Інші завдання дивись тут...

Завдання 367

23 • 3 = (20 + 3) • 3 = 60 + 9 = 69

12 • 4 = (10 + 2) • 4 = 40 + 8 = 48

23 дес. • 3 = (20 дес. + 3 дес.) • 3 = 69 дес. = 690

12 дес. • 4 = (10 дес. + 2 дес.) • 4 = 48 дес. = 480

540 : 9 = 60             630 : 7 = 90

 

Завдання 369

180 • 3 = (100 + 80) • 3 = 100 • 3 + 80 • 3 = 300 + 240 = 540

240 • 2 = (200 + 40) • 2 = 200 • 2 + 40 • 2 = 400 + 80 = 480

150 • 5 = (100 + 50) • 5 = 100 • 5 + 50 • 5 = 500 + 250 = 750

210 • 4 = (200 + 10) • 4 = 200 • 4 + 10 • 4 = 800 + 40 =  840

 

Завдання 370

До свята зустрічі весни спекли 120 гречаних млинців, а пшеничних — у 3 рази більше. Усі млинці розклали на тарілки, по 6 млинців на кожну. Скільки тарілок з млинцями вийшло?

Короткий запис

Гречаних  120 мл.

Пшеничних  ?, у 3 р. більше, ніж гречаних

На тарілках  ?, по 6 мл. на кожну.

Розв'язання

1) 120 • 3 = 360 (м.)  млинців пшеничних

2) 120 + 360 = 480 (м.)  млинців гречаних і пшеничних разом

3) 480 : 6 = 80 (т.)

Відповідь: вийшло 80 тарілок з млинцями.

 

Завдання 371 Розв’язування нерівностей у молодших класах

х – 30 < 60 : 5

х – 30 < 12

х = 0, 1, 2, …, 41

25 – х > 90 : 6

25 – х > 30

х = 0, 1, 2, 3, 4

х • 4 < 15

х = 0 , 1, 2, 3

Завдання 372  Одиниці вимірювання

4 дм 8 см : 6 см = 48 см : 6 см = 8

3 м 6 дм : 9 = 36 дм : 9 = 4 дм

1 грн : 50 коп. = 100 коп. : 50 коп. = 2

2 доби 8 год : 7 = 56 год : 7 = 8 год

6 ц 30 кг : 9 = 630 кг : 9 = 70 кг

25 коп. • 8 = (20 коп. + 5 коп.) • 8 = 200 коп.

 

Завдання 373

Учні їздили на свято Масляної до парку «Київська Русь» та до етнокомплексу «Україн­ське село». В етнокомплексі побувало 16 учнів, а в парку — 22. Причому в обох місцях по­бувало 6 учнів. Скільки всього учнів побувало на святі?

Розв'язання

1) 16  6 = 10 (уч.)  тільки в етнокомплексі

2) 22  6 = 16 (уч.)  тільки в парку

3) 10 + 16 + 6 = 32 (уч.)

Відповідь: всього 32 учня побувало на святі.

 

Завдання 374

Три сестри на Святі зустрічі весни придба­ли 90 смаколиків для друзів. Старша сестра купила на 10 смаколиків менше, а молод­ша — на 10 більше, ніж середня. Скільки смаколиків придбала кожна із сестер?

Короткий запис

Усього  90 см.

Старша  ?, на 10 см. менше, ніж середня

Молодша  ?, на 10 см. більше, ніж середня

Середня  ? Старша  ? Молодша  ? 

Розв'язання

1) 90 : 3 = 30 (см.) – придбала середня сестра

2) 30 – 10 = 20 (см.) – придбала старша сестра

3) 30 + 10 = 40 (см.) – придбала молодша сестра

Відповідь: старша сестра придбала 20 смаколиків, середня - 30, а молодша - 40.

 

Завдання 375 Порядок дій

480 • 2 = (400 + 80) • 2 = 800 + 160 = 960

330 • 3 = (300 + 30) • 3 = 900 + 90 = 990

60 • 10 – 70 • 6 = 600 – 420 = 180

100 – 22 • 4 = 100 – 88 = 12

800 : 40 = 20

80 : 40 = 2

4 м : 5 = 40 дм : 5 = 8 дм      

4 м  5 дм = 40 дм  5 дм = 35 дм

 

Завдання 376

У парку розваг на конях покаталося 40 дітей, а на поні — у 2 рази менше дітей. На скіль­ки менше дітей покаталося на поні, ніж на конях?

Короткий запис

На конях  40 д.

На поні  ?, у 2 р. менше д. На скільки менше  ?

Розв'язання

1) 40 : 2 = 20 (д.)  покаталися на поні

2) 40  20 = 20 (д.)

Відповідь: на 20 дітей менше каталося на поні, ніж на конях.

 

Завдання 377

15 • 3 = (10 + 5) • 3 = 30 + 15 = 45

6 • 12 = 6 • (10 + 2) = 60 + 12 = 72

72 : 9 = 8     

45 : 5 = 9

9 • 4 = 36     

1 + 14 = 15

8 : 8 = 1      

360 : 6 = 60   

60 : 10 = 6 

36 • 10 = 360

 

Завдання 378

Один насос накачує 640 відер води за 8 хв, а другий — 420 відер за 6 хв. Скільки відер води накачають обидва насоси за 1 хв?

Короткий запис

 8 хв  640 в.

II  6 хв  420 в.

Разом  за 1 хв  ? в.

Розв'язання

1) 640 : 8 = 80 (в.)  накачує 1 насос за 1 хв

2) 420 : 6 = 70 (в.)  накачує 2 насос за 1 хв

3) 80 + 70 = 150 (в.)

Відповідь: 150 відер води накачають обидва насоси за 1 хвилину.

 

Завдання 379

Для запуску мальків риби басейн на 90 ц можна заповнити водою з однієї труби за 10 хв, а з іншої — за 15 хв. За скільки хвилин вони разом заповнять цей басейн?

Короткий запис

 10 хв  90 ц

II  15 хв  90 ц

Разом  за ? хв  90 ц

Розв'язання

1) 90 : 10 = 9 (хв)  заповнює одна труба

2) 90 : 15 = 6 (хв)  заповнює друга труба

3) 9 + 6 = 15 (хв)

Відповідь: вони разом заповнять цей басейн за 15 хвилин.

 

Завдання 380

230 • 4 – 300 = (200 + 30) • 4 – 300 800 + 120 – 300 = 620

110 • 5 + 320 = (100 + 10) • 5 + 320 = 500 + 50 + 320 = 870

240 • 2 : 6 = (120 + 120) • 2 : 6 = (240 + 240) : 6 = 40 + 40 = 80

400 – 40 • 4 = 400 – 160 = 240

210 – 210 : 7 = 210 – 30 = 180

170 • 3 – 200 = 510 – 200 = 310

2 м : 5 = 20 дм : 5 = 4 дм     

2 м – 5 см = 200 см – 5 см = 195 см

2 м : 1 дм = 20 дм : 1 дм = 20

 

Завдання 381

Як на шалькових терезах за 3 зважування відважити 7 кг корму для мальків риб, маючи гирю на 1 кг і два порожніх пакети?

Перше зважування:

1 гиря = 1 кг (в першому пакеті) - зрівноважили терези

Друге зважування:

1 гиря + 1 кг (в першому пакеті) = 2 кг (в другому пакеті)  зрівноважили терези

2 кг (в першому пакеті) + 1 кг (в другому пакеті) = 3 кг (в першому пакеті) і 0 кг (в другому пакеті)  пересипали

Третє зважування:

1 гиря + 3 кг (в першому пакеті) = 4 кг (в другому пакеті)  зрівноважили терези

3 кг ( в першому пакеті) + 4 кг (в другому пакеті) = 7 кг ( в першому пакеті) і 0 кг ( в другому пакеті)  пересипали

 

Завдання 382

Купили 6 кг мальків білого аму­ра по 50 грн за 1 кг, 10 кг маль­ків товстолобика по 30 грн за 1 кг. Про що дізнаємося за поданими виразами?

50 • 6 = 300 (грн) – вартість мальків білого амура

30 • 10 = 300 (грн) – вартість мальків товстолобика

10 – 6 = 4 (кг) – на стільки кілограмів більше мальків товстолобика 

50 – 30 = 20 (грн) – на стільки більша ціна мальків білого амура 

50 • 6 + 30 • 10 = 600 (грн) – вартість покупки

50 • 6 – 30 • 10 = 0 (грн)  вартість мальків амура і толстолобика однакова

 

Завдання 383

З паперу у клітинку виріж прямокутник завширшки 2 см, щоб його периметр дорів­нював 20 см

20 : 2  2 = 8 (см)  довжина прямокутника

Треба вирізати прямокутник шириною 2 см і довжиною 8 см

 

Завдання 384

1 кг – 200 г = 1000 г – 200 г = 800 г

1 кг : 2 = 1000 г : 2 = 500 г

2 хв – 20 с = 1 хв 60 с  – 20 с = 1 хв 40 с

2 год – 2 хв = 1 год 60 хв – 2 хв = 1 год 58 хв

2 м – 2 дм 2 см = 200 см – 22 см = 178 см = 100 см + 78 см = 1 м 78 см

2 м – 2 см = 200 см – 2 см = 198 см = 100 см + 98 см = 1 м 98 см

 

Завдання 385  Склали лінійну діаграму про ціну за 1 кг риби на ринку (1 см = 10 грн).

Білий амур — 90 грн

Короп — 80 грн

Карась — у 2 рази дешевший за коропа

80 грн : 2 = 40 грн

Сом — у 3 рази дорожчий за карася

40 грн • 3 = 120 грн

Товстолобик — у 2 рази дешевший за сома

120 грн : 2 = 60 грн

Ам □□□□□□□□□

Ко □□□□□□□□

Ка □□□□

Со □□□□□□□□□□□□

То □□□□□□

Інші завдання дивись тут...