Інші завдання дивись тут...

Завдання 57

Добуток чисел 6 і 2 зменш у 3 рази:  6 • 2 : 3 = 12 : 3 = 4

Суму чисел 18 і 24 зменш у 7 раз:  (18 + 24) : 7 = 42 : 7 = 6

Добуток чисел 6 і 8 зменш на 20:  6 • 8 – 20 = 48 – 20 = 28

Різницю чисел 32 і 24 збільш у 9 разів:  (32 – 24) • 9 = 8 • 9 = 72

 

Завдання 58, 59  Письмове віднімання

_86

  57

  29

_33

  21

  12

_57

 29

 28

_48

  35

  13

_96

  18

  78

_80

  15

  65

Завдання 60

У заповіднику біля 5 годівниць прив'язали до дерев а віників для козуль. Скільки віни­ків треба прив'язати біля 3 годівниць, якщо біля кожної в'язати на 5 віників більше?

(а : 5 + 5) • 3 (в.) 

 

Завдання 61

Для лісових тварин заготовили 31 ц кукуру­дзи та буряків. 2 місяці їм згодовували по 6 ц буряків і по 4 ц кукурудзи. Скільки центне­рів корму залишилося на третій місяць зими?

Розв’язання

31 – (6 + 4) • 2 = 11 (ц)

Відповідь: залишилося 11 центнерів

 

Завдання 62

Розміри лісової галявини три­кутної форми 250 м, 390 м, 360 м. На скільки метрів найдовша сторона галявини менша від суми довжин інших сторін?

Розв’язання

250 + 360 = 610 (м) – сума довжин інших сторін

610 – 390 = 220 (м) 

� Знайди периметр галявини

Р = 250 + 390 + 360 = 1000 (м)

 

Завдання 63

Єгер заготовив для лісових тварин 20 мішків картоплі та моркви. Якби він заготовив ще мішок картоплі, то їх було б у 2 рази більше, ніж мішків моркви. Скільки мішків картоплі заготовив єгер?

(20 + 1) : 3 • 2 – 1 = 13 (м.)

Відповідь: заготовив 13 мішків картоплі

 

Завдання 64   Рівняння

х – 340 = 560

х = 560 + 340

х = 900

900 – 340 = 560

560 = 560

х : 9 = 7

х = 7 • 9

х = 63

63 : 9 = 7

7 = 7

64 : х = 8

х = 64 : 8

х = 8

64 : 8 = 8

 8 = 8

7 • х = 56

х = 56 : 7

х = 8

7 • 8 = 56

56 = 56

Завдання 65

У дітей було 95 листочків. На аплікацію використали 37 листочків і 29 листочків. Скільки листочків залишилося?

Розв’язання

95 – (37 + 29) = 29 (л.) 

Відповідь: залишилося 29 листочків

 

Завдання 66  ДЕСНА (в порядку зростання 42, 45, 47, 49, 57)

Е

А

Д

Н

С

_62

  17

  45

_92

  23

  49

_77

  35

  42

_95

  38

  57

_65

  18

  47

Завдання 67

х – 850 = 40

х = 40 + 850

х = 890

890 – 850 = 40

40 = 40

х + 510 = 680

х = 680 – 510

х = 170

170 + 510 = 680

680 = 680

700 – х = 60

х = 700 – 60

х = 640

700 – 640 = 60

60 = 60

Завдання 68, 69  

_487

  235

  252

_947

  321

  626

_767

  250

  517

_589

  407

  182

_275

   64

  211

Завдання  70  Прості задачі

1) В інкубатор планували закласти 235 перепе­линих яєць. Заклали 123 яйця. Скільки яєць ще потрібно закласти в інкубатор?

Розв’язання

235 – 123 = 112 (яєць)

Відповідь: потрібно закласти 112 яєць

 

2) В інкубаторі вилупилося 248 курчат брой­лерів, а індичат — на 126 менше. Скільки індичат вилупилося?

Розв’язання

248 – 126 = 122 (ін.)

Відповідь: вилупилося 122 індичат

 

3) У першому інкубаторі вилупилося 769 ка­чат, що на 234 більше, ніж у другому. Скіль­ки качат вилупилось у другому інкубаторі?

Розв’язання

769 – 234 = 535 (к.)

Відповідь: вилупилося 535 качат

 

4) Сума двох чисел 368. Знайди друге число, якщо перше 253.

253 + х = 368

х = 368 – 253

х = 115

 

Завдання 71  Трикутники АВС, ODE, MPK

 

Завдання 72  Всі трицифрові числа, у яких кількість одиниць наступного розряду у 2 рази більша від кількості одиниць попереднього розряду:  421, 842

 

Завдання 73 У рівності цифри замінено буквами: КО+ЛО+БОК однакові цифри — однаковими буквами, а різні — різними. 

21 + 91 = 112          

 

Завдання 74 

х • 6 = 48

х = 48 : 6

х = 7

7 • 6 = 48

48 = 48

х + 340 = 870

х = 870 – 340

х = 530

530 + 340 = 870

870 = 870

Завдання 75 Одиниці вимірювання

+134

  254

  388

_736

  134

  602

+205

  632

  837

_564

  203

  361

2 м 7 дм – 9 дм = 1 м 8 дм

12 дм – 80 см = 4 дм

Завдання 76

Для годівлі домашньої птиці та худоби фермер заготовив у двох засіках порівну 8 ц кукурудзи, а в кожному з трьох інших засі­ків — буряки, на 2 ц більше, ніж в одному засіку кукурудзи. Скільки центнерів буряків заготовив фермер?

Розв’язання

(8 : 2 + 2) • 3 = 18 (ц) 

Відповідь: заготовив 18 центнерів буряків

Інші завдання дивись тут...