Інші завдання дивись тут...

Завдання 180  Порядок дій

8 • 7 – 24 = 56 – 24 = 32

6 • 7 – 24 = 42 – 24 = 18

48 • 7 – 24 = 336 – 24 = 312

4 • 7 – 24 = 28 – 24 = 4

5 • 7 – 24 = 35 – 24 = 11

9 • 7 – 24 = 45 – 24 = 39

72 : 8 + 35 = 9 + 35 = 44

24 : 8 + 35 = 3 + 35 = 38

64 : 8 + 35 = 8 + 35 = 43

56 : 8 + 35 = 7 + 35 = 42

32 : 8 + 35 = 4 + 35 = 39

40 : 8 + 35 = 5 + 35 = 40

Завдання 181  Одиниці вимірювання

3 м 23 см + 2 м 4 см = 5 м 27 см

5 дм 4 см – 3 дм 6 см = 54 см  36 см = 18 см = 1 дм 8 см

1 год 46 хв – 100 хв = 106 хв  100 хв = 6 хв

300 хв + 3 год = 6 год + 3 год = 8 год

2 т 4 ц + 40 ц = 24 ц + 40 ц = 64 ц = 1 т 6 ц

6 т 2 ц – 30 ц = 62 ц  30 ц = 32 ц = 3 т 2 ц

9 год 45 хв – 5 год 50 хв = (8 год – 5 год) + (60 хв + 45 хв – 50 хв) = 3 год 55 хв

7 грн 50 коп. + 250 коп. = 750 коп. + 250 коп. = 1000 коп. = 10 грн

 

Завдання 182

За 3 год майстер виготовляє 24 деталі. Скільки часу йому потрібно, щоб виготовити 45 деталей, якщо він виготовлятиме за годину на 1 деталь більше?

За 1 год
Кількість годин
Виготовляє
 ? 
3 год
24 д.
 ?, на 1 д. більше
 ?  65 д.
Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (д.)  виготовляє за 1 годину

2) 8 + 1 = 9 (д.)  буде виготовляти за 1 год

3) 45 : 9 = 5 (год)

Відповідь: майстру потрібно 5 годин, щоб виготовити 45 деталей.

Обернена задача, у якій потрібно знайти число 45.

За 3 год майстер виготовляє 24 деталі. Скільки деталей він виготовить за 5 годин, якщо він виготовлятиме за годину на 1 деталь більше?

За 1 год
Кількість годин
Виготовляє
 ? 
3 год
24 д.
 ?, на 1 д. більше
 5 год  ?
Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (д.)  виготовляє за 1 годину

2) 8 + 1 = 9 (д.)  буде виготовляти за 1 годину

3) 9 • 5 = 45 (д.)

Відповідь: майстер виготовить за 5 годин 45 деталей.

 

Завдання 183

Замовили пошити однакову кількість штор і покривал. На штору витрачають 4 м тканини, а на покривало — 3 м. Для пошиття штор під замовлення потрібно 24 м тканини. Скіль­ки метрів тканини потрібно на пошиття такої самої кількості покривал?

Виріб
Норма витрат
Кількість
Загальні витрати
Штора
 4 м 
?, однакова
24 м
Покривало
 3 м
 ?
Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (шт.)  пошили шторів

2) 3 • 6 = 18 (м)

Відповідь: для пошиття покривал потрібно 18 метрів тканини.

Скільки всього метрів тканини потрібно?

24 + 18 = 42 (м)

Відповідь: потрібно 42 м тканини.

 

Завдання 184

За 1 год токар виготовляє 6 деталей, а учень  4 деталі. Токар виготовив 42 деталі. Скільки деталей виготовив за цей час учень?

Працівник
Час
Виробіток
Токар
 6 д 
?, однаковий
42 д.
Учень
 4 д
 ?
Розв’язання

1) 42 : 6 = 7 (год)  час токаря

2) 4 • 7 = 28 (д.)

Відповідь: за цей час учень виготовив 28 деталей.

 

Завдання 185  Рівняння

х • 3 = 45 – 18

х • 3 = 27

х = 27 : 3

х = 9

9 • 3 = 27

45 – 18 = 27

27 = 27

64 : х = 35 – 27

64 : х = 8

х = 64 : 8

х = 8

64 : 8 = 35 – 27

64 : 8 = 8

8 = 8

63 – х = 9 • 4

63 – х = 36

х = 63 – 36

х = 27

63 – 27 = 36

9 • 4 = 36

36 = 36

44 – х = 81 : 9

44 – х = 9

х = 44 – 9

х = 35

44 – 35 = 9

81 : 9 = 9

9 = 9

Завдання 186

_534

  287

  247

+256

  495

  751

_334

  194

  140

+386

  534

  920

536 – 294 – 186 = 56

273 + 365 + 283 = 921

_536

  294

  242

_242

  186

    56

+ 273

   365

   638

+638

  283

  921

Завдання 187  Периметр трикутника, 2 сторони якого рівні, 73 см. Одна сторона трикутника 25 см. Знайди довжини інших сторін.

Короткий запис

Р  73 см

І  25 см

II, III  ?, якщо вони рівні

Розв’язання

1) 73  25 = 48 (см)  довжина двох рівних сторін

2) 48 : 2 = 24 (см)

Відповідь: довжини двох інших сторін трикутника по 24 см.

Розглянь інший випадок.

Короткий запис

Р  73 см

І, II  ?, по 25 см (рівні)

III  ?

Розв’язання

73  25 • 2 = 23 (см)

 

Завдання 188

Маємо 3 чорні й 3 білі шашки, розташовані в ряд ЧБ ЧБ ЧБ. Треба переставити їх так, щоб спочатку були три чорні, а потім — білі. Яку найменшу кількість перестановок треба зробити, якщо за один раз можна пере­ставити 2 шашки, що стоять поряд?

Міркуємо так. Маємо ряд: ЧБЧБЧБ

Перша перестановка: ЧЧББЧБ

Друга перестановка: ЧЧБЧББ
Третя перестановка: ЧЧЧБББ

Відповідь: 3 перестановки.

 

Завдання 189

Парта має стілець і стіл. Маса стола 9 кг, а стільця — 4 кг. Яка маса сто­лів, якщо маса використаних стільців була 32 кг?

Виріб
Одиниця виробу 
Кількість
Загальна маса
Стілець
 9 кг
?, однакова
32 кг
Парта
 4 кг
 ?
Розв’язання

1) 32 : 4 = 8 (шт.)  кількість стільців

2) 9 • 8 = 72 (кг)

Відповідь: маса столів 72 кілограми.

 

Завдання 190  Порядок дій

(692 – 629) : 7 = 63 : 7 = 9

(191 – 110) : 9 = 81 : 9 = 9

365 + 243 + 309 = 800 + 100 + 17 = 917

673 + 208 + 67 = 800 + 130 + 18 = 948

908 – 365 = (808 – 300) + (100 – 65) = 543

840 – 276 = (740 – 200) + (100 – 76) = 564

 

Завдання 191

1) У дівчинки а грн, а у хлопчика — у 5 разів менше. На скільки гривень більше в дівчинки?

а – а : 5 (грн) 

2) Альбом для малювання коштує а грн, а фотоальбом — на b грн дорожчий. Яка вар­тість фотоальбому?

а + b (грн) 

3) На а грн купили фрукти за ціною b грн за 1 кг. З'їли с кг фруктів. Скільки кілограмів фруктів залишилося?

а : b – с (кг) 

4) Є а монет по 2 грн і b купюр по 5 грн. Скільки всього є гривень?

2 • а + 5 • b (грн) 

 

Завдання 192

Зробили однакову кількість замовлень буке­тів — по 5 квіток нарцисів і по 7 ірисів. Скільки всього в букетах ірисів, якщо нарци­сів у букетах усього 40?

Букетів
В 1 букеті 
Кількість букетів
Загальна кількість
Нарцисів
 5 кв.
?, однакова
40 кв.
Ірисів
 7 кв.
 ?
Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (б.)  замовили букетів

2) 7 • 8 = 56 (кв.)

Відповідь: всього в букетах 56 ірисів.

 

Завдання 193

Привезли на продаж 100 гвоздик. Продали 8 букетів по 7 гвоздик та 9 букетів по 5 гвоз­дик. Скільки гвоздик залишилося продати?

Розв'язання

1) 8 • 7 + 9 • 5 = 56 + 45 = 101 (кв.)

2) 100 - 101 = ? помилкова умова

На яке ще запитання можна знайти відповідь за умовою? На скільки більше гвоздик продали, ніж привезли на продаж?

 

Завдання 194

Зрізали 45 білих і рожевих троянд. Для пе­ревезення білі троянди поклали у 2 ящики, а рожеві — у 3 ящики, порівну в кожен. Скіль­ки зрізали білих і рожевих троянд окремо?

Троянд
В 1 ящику 
Ящиків
Загальна кількість
Білих
 ?, порівно
2
? 45 тр.
Рожевих
3
 ?
Розв'язання

1) 2 + 3 = 5 (ящ.)  всього ящиків

2) 45 : 5 = 9 (кв.)  в одному ящику

3) 9 • 2 = 18 (кв.)  білих троянд

3) 9 • 3 = 27 (кв.)  рожевих троянд

Відповідь: зрізали 18 білих троянд і 27 рожевих троянд.

 

Завдання 195

+386

  570

  956

_603

  425

  178

568 – (219 + 257) = 92

619 – (332 – 188) = 475

 

+219

  257

  476

_568

  476

   92

_332

  188

  144

_619

  144

  475

1 км – 360 м = 1000 м – 360 м = 640 м

3 м – 80 см = 300 см – 80 см = 220 см = 2 м 20 см

 

Завдання 196

Один поїзд прямує з Ужгорода в Київ із запізненням на 10 хв, а інший — з Києва в Ужгород із запізненням на 20 хв. Який із цих поїздів буде ближчий до Ужгорода, коли вони зустрінуться? У будь-якій точці зустрічі вони завжди будуть на одній відстані що від Ужгорода, що від Києва.

 

Завдання 197

Периметр теплиці прямокутної форми 68 м. На скільки метрів довжина теплиці більша за ширину, якщо довжина дорівнює 25 м?

Розв'язання

1) 25 + 25 = 50 (м)  дві довжини сторін

2) 68 - 50 = 18 (м)  дві ширини сторін

3) 18 : 2 = 9 (м)  ширина сторони

4) 25 - 9 = 16 (м)

Відповідь: на 16 м довжина теплиці більша за ширину.

 

Завдання 198

х : 9 = 385 – 376

х : 9 = 9

х = 9 • 9

х = 81

81 : 9 = 9

385 – 376 = 9

9 = 9

72 : х = 24 : 3

72 : х = 8

х = 72 : 8

х = 9

72 : 9 = 8

24 : 3 = 8

8 = 8

9 • х = 100 – 46

9 • х = 54

х = 54 : 9

х = 6

9 • 6 = 54

100 – 46 = 54

54 = 54

х • 873 = 348 + 525

х • 873 = 873

х = 873 : 873

х = 1

1 • 873 = 873

348 + 525 = 873

873 = 873

Завдання 199 Порядок дій

7 • 6 + 58 = 42 + 58 = 100

100 – 8 • 7 = 100 – 56 = 44

44 – 9 • 4 = 44 – 36 = 8

8 • (43 – 36) = 8 • 7 = 56

56 : 7 + 55 = 8 + 55 = 63

63 : (56 – 47) = 63 : 9 = 7

 

Завдання 200

5 хризантем коштують 35 грн. Яка вартість 9 таких квіток?

Короткий запис

5 кв.  35 грн

9 кв.  ?

Розв'язання

1) 35 : 5 = 7 (грн)  коштує одна хризантема

2) 7 • 9 = 63 (грн)

Відповідь: вартість 9 таких хризантем 63 гривні.

Три обернені задачі.

5 хризантем коштують 35 грн. Скільки таких квітів можна купити за 63 грн?

9 хризантем коштують 63 грн. Яка вартість 5 таких квітів?

9 хризантем коштують 63 грн. Скільки таких квітів можна купити за 35 грн?

Інші завдання дивись тут...