ?

Старих  8 к.

Молодих  ?

Розв’язання

1) 2 • 9 = 18 (к.) – качок у другій зграї.
2) 9 + 18 = 27 (к.) – всього качок.
3) 27 – 8 = 19 (к.)

Відповідь: у цих зграях було 19 молодих качок.

Обернена задача. У вирій летіло 8 старих і 19 молодих качок у двох зграях разом. У скільки разів більше було качок у другій зграї, якщо у першій зграї летіло 9 качок?

Короткий запис

 9 к.

II  у ? рази більше, ніж I

Всього — ?

Молодих  19 к.

Старих  8 к.

Розв’язання

1) 19 + 8 = 27 (к.) – молодих і старих качок разом.
2) 27  9 = 18 (к.) – качок у другій зграї.
3) 18 : 9 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 рази більше було качок у другій зграї.

 

Завдання 424

На ставку плавало 12 гусей, лебедів - у 4 рази менше, і 5 журавлів. Скільки журавлів залишилося у ставку, якщо їх відлетіло стільки, скільки було лебедів?

Короткий запис

Гусей  12 пт.

Лебедів  ?, у 4 рази менше, ніж гусей

Журавлів — 5, з них відлетіло стільки, скільки лебедів

Розв’язання

1) 12 : 4 = 3 (пт.) – лебедів плавало у ставку.
2) 5  3 = 2 (пт.)

Відповідь: у ставку залишилося плавати 2 журавлі.

 

Завдання 425

Побудуй діаграму за таблицею.

Проводимо два перпендикулярні промені зі спільним початком. Тривалості життя 10 років відповідає лінія, довжина якої дорівнює 2 клітинкам зошита (1 см), тому маємо на горизонтальному промені шкалу 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Розмістимо на вертикальному промені через рівні відрізки шість точок і підписуємо збоку назви птахів. Висота лінії птаха Дрізд становитиме 4 клітинкиЛебідь — 5 клітинокСтраус — 10 клітинок, Ворон — 14 клітинокБеркут і Кондор — по 16 клітинок    

Завдання 426

х + 54 = 93

х = 93 – 54

х = 39

39 + 54 = 93

93 = 93

х – 19 = 46

х = 46 + 19

х = 65

65 – 19 = 46

46 = 46

х : 8 = 4

х = 4 • 8

х = 32

32 : 8 = 4

4 = 4

24 : х = 3

х = 24 : 3

х = 8

24 : 8 = 3

3 = 3

Завдання 427

63 : 7 • 1 = 9 • 1 = 9

42 • 0 : 6 = 0 : 6 = 0

7 • 9 • 0 = 63 • 0 = 0

0 : 4 • 9 = 0 • 9 = 0

56 : 8 : 1 = 7 : 1 = 7

(45 + 18) • 0 = 63  • 0 = 0

42 + 0 • 9 = 42 + 0 = 42

1 • (54 – 29) = 1 • 25 = 25

Завдання 428 

На двох горобинах ласувало ягодами 12 оме­люхів. Після того як на першу горобину при­летіло ще 3 омелюхи, а з другої полетів один омелюх, на обох горобинах птахів стало порів­ну. Скільки омелюхів було на кожній горобині спочатку?

Короткий запис

 ? пт. i прилетів 3 пт.

II  ? пт і відлетів 1 п.

Разом — 12 пт.

Розв’язання

1) 12 + 3 – 1 = 14 (пт.) – птахів стало порівно на обох горобинах.
2) 14 : 2 = 7 (пт.) – омелюхів на кожній горобині.

3) 7  3 = 4 (пт.) – омелюхів на першій гілці спочатку.

4) 7 + 1 = 8 (пт.) – омелюхів на другій гілці спочатку.

Відповідь: 4 омелюхи і 8 омелюхів.

 

Завдання 429 Порівняння

45 • 1 – 27 < 35 : 1 + 9  (18 < 44)

42 : 7 – 1 = 35 : 7 + 0  (5 = 5)

54 : 6 • 0 < 54 : 6 + 0 (0 < 9)

9 • 6 • 1 < 8 • 7 : 1   (54 < 56)

Завдання 430

Побудуй прямокутник, одна сторона якого дорівнює стороні квадрата з периметром 8 см, а інша — у 3 рази довша. Знайди периметр цього прямокутника.

Розв’язання

1) 8 : 4 = 2 (см) – сторона квадрата або ширина прямокутника.
2) 2  3 = 6 (см) – довжина прямокутника.

3) (2 + 6) • 2 = 8 • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника.

Завдання 431

До куща калини прилетіло 8 снігурів, а пуночок — у 2 рази менше. Коли кілька сні­гурів перелетіло на інший кущ, на кущі зали­шилося снігурів у 2 рази менше, ніж пуночок. Скільки снігурів перелетіло на інший кущ?

Короткий запис

Снігурів  8 пт.
Пуночок  ?, у 2 р. менше, ніж снігурів
Перелетіло снігурів – ?
Залишилося снігурів – ?, у 2 р. менше, ніж пуночок

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (пт.) – прилетіло пуночок.
2) 4 : 2 = 2 (пт.) – залишилося снігурів.
3) 8 – 2 = 6 (пт.)

Відповідь: перелетіло 6 снігурів.

 

Завдання 432

48 • 0 + 52 = 0 + 52 = 52

49 • 1 – 0 = 49 – 0 = 49

58 – 45 • 1 = 58 – 45 = 13

72 : 8 + 1 = 9 + 1 = 10

(48 + 16) : 8 = 64 : 8 = 8

(24 + 48) : 9 = 72 : 9 = 8

Інші завдання дивись тут...