Інші завдання дивись тут...

Завдання 448  Рівняння

х • 3 = 42

х = 42 : 3

х = 14

14 • 3 = 42

42 = 42

х : 3 = 42

х = 42 • 3

х = 126

126 : 3 = 42

42 = 42

х – 3 = 45

х = 45 + 3

х = 48

48 – 3 = 45

45 = 45

х + 3 = 12

х = 12 – 3

х = 9

9 + 3 = 12

12 = 12

Завдання 449  Взаємозв’язок дій множення і ділення (до кожної рівності на множення можна скласти рівності на ділення):

5 • 8 = 40   40 : 8 = 5    40 : 5 = 8   40 : (5 • 8) = 1

9 • 7 = 63   63 : 7 = 9    63 : 9 = 7   63 : (7 • 9) = 1

6 • 12 = 6 • (10 + 2) = 60 + 12 = 72

72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 10 + 2 = 12

72 : 12 = 72 : (6 • 2) = 72 : 6 : 2 = 12 : 2 = 6

72 : (12 • 6) = 1

12 • 2 = (10 + 2) • 2 = 20 + 4 = 24

24 : 2 = (20 + 4) : 2 = 10 + 2 = 12

24 : 12 = 24 : (6 • 2) = 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2

24 : (12 • 2) = 1

 

Завдання 450

18 • 5 = (10 + 8) • 5 = 50 + 40 = 90

Перевірка: 90 : 5 = (50 + 40) : 5 = 10 + 8 = 18

Перевірка: 90 : 18 = 90 : (9 • 2) = 90 : 9 : 2 = 10 : 2 = 5

23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 80 + 12 = 92

Перевірка: 92 : 4 = (80 + 12) : 4 = 20 + 3 = 23

Перевірка: 92 : 23 = 4 (методом добору)

16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 40 + 24 = 64

Перевірка: 64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 10 + 6 = 16

Перевірка: 64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 90 + 6 = 96

Перевірка: 96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 30 + 2 = 32

Перевірка: 96 : 32 = 96 : (8 • 4) = 96 : 8 : 4 = 12 : 4 = 3

 

Завдання 451  Множення перевіряють діленням

23 • 3 = (20 + 3)  3 = 60 + 9 = 69

69 : 3 = (60 + 9) : 3 = 20 + 3 = 23

5 • 13 = 5 • (10 + 3) = 50 + 15 = 65

65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 10 + 3 =13

200 • 4 = 800

800 : 4 = 200

90 • 7 = 630

630 : 7 = 90

 

Завдання 452

Купили 90 кг декоративних камінців для ди­тячої творчості. Їх розклали в 6 коробок по 9 кг і в 3 однакових більших ящики. Скільки кілограмів камінців у більшому ящику?

Короткий запис

Разом  90 кг

6 к. — по 9 кг

3 ящ. — по ? кг

Розв'язання

1) 9 • 6 = 54 (кг)  маса камінців у 6 коробках.

2) 90  54 = 36 (кг)  маса камінців у 3 ящиках.

3) 36 : 3 = 12 (кг)

Відповідь: у ящику 12 кілограмів камінців.

Обернена задача. Купили 90 кг декоративних камінців для ди­тячої творчості. Їх розклали в 3 однакових більших ящики по 12 кг і в 6 коробок. Скільки кілограмів камінців у коробці?

Короткий запис

Разом  90 кг

6 к. — по ? кг

3 ящ. — по 12 кг

Розв'язання

1) 12 • 3 = 36 (кг)  маса камінців у 3 ящиках.

2) 90  36 = 54 (кг)  маса камінців у 6 коробках.

3) 54 : 6 = 9 (кг)

Відповідь: в коробці 9 кілограмів камінців.

 

Завдання 453 

Про набори для рукоділля за виразом (100  73) : 9.

У магазині було 100 мотків пряжі. Продали 73 мотки, а решту розклали у 9 наборів порівно. Скільки мотків пряжі в кожному наборі?

Короткий запис

Було — 100 м.

Продали — 73 м.

Решта — 9 н., по ? м.

Розв'язання

(100  73) : 9 = 3 (м.)

Відповідь: в кожному наборі було 3 мотки пряжі.

 

Завдання 454

х : 3 = 240

х = 240 • 3

х = 720

720 : 3 = 240

240 = 240

279 – х = 270

х = 279 – 270

х = 9

279 – 9 = 270

270 = 270

х • 10 = 10

х = 10 : 10

х = 1

1 • 10 = 10

10 = 10

Завдання 455

Школа одержала папір для принтерів у 3 ко­робках. У першій було 18 кг паперу, у дру­гій — 20 кг, а у третій — на 4 кг більше, ніж у першій. Доведи, що весь папір можна було розкласти порівну в ці коробки.

Короткий запис

Всього  3 к. по ? кг порівно в кожній

 18 кг

II  20 кг

III  ?, на 4 кг більше, ніж I

Розв'язання

1) 18 + 4 = 22 (кг)  маса паперу в ІІІ коробці.

2) 18 + 20 + 22 = 60 (кг)  маса паперу в трьох коробках разом.

3) 60 : 3 = 20 (кг)

Відповідь: весь папір можна розкласти порівно в три коробки.

 

Завдання 456

Даринка записала двоцифрове число, а потім одну цифру стерла. Унаслідок цього число зменшилося на 40. Яке число вона записала спочатку? Число, яке містить 4 десятки (41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49).

48 (48  40 = 8)

 

Завдання 457

Коли до шкіл з тепличного господарства від­правили 12 ящиків вітамінної зелені по 9 кг, її ще залишилося на 48 кг менше, ніж від­правили. Скільки всього кілограмів вітамінної зелені виростили в господарстві?

Короткий запис

Відправили  12 ящ. по 9 кг

Залишилося  ?, на 48 кг менше, ніж відправили

Виростили  ? кг

Розв'язання

1) 9 • 12 = 108 (кг)  відправили вітамінної зелені до шкіл.

2) 108  48 = 60 (кг)  залишилося вітамінної зелені.

3) 108 + 60 = 168 (кг)

Відповідь: в господарстві виростили 168 кг вітамінної зелені.

 

Завдання 458

3 • 19 = 3 • (10 + 9) = 30 + 27 = 57

29 • 2 = 29 + 29 = 58

96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 30 + 2 = 32

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 10 + 8 = 18

2 • 39 – 19 = 2 • (30 + 9) – 19 = 60 + 18 – 19 = 78 – 19 = 59

(54 + 36) : 6 = 9 + 6 = 15

9 • 2 + 7 = 18 + 7 = 25

63 : 7 + 2 = 9 + 2 = 11

 

Завдання 459

Всього десятків у числах  240, 60, 600:  24, 6, 60

 

Завдання 460

15 дес. : 3 = 5 дес. = 50

24 дес. : 3 = 8 дес. = 80

24 дес. : 2 = 12 дес. = 120

Завдання 461, 462  Метод укрупнення розрядів

360 : 3 = 36 дес. : 3 = 12 дес. = 120

960 : 3 = 96 дес. : 3 = 32 дес. = 320

280 : 2 = 28 дес. : 2 = 14 дес. = 140

840 : 2 = 84 дес. : 2 = 42 дес. = 420

60 • 4 : 8 = 6 дес. • 4 : 8 = 24 дес : 8 = 3 дес. = 30

 

Завдання 463

Маленькі керамічні свисток і пташка в гончара коштують 40 грн. За всі свої гроші дівчинка може купити або свисток, або три пташки. Скільки грошей у дівчинки?

Розв'язання

Короткий запис

Св. + пт. = 40 грн

Св = 3 пт.

Розв'язання

Міркуємо так. Вартість свистка і трьох пташок дорівнює 40 гривень. Вартість свистка дорівнює вартості трьом пташкам, тому вартість 4 пташок дорівнює 40 гривень.

1) 40 : 4 = 10 (грн)  вартість однієї пташки.

2) 3 • 10 = 30 (грн)  вартість трьох пташок або свистка.

Відповідь: у дівчинки 30 гривень.

 

Завдання 464

Гончар виготовив по 18 виробів п'яти різ­них форм, а його син — однакову кількість трьох інших форм. Усього вони виготовили 135 виробів. По скільки виробів різної фор­ми виготовив син?

Короткий запис

Разом  135 в.

18 в.  5 ф.

? в.  3 ф.

Розв'язання

1) 18 • 5 = 90 (в.)  виробів виготовив гончар. 

2) 135  90 = 45 (в.)  виробів виготовив син.

3) 45 : 3 = 15 (в.)

Відповідь: по 15 виробів різної форми виготовив син.

 

Завдання 465

У гончарній печі випалили 8 разів по 12 гле­ків, і ще залишилося випалити 135 мисок. Скільки всього разів закладали ці вироби в гончарну піч, коли щоразу ставили по 9 мисок?

Короткий запис

Глеки  8 р по 12 гл

Миски  ? р., 135 м. по 9 м. щоразу

Разом разів  ?

Розв'язання

1) 135 : 9 = 15 (р.)  стільки разів закладали миски.

2) 8 + 15 = 23 (р.)

Відповідь: вироби закладали в піч 23 рази.

 

Завдання 466

4 глиняні миски, виготовлені способом задимлення, кошту­ють стільки, скільки 12 малих тарілок, виготовлених звичай­ним способом. Яка ціна миски, якщо ціна тарілки — 30 грн?

Короткий запис

4 м.  ? грн, стільки, скільки 12 т. по 30 грн

1 м  ? грн

Розв'язання

1) 30 • 12 = 30 • (10 + 2) = 300 + 60 = 360 (грн)  коштують 12 тарілок, або 4 миски.

2) 360 : 4 = 90 (грн)

Відповідь: ціна миски 90 гривень.

 

Завдання 467

х + 150 = 30 • 8

х + 150 = 240

х = 240 – 150

х = 90

90 + 150 = 240

30 • 8 = 240

240 = 240

380 + х = 160 + 420

380 + х = 580

х = 580 – 380

х = 200

380 + 200 = 580

160 + 420 = 580

580 = 580

Завдання 468

За тарілку і 4 чашки молоче­ного посуду заплатили 84 грн. Скільки гривень треба заплати­ти за 3 тарілки, якщо кожна з них у 3 рази дорожча за чаш­ку?

Короткий запис

1 т. + 4 ч.  84 грн

1 т.  ?, у 3 р. більше, ніж 1 ч.

3 т.  ?

Розв'язання

1 спосіб

84 : (4 + 3) = 84 : 7 = 12 (грн)  коштує 1 чашка.

12 • 3 = 36 (грн)  коштує 1 тарілка.

36 • 3 = 108 (грн)  коштують 3 тарілки.

2 спосіб

Нехай х грн  ціна чашки, тоді х • 3 грн  ціна тарілки. Складаємо рівняння і розв'язуємо його:

х • 3 + х • 4 = 84

х • 7 = 84

х = 84 : 7

х = 12 (грн)

х • 3 = 12 • 3 = 36 (грн)  ціна тарілки.

36 • 3 = 108 (грн)  коштують 3 тарілки.

Відповідь: за 3 тарілки заплатили 108 гривень.

 

Завдання 469  Рівняння

х : 18 = 3

х = 3 • 18

х = 54

54 : 18 = 3

3 = 3

х – 360 = 40

х = 40 + 360

х = 400

400 – 360 = 40

40 = 40

720 : х = 2

х = 720 : 2

х = 360

720 : 360 = 2

2 = 2

530 – х = 5 • 6

530 – х = 30

х = 530 – 30

х = 500

530 – 500 = 30

5 • 6 = 30

30 = 30

Інші завдання дивись тут...