Інші завдання дивись тут...

Завдання 263

Збільшили числа у 3 рази:

10 • 3 = 30    20 • 3 = 60      300 • 3 = 900        200 • 3 = 600

Зменшили числа у 2 рази:
20 : 2 = 10    60 : 2 = 30       400 : 2 = 200        600 : 2 = 300

 

Завдання 264   Ділення числа на добуток

12 : (3 • 2) = 12 : 6 = 2

12 : (3 • 2) = (12 : 3) : 2 = 4 : 2 = 2

12 : (3 • 2) = 12 : (2 • 3) = (12 : 2) : 3 = 6 : 3 = 2

 

Завдання 265

18 : (2 • 3) = 18 : 6 = 3

80 : (4 • 2) = 80 : 8 = 10

900 : (3 • 3) = 900 : 9 = 100

18 : (2 • 3) = (18 : 2) : 3 = 9 : 3 = 3

80 : (4 • 2) = (80 : 4) : 2 = 20 : 2 = 10

900 : (3 • 3) = (900 : 3) : 3 = 300 : 3 = 100

Завдання 266 Спосіб послідовного ділення

36 : (9 • 2) = 36 : 9 : 2 = 4 : 2 = 2    

60 : (10 • 2) = 60 : 10 : 2 = 6 : 2 = 3

72 : (3 • 8) = 72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3

400 : (10 • 5) = 400 : 10 : 5 = 40 : 5 = 8

Завдання 267

48 : 16 = 48 : (8 • 2) = 48 : 8 : 2 = 6 : 2 = 3

72 : 36 = 72 : (9 • 4) = 72 : 9 : 4 = 8 : 4 = 2

80 : 40 = 80 : (8 • 5) = 80 : 8 : 5 = 10 : 5 = 2

64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

2) На яке число поділили 42, якщо число поділи послідовно на 7 і 2?

42 : 14 = 42 : (7 • 2) = 42 : 7 : 2

 

Завдання 268

На 3 дні шести вівцям дають 36 кг сіна. Скільки сіна дають одній вівці на день?

Короткий запис

3 дн., 6 в. — 36 кг

1 дн., 1 в. — ?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 36 : 3 = 12 (кг) - 6 вівцям на 1 день

2) 12 : 6 = 2 (кг)

2 спосіб  

1) 36 : 6 = 6 (кг) - 1 вівці на 3 дні

2) 6 : 3 = 2 (кг)

Відповідь: одній вівці на день дають 2 кг сіна.

 

Завдання 269

На конкурсі стригалів за 5 хв стригалі постригли 100 овець. За скільки хвилин вони можуть постригти 400 овець, працюю­чи з такою самою продуктив­ністю?

Короткий запис

100 ов. — 5 хв

400 ов. — ? хв

Розв’язання

1) 100 : 5 = 20 (ов.) – стрижуть за 1 хв

2) 400 : 20 = 20 (хв)

Відповідь: можуть постригти за 20 хвилин.

 

Завдання 270

Карпатські стригалі за день постригли в 3 рази менше овець, ніж залишилося ще стригти. За скільки днів вони пострижуть всю отару? За чотири дні

 

Завдання 271 Одиниці вимірювання

5 дм 4 см : 9 см = 54 см : 9 = 6 см

12 м 45 дм + 55 дм = 12 м + (45 дм + 55 дм) = 12 м 100 дм = 22 м

6 м 34 дм – 3 м 28 дм = (6 м – 3 м) + (34 дм – 28 дм) = 3 м 6 дм

15 см 20 мм + 2 см 80 мм = 17 см + 100 мм = 27 см

 

Завдання 272

Від 4 кіз за 6 днів надоїли 72 л молока порівну. Скільки літрів молока дає така коза за день?

Короткий запис

4 к., 6 дн. — 72 л

1 к., 1 дн.  — ?

Розв’язання

1) 72 : 6 = 12 (л) – молока дають 4 кози за день

2) 12 : 4 = 3 (л)

Відповідь: така коза за день дає 3 л молока.

 

Завдання 273  Порядок дій

360 : (10 • 6) = 360 : 10 : 6 = 36 : 6 = 6

640 : (8 • 10) = 640 : 10 : 8 = 64 : 8 = 8

72 : (9 • 2) = 72 : 9 : 2 = 8 : 2 = 4

240 : (3 • 4) = 240 : 3 : 4 = 80 : 4 = 20

60 : (3 • 10) = 60 : 10 : 3 = 6 : 3 = 2

80 : (4 • 5) = 80 : 4 : 5 = 20 : 5 = 4

 

Завдання 274  Множення

30 = 3 • 10     60 = 6 • 10      200 = 2 • 100      700 = 7 • 100

 

Завдання 275, 276

1) Спосіб знаходження частки послідовним діленням

600 : 30 = 600 : (6 • 5) = 600 : 6 : 5 = 20

800 : 40 = 800 : (8 • 5) = 800 : 8 : 5 = 20

1000 : 200 = 1000 : (100 • 2) = (1000 : 100) : 2 = 5

2) 60 : 30 = 60 : (10 • 3) = 60 : 10 : 3 = 6 : 3 = 2

90 : 30 = 90 : (10 • 3) = 90 : 10 : 3 = 9 : 3 = 3

100 : 20 = 100 : (10 • 2) = 100 : 10 : 2 = 10 : 2 = 5

80 : 40 = 80 : (10 • 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2

60 : 20 = 60 : (10 • 2) = 60 : 10 : 2 = 6 : 2 = 3

100 : 50 = 100 : (10 • 5) = 100 : 10 : 5 = 10 : 5 = 2

800 : 400 = 800 : (100 • 4) = 800 : 100 : 4 = 8 : 4 = 2

800 : 40 = 800 : (10 • 4) = 800 : 10 : 4 = 80 : 4 = 20

Завдання 277

За 2 год 3 муляри уклали 300 цеглин. Скіль­ки цеглин можуть укласти 2 муляри за 1 год, якщо працюватимуть з такою самою продук­тивністю?

Короткий запис

3 м., 2 год  300 ц.

2 м., 1 год  ?

Розв’язання

1) 300 : 3 = 100 (ц.) – уклав муляр за 2 год

2) 100 : 2 = 50 (ц.) – уклав муляр за 1 год

3) 50  2 = 100 (ц.) 

Відповідь: 100 цеглин можуть укласти 2 муляри за 1 год.

 

Завдання 278

На будівництві працювало a жінок, а чоло­віків — у k разів більше. На скільки більше працювало чоловіків, ніж жінок?

Короткий запис

Жінок  а ос.

Чоловіків  ?, у к разів більше, ніж жінок

На скільки ос. більше  ?

Розв'язання

1) а • k ( ос.) – працювало чоловіків

2) а •  а (ос.)

Відповідь: на а •  а осіб більше працювало чоловіків, ніж жінок.

Вираз: а •  а

 

Завдання 279

Щоб приготувати розчин для укладання цегли, цементу беруть у 3 рази менше, ніж піску. Є 200 кг цементу. На скільки кілограмів більше треба взяти піску, ніж цементу?

Короткий запис

Цементу  200 кг, це у 3 рази менше, ніж піску

Піску  ?

На скільки кг більше  ?

Розв'язання

1) 200 • 3 = 600 (кг)  піску треба взяти

2) 600  200 = 400 (кг)

Відповідь: на 400 кг більше треба взяти піску, ніж цементу.

 

Завдання 280 Знайди на малюнку і запиши 16 трикут­ників і 7 чотирикутників.

Трикутники: АВС, ВСD, АDС, DАВ, АОВ, ВОК, КОС, СОD, DОМ, МОА, АОD, ВОС

Чотирикутник: АВСD, АВКМ, МКСD,  АВКО, ОКСD, АВОМ, МОСD

 

Завдання 281

Біля будинку росте 12 кущів квітів у трьох рядах, по 5 кущів у кожному.

кожному.

         .

      .     .

    .         .

  .             .

.   .    .    .   .

Завдання 282 Порядок дій

72 : (8 + 1) = 72 : 9 = 8

(8 + 1) : 1 = 9 : 1 = 9

(14 + 28) : (6 • 1) = 42 : 6 = 7

(48 – 48) : 6 = 0 : 6 = 0

0 • 12 : 2 = 0 : 2 = 0

(8 + 4) : 1 = 12 : 1 = 12

 

Завдання 283

Підіймальний кран підняв на 10 поверх тричі по 4 піддони цегли, у кожному з яких по 50 цеглин. Скільки всього цеглин підняв кран на піддонах?

Короткий запис

Цеглин  ?, 3 рази по 4 п. по 50 ц. у кожному

Розв'язання

1-й спосіб

1) 50 • 4 = 200 (ц.) - у 4 піддонах

2) 200 • 3 = 600 (ц.)

2-й спосіб

1) 4 • 3 = 12 (п.) - всього піддонів

2) 50 • 12 = 600 (ц.)

Відповідь: кран підняв всього 600 цеглин.

Інші завдання дивись тут...