Інші завдання дивись тут...

Завдання 386

(800 – 600) • 4 = 200 • 4 = 800

(120 – 60) • 4 = 60 • 4 = 240

(48 – 30) • 4 = 18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72

(600 + 200) : 4 = 800 : 4 = 200

(80 + 80) : 4 = 20 + 20 = 40

(240 + 120) : 4 = 60 + 30 = 90

 

Завдання 387

18 шоколадок і 12 мармеладок поділили порівну між трьома дітьми. Скільки цукерок отримала кожна дитина?

Короткий запис

Було  18 ц. і 12 м.

Поділили  ?, між 3 д. порівно

Розв'язання

1 спосіб

1) (18 + 12) : 3 = 6 + 4 = 10 (ц.)

2 спосіб

2) 18 : 3 + 12 : 3 = 6 + 4 = 10 (ц.)

Відповідь: 10 цукерок отримала кожна дитина.

 

Завдання 388 Порядок дій

1)  (16 + 8) : 3 = 24 : 3 = 8

     (18 + 30) : 8 = 48 : 8 = 6
    (18 + 12) : 3 = 30 : 3 = 10

2) (24 + 12) : 4 = 36 : 4 = 9

    (24 + 12) : 4 = 24 : 4 + 12 : 4 = 6 + 3 = 9

3) (36 + 54) : 6 = 36 : 6 + 54 : 6 = 6 + 9 = 15

 

Завдання 389

20 пачок вівсяного печива та 12 пачок печива із шоколадом потрібно розкласти в 4 однакових картонних ящики порівну. По скільки пачок треба класти в один такий ящик?

Короткий запис

Було  20 п. і 12 п.

Розклали  ?, у 4 ящ. порівно

1 спосіб

(20 + 12) : 4 = 5 + 3 = 8 (п.)

2 спосіб

20 : 4 + 12 : 4 = 5 + 3 = 8 (п.)

Відповідь: по 8 пачок треба покласти в один такий ящик.

 

Завдання 390  Порядок дій

(24 + 16) : 8 = 40 : 8 = 5

24 + 16 : 8 = 24 + 2 = 26

170 • 2 – 200 = (100 + 70) • 2 – 200 = 200 + 140  200 = 140

360 : 4 + 90 = 90 + 90 = 180

90 + 6 • 13 = 90 + 6 • (10 + 3) = 90 + 60 + 18 = 168

200 – 5 • 16 = 200 – 5 • (10 + 6) = 200  50 – 30 = 120

 

Завдання 391

Побудуй ламану з 4 ланок однакової довжи­ни, якщо її довжина дорівнює периметру рівностороннього трикутника зі стороною 4 см.

• 3 = 12 (см)  периметр трикутника

12 : 4 = (3 см)  довжина ланки ламаної

 

Завдання 392  Рівняння

а : 3 = 9 • 2

а : 3 = 18

а = 18 • 3

а = 54

k • 4 = 1000 – 200

k • 4 = 800

k = 800 : 4

k = 200

640 : х = 80 : 2

640 : х = 40

х = 640 : 40

х = 16

Завдання 393

У солодкому подарунку було 15 цукерок двох видів. Льодяників було у 2 рази менше, ніж ірисок. Скільки було цукерок кожного виду?

Короткий запис

Усього  15 ц.

Льодяників  ?, у 2 р. менше, ніж ірисок

Ірисок  ?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 2 + 1 = 3 (ч.) – всього частин

2) 15 : 3 = 5 (ц.) – було ірисок

3) 15 – 5 = 10 (ц.) – було льдяників

2-й спосіб

Нехай льодяників було х, тоді ірисок буде удвічі більше, тобто 2х. Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

х + 2х = 15

3х = 15

х = 15 : 3

х = 5  льодяників

• 2 = 10  ірисок

Відповідь: було 5 льодяників і 10 ірисок.

 

Завдання 394

У 9 мішках — 450 кг борошна. А в 7 інших мішках — 280 кг цукру. На скільки кілогра­мів маса мішка борошна більша за масу міш­ка цукру?

Короткий запис

450 кг   ? кг у 9 м. На скільки більше — ?

280 кг  ? кг у 7 м.

Розв'язання

1) 450 : 9 = 50 (кг)  борошна в 1 мішку борошна

2) 280 : 7 = 40 (кг)  цукру в 1 мішку

3) 50  40 = 10 (кг)

Відповідь: на 10 кг більше маса борошна за масу мішка цукру.

 

Завдання 395

(6 + 15) : 3 = 6 : 3 + 15 : 3 = 2 + 5 = 7

(6 + 27) : 3 = 6 : 3 + 27 : 3 = 2 + 9 = 11

(8 + 16) : 8 = 24 : 8 = 3

 

Завдання 396

1) Розрядні доданки чисел:  23 = 20 + 3    24 = 20 + 4

    324 = 300 + 20 + 4    407 = 400 + 7   870 = 800 + 70

2) Поділили кожне число на 4: 

   40 : 4 = 10     80 : 4 = 20    120 : 4 = 30     200 : 4 = 50

Завдання 397

39 : 3 = (30 + 9) : 3 = 30 : 3 + 9 : 3 = 10 + 3 = 13

 

Завдання 398

84 : 2 = (80 + 4) : 2 = 80 : 2 + 4 : 2 = 40 + 2 = 42

69 : 3 = (60 + 9) : 3 = 60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23

46 : 2 = (40 + 6) : 2 = 40 : 2 + 6 : 2 = 20 + 3 = 23

 

Завдання 399

У секції хендмейду першого дня діти за 2 год прикрасили 24 горщики для квітів, а другого дня — таку саму кількість горщиків за 3 год. На скільки більше горщиків прикрасили діти за 1 год першого дня, ніж другого?

Короткий запис

I   2 год  — 24 г. На скільки більше — ?

II  3 год — 24 г.

Розв'язання

1) 24 : 2 = 12 (г.)  першого дня за 1 год

2) 24 : 3 = 8 (г.)  другого дня за 1 год

3) 12  8 = 4 (г.)

Відповідь: на 4 горщики більше прикрасили діти за 1 год першого дня, ніж другого.

 

Завдання 400

За три дні один гончар виготовив 69 виробів, а інший за той самий час — 39. Скільки вони разом можуть виготовити гон­чарних виробів за тиждень, якщо продуктивність праці буде така сама?

Короткий запис

 за 3 дн.  69 в.

II  за 3 дн.  39 в.

Разом  за 7 дн.  ? в.

Розв'язання

1) 69 : 3 = 23 (в.)  один гончар за 1 день

2) 39 : 3 = 13 (в.)  інший гончар за 1 день

3) 23 + 13 = 36 (в.)  два гончарі разом за 1 день

4) 36 • 7 = 252 (в.)

Відповідь: вони зможуть разом виготовити 252 вироби.

 

Завдання 401  Склали задачу про продуктивність праці на фабриці з пошиття екосумок

Працівник

Продук­тивність

Час

Виконана робота

І

однакова

3 год

48 с.

ІІ

4 год

?

За три години один працівник пошив 48 екосумок. Скільки таких екосумок пошиє другий працівник за 4 години, якщо їхня продуктивність праці однакова?

Розв'язання

1) 48 : 3 = 16 (с.)  перший працівник за 1 год

4) 16 • 4 = 64 (с.)

Відповідь: 64 екосумки пошив другий працівник за 4 години.

 

Завдання 402

х • 3 = 2 • 9

х • 3 = 18

х = 18 : 3

х = 6

6 • 3 = 18

2 • 9 = 18

18 = 18

84 : х = 24 : 6

84 : х = 4

х = 84 : 4

х = 21

84 : 21 = 4

24 : 6 = 4

4 = 4

х – 280 = 30 • 4

х – 280 = 120

х = 120 + 280

х = 400

400 – 280 = 120

30 • 4 = 120

120 = 120

Завдання 403

a) 48 – 2 = 46   

   48 : 2 = (40 + 8) : 2 = 40 : 2 + 8 : 2 = 24

   48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 40 : 4 + 8 : 4 = 12

   48 : 6 = 8

b) 480 – 2 = 478 

   480 : 2 = (400 + 80) : 2 = 240

   480 : 4 = (400 + 80) : 4 = 120   

   480 : 6 = 80

Завдання 404

Як за допомогою шалькових терезів без гир зважити 14 кг цукру, якщо в торбинці його 16 кг?

Розв'язання

16 : 2 = 8 (кг) - порівно на кожній шальці

8 : 2 = 4 (кг) - порівно на кожній шальці

4 : 2 = 2 (кг) - порівно на кожній шальці

8 + 4 + 2 = 14 (кг)

 

Завдання 405

Майстер-кондитер з досвідом роботи за 3 год прикра­сив 24 торти, що у 2 рази більше, ніж його учень за той самий час. Скільки тортів вони прикрасять разом  за 4 год?

Короткий запис

Майстер  за 3 год  24 т., що у 2 р. більше, ніж учень

Учень  за 3 год  ? т.

Разом  за 4 год  ? т.

Розв'язання

1) 24 : 3 = 8 (т.)  прикрасив майстер за 1 год

2) 8 : 2 = 4 (т.)  прикрасив учень за 1 год

3) 8 + 4 = 12 (т.)  прикрасять разом за 1 год

4) 12 • 4 = 48 (т.)

Відповідь: вони прикрасять разом 48 тортів за 4 год.

 

Завдання 406

36 : 3 = (30 + 6) : 3 = 10 + 2 = 12

48 : 2 = (40 + 8) : 2 = 20 + 4 = 24

24 • 4 = (20 + 4) • 4 = 80 + 16 = 96

2 • 18 = 2 • (10 + 8) = 20 + 16 = 36

32 • 2 : 8 = 32 : 8 • 2 =  2 = 8

42 : 7 + 9 = 6 + 9 = 15

84 : 4 • 3 = (80 + 4) : 4 • 3 = (20 + 1) • 3 = 60 + 3 = 63

55 : 5 • 6 = (50 + 5) : 5 • 6 = (10 + 1) • 6 = 60 + 6 = 66

Інші завдання дивись тут...