Інші завдання дивись тут...

Завдання 141

6 • 9 = 54      54 – 26 = 54 – 24 – 2 = 28        28 : 7 = 4

4 • 8 = 32     32 + 4 = 36                            36 : 6 = 6

 

Завдання 142, 143 Прості задачі на знаходження суми трьох доданків

Короп важить 535 г, лин – 195 г, щука – 225 г. Яка маса усього улову?

Короткий запис

Короп — 535 г

Лин — 195 г

Щука — 225 г

Всього — ?

Першого дня туристи проїхали 320 км, другого – 410, а третього – 250. Який шлях подолали туристи?

Короткий запис

І день — 320 км

ІІ день — 410 км

ІІІ день — 250 км

Всього — ?

Завдання 144  Рівняння

х – 325 = 478

х = 478 + 325

х = 803

803 – 325 = 478

478 = 478

583 – х = 299

х = 583 – 299

х = 284

583 – 284 = 299

299 = 299

Завдання 145  Розв’язування нерівностей

52 – с : 7 > 46 

Підставимо значення

52 – 14 : 7 = 50, 50 > 46

52 – 35 : 7 = 47, 47 > 46

52 – 42 : 7 = 46, 46 = 46

52 – 63 : 7 = 43, 43 < 46

52 – 28 : 7 = 48, 48 > 46

Відповідь: 14, 35, 28

 

Завдання 146

В автомобільній мандрівці Україною турис­ти їхали від міста А до міста Д через міста С і К. Відстань від міста А до С через місто К дорівнює 150 км, а від міста К до міста Д через місто С — 180 км. Знайди відстань АК, КС, СД, якщо вся відстань від міста А до міста Д становить 280 км.

Розв'язування

280  150 = 130 (км) - відстань СД

180 – 130 = 50 (км) - відстань КС

150 – 50 = 100 (км) - відстань АК

Відповідь: АК має відстань 100 км, КС – 50 км, СД – 130 км

 

Завдання 147

За три дні велотуристи проїхали 35 км. Першого дня вони проїхали кілька кілометрів до старовинного замку, другого — на 2 км менше до мальовничої водойми, а третього дня — на 3 км менше, ніж другого. Скільки кілометрів проїжджали туристи кожного дня?

Нехай х (м.) - відстань проїхали першого дня, тоді х-2 (м.) - відстань проїхали другого дня, а х-2-3 = х-5 (м) - відстань проїхали третього дня.

Складемо рівняння і розв'яжемо його.

х + (х-2) + (х-5) = 35

3х - 7 = 35

3х = 35 + 7

3х = 42

х = 42 : 3

х = 14

Отже, 14 (м) - відстань проїхали першого дня

х - 2 = 14 - 2 = 12 (м) - відстань проїхали другого дня

х - 5 = 14 - 5 = 9 (м) - відстань проїхали третього дня

Відповідь: першого дня проїхали 14 км, другого – 12 км, третього – 9 км

 

Завдання 148 

Від свого будинку дівчинка проїхала на велосипеді в одному напрямку 400 м, а потім у протилежному напрямку — 545 м. Скільки всього метрів проїхала дівчинка? На якій відстані від свого будинку вона опинилася?

         -----------400 м--------------->

<------------------545 м---------------

400 + 545 = 945 (м) - відстань проїхала дівчинка

545 - 400 = 145 (м) - на такій відстані опинилася від свого будинку

Відповідь: 945 м, 145 м

 

Завдання 149  ЕТНІЧНИЙ   (у порядку спадання  900, 825, 808, 799, 656, 529, 193, 98)

+347

  284

    25

  656

+275

  275

  275

  825

+425

  350

  125

  900

 +80

   62

_142

    44

    98

+247

  235

    47

  529

+300

  127

  358

    23

  808

+405

  222

    44

  128

  799

+44

  55

  44

  50

193

Ч

Т

Е

Й

Н

Н

І

И

Завдання 150  «Цікаві квадрати»

Число 69

        

 

 

 

Число 126

       

 

 

 

Число 750

19

39

11

66

26

34

200

450

100

15

23

31

10

42

74

150

250

350

35

7

27

50

58

18

400

50

300

Завдання 151

На годування птахів у заповіднику витрати­ли ячменю 324 кг, проса 380 кг, а кукуру­дзи — на 128 кг менше, ніж проса. Скільки всього кілограмів зерна витратили на годуван­ня птахів?

Розв’язання

1) 380 – 128 = 252 (кг) – кукурудзи витратили на годування

2) 324 + 380 + 252 = 956 (кг) 

Відповідь: витратили 956 кілограмів зерна

Склади і розв'яжи подібну задачу.

В магазині продали капусти 200 кг, картоплі 300 кг, а моркви — на 120 кг менше, ніж картоплі. Скільки всього кілограмів овочів продали в магазині?

Розв’язання

1) 300 – 120 = 180 (кг) – моркви продали

2) 200 + 300 + 180 = 680 (кг) 

Відповідь: продали 680 кілограмів овочів

 

Завдання 152

972 – 358 – 539 = 75

278 + (720 – 415) = 583  

_972

  538

  434

_614

  539

    75

_720

  415

  305

+278

  305

  583

Завдання 153

За перше півріччя життя па­пужка набрав 105 г ваги, а со­веня — 267 г, а за друге півріч­чя — 186 г і 324 г відповідно. На скільки більше ваги набрало совеня, ніж папужка, за рік?

105 + 186 = 291 (г) - вага папужки за рік

267 + 324 = 591 (г) - вага совеня за рік

591  291 = 300 (г)

Відповідь: на 300 г більше ваги набрало совеня, ніж папужка

 

Завдання 154  Сума невідомого числа і числа 26 дорівнює сумі чисел 55 і 15

х + 26 = 55 + 15

х + 26 = 70

х = 70 – 26

х = 44

 

Завдання 155*

В одній клітці 11 папуг, а в іншій — 13. Скільки папуг треба пересадити з першої клітки в другу, щоб у другій стало на 6 папуг більше, ніж залишиться в першій?

11 + 13 = 24 (п.) - усіх папужків

24 - 6 = 18 (п.) - папужків є у двох клітках

18 : 2 = 9 (п.) - папужків порівно в кожній клітці

11 - 9 = 2 (п.)

Відповідь: 2 папужки треба пересадити в другу клітку

 

Завдання 156

х + 9 = 28 – 13

х + 9 = 15

х = 15 – 9

х = 6

72 – х = 38 + 24

72 – х = 62

х = 72 – 62

х = 10

Завдання 157

На приватному ставку кожній качці дають зерна а г, а лебедю — b г. На скільки грамів зерна більше дають 6 лебедям, ніж 6 качкам? Розв'яжи двома способами.

1 спосіб     вираз 6b - 6a

6a (г) - дають зерна 6 качкам

6b (г) - дають зерна 6 лебедям

6b - 6a (г) - на стільки більше дають 6 лебедям, ніж 6 качкам

2 спосіб   вираз 6(b - а)

b - a (г) - на стільки більше дають зерна лебедю, ніж качці

6(b - a) (г) - на стільки більше зерна дають 6 лебедям, ніж 6 качкам

 

Завдання 158

У зоопарк для птахів привезли 360 кг вівса, ячменю — на 296 кг менше, а пшениці — стільки, скільки вівса і ячменю разом. Скільки всього кілограмів зерна привезли в зоопарк?

360 - 296 = 64 (кг) - привезли ячменю

360 + 64 = 424 (кг) - привезли пшениці

360 + 64 + 424 = 848 (кг)

Відповідь: 848 кг зерна привезли в зоопарк

 

Завдання 159

254 – 127 + 352 = 479

256 – 164 + 469 = 591

485 – (128 – 39) = 396

845 – (169 + 185) = 491

_254

  127

  127

+127

   352

   479

_256

  164

    92

+ 92

 469

 591

_128

    39

    89

_485

    89

  396

+169

  185

  354

_845

  354

  491

Інші завдання дивись тут...