Інші завдання дивись тут...

Завдання 428

1) 42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 30 : 3 + 12 : 3 = 10 + 4 = 14

    56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14

    70 : 2 = (60 + 10) : 2 = 60 : 2 + 10 : 2 = 30 + 5 = 35

    100 : 4 = (80 + 20) : 4 = 80 : 4 + 20 : 4 = 20 + 5 = 25

2) Суму чисел 38 і 58 зменш у 4 рази:

(38 + 58) : 4 = 96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24

3) Добуток чисел 80 і 3 зменш у 6 разів:  

80 • 3 : 6 = 240 : 6 = 40

 

Завдання 429

Купили 2 каструлі по 360 грн і 6 однако­вих чашок. Яка ціна чашки, якщо вартість чашок у 4 рази менша від вартості каструль?

Короткий запис

Каструлі  ?, 2 шт. по 360 грн

Чашки  ?, 6 шт. по ? грн, у 4 р. менше від вартості каструль

Розв'язання

1) 360 • 2 = 720 (грн)  вартість 2 каструль

2) 720 : 4 = 180 (грн)  вартість 6 чашок

3) 180 : 6 = 30 (грн)

Відповідь: ціна чашки 30 гривень. 

 

Завдання 430

Купили 6 ложок по 40 грн за кожну і 6 однако­вих виделок. Яка ціна виделки, якщо вартість виделок на 60 грн менша, ніж вартість ложок?

Столові прибори

Ціна 1 прибора

Кіль­кість

Вартість

Ложки

40 грн

6

?

Виделки

?

6

?, на 60 грн менше

Розв'язання

1) 40 • 6 = 240 (грн)  вартість ложок

2) 240  60 = 180 (грн)  вартість виделок

3) 180 : 6 = 30 (грн)

Відповідь: ціна виделки 30 гривень.

 

Завдання 431 Порядок дій

360 + 69 : 3 = 360 + (60 + 9) : 3 = 360 + 20 + 3 = 383

(456 – 360) : 6 = 96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 10 + 6 = 16

(916 – 820) : 8 = 96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 10 + 2 = 12

(624 – 520) : 4 = 104 : 4 = (80 + 24) : 4 = 20 + 6 = 26

120 – 96 : 4 = 120 – (80 + 16) : 4 = 120 – 20 – 4 = 96

(120 – 96) : 4 = 24 : 4 = 6

 

Завдання 432

72 : 2 > 69 : 3 , бо 36 > 23

(34 + 64) : 7 = 42 : 3, бо 14 = 14

(63 + 15) : 6 > 48 : 4, бо 13 > 12

44 – 52 : 2 < 72 : 3, бо 18 < 24

38 : 2 > 42 : 3, бо 19 > 14

(94 – 38) : 8 < 84 : 7, бо 7 < 12

 

Завдання 433

Зварили 5 картоплин за 25 хв. За скільки хвилин зварили 3 картоплини? Також за 25 хвилин

 

Завдання 434  Побудуй чотирикутник і трикутник так, щоб усі точки чотирикутника належали також і трикутнику.

Завдання 435

64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 40 : 4 + 24 : 4 = 10 + 6 = 16

92 : 4 = (80 + 12) : 4 = 80 : 4 + 12 : 4 = 20 + 3 = 23

96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 80 : 4 + 16 : 4 = 20 + 4 = 24

56 : 4 + 96 : 6 = (40 + 16) : 4 + (60 + 36) : 6 = 10 + 4 + 10 + 6 = 30

 

Завдання 436

Вартість 3 наборів мультиінструментів — 990 грн. Яка вартість двох таких наборів?

Короткий запис

3 н.  990 грн

2 н.  ? грн

Розв'язання

1) 990 : 3 = 330 (грн)  коштує набір

2) 330 • 2 = 660 (грн)

Відповідь: вартість двох таких наборів 660 гривень. 

 

Завдання 437

700 – 140 : 4 = 700 – (120 + 20) : 4 = 700 – 30 – 5 = 665

500 – 320 : 4 = 500 – 80 = 420

90 : 5 • 4 = (50 + 40) : 5 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72

18 • 4 : 3 = 18 : 3 • 4 = 6 • 4 = 24

360 : 3 + 880 = (300 + 60) : 3 + 880 = 100 + 20 + 880 = 1000

450 : 5 : 6 = 90 : 6 = (60 + 30) : 6 = 10 + 5 = 15

 

Завдання 438

1) Зменшили числа у 4 рази (поділили на 4):

52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 10 + 3 = 13

64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 10 + 6 = 16
720 : 4 = (400 + 320) : 4 = 100 + 80 = 180

840 : 4 = (800 + 40) : 4 = 200 + 10 = 210

2) Збільшили числа в 3 рази (помножили на 3):

49 • 3 = (40 + 9) • 3 = 120 + 27 = 147

24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 60 + 12 = 72

130 • 3 = (100 + 30) • 3 = 300 + 90 = 390

250 • 3 = (200 + 50) • 3 = 600 + 150 = 750

 

Завдання 439  Ділення можна перевіряти множенням

38 : 2 = (20 + 18) : 2 = 10 + 9 = 19, бо 

19 • 2 = (10 + 9) • 2 = 20 + 18 = 38

48 : 2 = (40 + 8) : 2 = 20 + 4 = 24, бо

24 • 2 = (20 + 4) • 2 = 40 + 8 = 48

800 : 4 = 200, бо 200 • 4 = 800     

600 : 3 = 200, бо 200 • 3 = 600

420 : 3 = (300 + 120) : 3 = 100 + 40 = 140, бо 

140 • 3 =(100 + 40) • 3 = 300 + 120 = 420

560 : 8 = 70, бо 70 • 8 = 560

 

Завдання 440

1) Перевірили результат ділення множенням:

84 : 6 = 14     14 • 6 = (10 + 4) • 6 = 60 + 24 = 84

80 : 5 = 16     16 • 5 = (10 + 6) • 5 = 50 + 30 = 80

54 : 3 = 18     18 • 3 = (10 + 8) • 3 = 30 + 24 = 54

2) Виконали ділення і перевірили результат множенням:

100 : 5 = 20, бо 20 • 5 = 100

76 : 4 = (40 + 36) : 4 = 10 + 9 = 19, бо

19 • 4 = (10 + 9) • 4 = 40 + 36 = 76

560 : 7 = 80, бо 80 • 7 = 560      

720 : 9 = 80, бо 80 • 9 = 720

 

Завдання 441

У баку трактора було 60 л пального. За 1 год роботи трактор витрачає 6 л пального. Скільки годин працював трактор, якщо в баку залишилося 24 л?

Короткий запис

Було — 60 л

Залишилося — 24 л

Працював ? год  по 6 л за 1 год

Розв'язання

1) 60  24 = 36 (л)  витратив пального

2) 36 : 6 = 6 (год)

Відповідь: трактор працював 6 годин.

 

Завдання 442

Легковик за 3 год проїхав 300 км і витра­тив 21 л бензину. Позашляховик за 2 год про­їхав 240 км і витратив 28 л бензину. У скіль­ки разів більше бензину за 1 год витратив позашляховик, ніж легковик?

Короткий запис

Легковик — 3 год  21 л

Позашляховик — 2 год  28 л. У скільки разів більше за 1 год — ?

Розв'язання

1) 21 : 3 = 7 (л)  легковик за 1 год

2) 28 : 2 = 14 (л)  позашляховик за 1 год

3) 14 : 7 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 рази більше бензину за 1 год витратив позашляховик, ніж легковик.

 

Завдання 443  76 зменшили у х разів і одержали число, що дорівнює частці чисел 36 і 9

76 : х = 36 : 9

76 : х = 4

х = 76 : 4

х = 19

Відповідь: зменшили у 19 разів число 76.

 

Завдання 444

а = 76 : 4 = (40 + 36) : 4 = 10 + 9 = 19

b = 60 : 4 = (40 + 20) : 4 = 10 + 5 = 15

c = 48 • 2 = (40 + 8) • 2 = 80 + 16 = 96

e = 12 • 6 = (10 + 2) • 6 = 60 +12 = 72

k = 96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 10 + 6 = 16

m = 80 : 5 = (50 + 30) : 5 = 10 + 6 = 16

 

Завдання 445  Знайди різницю найбільшого і найменшого трицифрових чисел, які записано цифрами 8, 4 і 0

Найбільше число – 840, найменше число – 408, тоді 840 – 408 = 432

 

Завдання 446

Мотоцикліст проїхав 84 км за 2 год. Скільки кілометрів він може проїхати за 5 год з такою самою швидкістю?

Короткий запис

2 год — 84 км

5 год — ? км

Розв'язання

1) 84 : 2 = 42 (км)  проїхав за 1 год

2) 42 : 5 = 210 (км)

Відповідь: може проїхати 210 км за 5 год з такою  самою швидкістю.

 

Завдання 447 

72 : 2 = (60 + 12) : 2 = 30 + 6 = 36

36 • 2 = (30 + 6) • 2 = 60 + 12 = 72

52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 10 + 3 = 13    

13 • 4 = (10 + 3) • 4 = 40 + 12 = 52

640 : 8 = 80     

80 • 8 = 640

150 : 5 = 30     

30 • 5 = 150

Інші завдання дивись тут...