Інші завдання дивись тут...

Завдання 121 Натуральні числа

1) 3 сот. 4 дес. 6 од. = 346        2 сот. 3 дес. = 23

5 од. ІІІ розряду і 6 од. І розряду. = 506

2) 340 (триста сорок), 43 (сорок три), 1000 (тисяча), 808 (вісімсот вісім), 425 (чотириста двадцять п'ять)

3) «Сусіди» числа 600:  599, 601

4) 3 м 7 см = 307 см        3 м 60 см = 360 см

 

Завдання 122, 123 Письмове додавання

+756

  187

  943

+634

  286

  920

+248

  365

  613

+384

  567

  951

+359

  242

  601

+107

  277

  384

+564

  276

  840

+701

  209

  910

Завдання 124

У мотку було 9 дм дроту. Маса мотка 72 г. Від цього мотка відрізали шматок дроту зав­довжки 4 дм. Яка маса цього шматка дроту?

Короткий запис

9 дм  72 г

4 дм  ? г

Розв’язання

1) 72 : 9 = 8 (г) – маса 1 дм дроту

2) 8 • 4 = 32 (г) 

Відповідь: маса цього шматка дроту 32 грами.

 

Завдання 125

У двох кабінетах поліклініки зробили разом 807 щеплень — профілактичних та за віком. Коли в першому кабінеті зробили 167 профі­лактичних щеплень, залишилося зробити ще 125 таких щеплень. Скільки щеплень за віком зробили у другому кабінеті?

Короткий запис

Всього  807 щ.

 ?, 167 щ. і ще 125 щ.

II  ? 

Розв’язання

1) 167 + 125 = 292 (щ.) – всього зроблять в I кабінеті

2) 807 – 292 = 515 (щ.)

Відповідь: в другому кабінеті зробили 515 щеплень за віком.

 

Завдання 126

На тиждень сім'я закупила продукти, витра­тивши: на рослинні — 270 грн, на молоч­ні — на 130 грн більше, а на м'ясні — на 80 грн більше, ніж на перші два види разом. Яка вартість усіх продуктів?

Короткий запис

Рослинні  270 грн

Молочні  ?, на 130 грн більше, ніж на рослинні

М'ясні — ?, на 80 грн більше, ніж рослинні і молочні разом

Вартість всього  ?

Розв’язання

1) 270 + 130 = 400 (грн) – на молочні продукти

2) 270 + 400 = 670 (грн) – на рослинні та молочні продукти разом

3) 670 + 80 = 750 (грн) – на м’ясні продукти

4) 750 + 670 = 1420 (грн) 

Відповідь: вартість усіх продуктів 1420 гривень.

 

Завдання 127 

Ділянку квадратної форми з периметром 24 м розбили на 3 однакові прямокутні ділян­ки. Знайди периметр однієї такої ділянки.

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (м) – ширина квадратної ділянки

2) 6 : 3 = 2 (м) – ширина прямокутної ділянки

4) Р = (6 + 2) • 2 = 12 + 4 = 16 (м) – периметр прямокутної ділянки.

 

Завдання 128  Рівняння

х : 7 = 8

х = 8 • 7

х = 56

56 : 7 = 8

8 = 8

х – 136 = 283

х = 283 + 136

х = 419

419 – 136 = 283

283 = 283

435 – х = 176

х = 435 – 176

х = 259

435 – 259 = 176

176 = 176

Завдання 129

_305

  124

  181

_827

 184

 643

_420

  290

  130

56 : (7 + 1) = 56 : 8 = 7

Завдання 130 Задача зі зайвими даними

За день 440 дітей та дорослих можуть зробити щеплення у трьох кабінетах лікарні. Після 3 годин роботи медичним сестрам залишилося вакцинувати 265 осіб. Скільки осіб уже щеп­лено?

Короткий запис

Можуть щепитися  440 ос.

Залишилося щепитися  265 ос.

Щепилися  ? 

Розв’язання

440 – 265 = 175 (ос.)

Відповідь: уже щеплено 175 осіб.

 

Завдання 131  Порівняння чисел

6 • 9 > 50  на 4

5 • 5 > 10 на 15

5 • 7 < 40 на 15

6 • 6 > 12 на 24

54 : 6 > 7  на 2

81 : 9 < 10  на 1

Завдання 132, 133 Письмове віднімання

_325

  146

  179

_944

  358

  586

_820

  355

  465

_407

  259

  148

_333

  147

  186

_736

  258

  478

_604

  367

  237

Завдання 134 

Сума двох чисел 763. Одне із чисел 525. Знайди різницю цих чисел.

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, тому

763 – 525 = 238 – другий доданок

525 – 238 = 287 – різниця цих чисел

 

Завдання 135

Довжина і ширина Кременчуцького водосховища разом становлять 177 км. Ширина водосховища 28 км. На скільки кілометрів ширина водосховища мен­ша від його довжини?

Короткий запис

Довжина і ширина  177 км

Ширина  28 км, на скільки менша від довжини -?

Довжина  ? 

Розв’язання

1) 177 – 28 = 149 (км) – довжина водосховища

2) 149 – 28  = 121 (км) 

Відповідь: на 121 кілометр ширина водосховища менша від його довжини.

 

Завдання 136 

Накресли діаграму глибини водосховищ України (масштаб: 1 см — 4 м). Кременчуцьке водосховище — 28 м, Київське — 16 м, Канівське — 18 м

Кременчуцьке 28 : 4 = 7 (см)

Київське 16 : 4 = 4 (см)

Канівське 18 : 4 = 4 (ост. 2), тобто 4 см 5 мм

 

 

 

Завдання 137

У лісах біля Печенізького водосховища (Салтівського моря) грибники назбирали 45 кг білих грибів у 5 кошиках порівну. Скільки кілогра­мів опеньків можна розкласти в 6 таких коши­ків, якщо їх у кошику буде на 1 кг менше, ніж білих грибів?

 Гриби
В 1 кошику
Кількість кошиків
Маса грибів
Білі
 ? 
5
46 кг
Опеньки
 ?, на 1 кг менше
 6  ?
Розв’язання

1) 45 : 5 = 9 (гр.) – в 1 кошику білих грибів

2) 9  1 = 8 (гр.) – в 1 кошику опеньків

3) 8 • 6 = 48 (кг) 

Відповідь: можна розкласти 48 кілограмів опеньок

 

Завдання 138   Накресли такі квадрат і нерівносторонній прямокутник, щоб периметр кожного дорівню­вав 16 см

Треба накреслити квадрат зі стороною 16 : 4 = 4 см.

Для прямокутника сума довжин двох сторін повинна дорівнювати 16 : 2 = 8 см.

Це є нерівносторонні прямокутники зі сторонами: 1 см і 7 см, 2 см і 6 см, 3 см і 5 см.

Скільки прямокутників з таким периметром? Таких  прямокутників є три.

P = (1 + 7)  2 = 16 (см)

P = (2 + 6)  2 = 16 (см)

P = (3 + 5)  2 = 16 (см)

 

Завдання 139

На березі Канівського водосховища в наметовому містечку в 9 наметах розмістилося порів­ну 27 відпочивальників. Дітей у такий намет можна розмістити на 2 більше. Скількох дітей можна розмістити в 7 таких наметах?

 Намети
В 1 наметі
Кількість наметів
Кількість відпочивальників
Для дорослих
 ? 
9
27 ос.
Для дітей
 ?, на 2 ос. більше
 7  ?
Розв’язання

1) 27 : 9 = 3 (ос.) – дорослих в 1 наметі

2) 3 + 2 = 5 (ос.) – дітей в 1 наметі

3) 5 • 7 = 35 (кг) 

Відповідь: можна розмістити 35 дітей в семи таких наметах.

 

Завдання 140

+325

  479

  804

+378

  285

  663

_790

  465

  325

_804

  238

  566

_566

  188

  378

+663

  127

  790

Інші завдання дивись тут...