Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020    

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Лишенко Г."

Завдання 43 Порівняння чисел

1) На стільки одиниць перше число більше або менше за друге:

16 > 9 на 7

(бо 16 – 9 = 7)

50 < 62 на 12

(бо 62 – 50 = 12)

50 > 30 на 20  

(бо 50 – 30 = 20)

20 > 7 на 13   

(бо 20 – 7 = 13)

15 > 8 на  7

(бо 15 – 8 = 7)

12 < 85 на 73 

(бо 85 – 12 = 73)

2) Кожне із чисел 15, 47, 56, 88 збільшили на 9:

15 + 9 = 15 + 5 + 4 = 20 + 4 = 24        47 + 9 = 47 + 3 + 6 = 50 + 6 = 56

56 + 9 = 56 + 4 + 5 = 60 + 5 = 65        88 + 9 = 88 + 2 + 7 = 90 + 7 = 97

Кожне з чисел 15, 47, 56, 88  зменшили на 9:

15 – 9 = 15 – 5 – 4 = 10 – 4 = 6           47 – 9 = 47 – 7 – 2 = 40 – 2 = 38

56 – 9 = 56 – 6 – 3 = 50 – 3 = 47         88 – 9 = 88 – 8 – 1 = 80 – 1 = 79

3) На стільки 36 год більше за добу:

36 год > 1 доба на 12 год  

(бо 36 год – 1 доба = 36 год – 24 год = 12 год)

На стільки 8 дм більше від 50 см:

1 спосіб

8 дм > 50 см на 30 см 

(бо 8 дм – 50 см = 80 см – 50 см = 30 см)

2 спосіб

8 дм > 50 см на 3 дм  

(бо 8 дм – 50 см = 8 дм – 5 дм = 3 дм)

На стільки 96 см більше за 2 дм 6 см:

1 спосіб

96 см > 2 дм 6 см на 70 см 

(96 см – 2 дм 6 см = 96 см – 26 см = 70 см)

2 спосіб

96 см > 2 дм 6 см на 7 дм  

(96 см – 2 дм 6 см = 96 см – 26 см = 7 дм)

Завдання 44

До суми додати число:  

(35 + 24) + 8 = 59 + 8 = 67

(35 + 24) + 8 = (35 + 8) + 24 = 43 + 24 = 67

(35 + 24) + 8 = (24 + 8) + 35 = 32 + 35 = 67

Від суми відняти число:

(26 + 14) – 7 = 40 – 7 = 33

(26 + 14) – 7 = (26 – 7) + 14 = 19 + 14 = 33

(26 + 14) – 7 = (14 – 7) + 26 = 7 + 26 = 33

Якщо від’ємник менший за кожен доданок суми, то маємо три способи.

Якщо від’ємник більший за один з доданків суми, то маємо два способи.

Якщо від’ємник більший за кожен доданок суми, то маємо один спосіб.

 

Завдання 45

Додавання порозрядне  з переходом через десяток:

36 + 7 = (30 + 6) + 7 = 30 + (6 + 7) = 30 + 13 = 43

Додавання частинами:

36 + 7 = 36 + (4 + 3) = (36 + 4) +  3 = 40 + 3 = 43

36 + 7 = (33 + 3) + 7 = 33 + (3 + 7) = 33 + 10 = 43

Додавання способом заокруглення:

36 + 7 = 36 + (10 – 3) = 36 + 10 – 3 = 46 – 3 = 43

Віднімання частинами:

73 – 8 = 73 – (3 + 5) = 73 – 3 – 5 = 70 – 5 = 65

Віднімання порозрядне з переходом через десяток:

73 – 8 = (60 + 13) – 8 = 60 + (13 – 8) = 60 + 5 = 65

73 – 8 = (63 + 10) – 8 = 63 + (10 – 8) = 63 + 2 = 65

Віднімання способом заокруглення:

73 – 8 = 73 – (10 – 2) = 73 – 10 + 2 = 63 + 2 = 65

 

Завдання 46

62 + 9 = 60 + (2 + 9) = 60 + 11 = 71     

52 – 8 = 52 – (2 + 6) = 52 – 2 – 6 = 44   

36 + 7 = 30 + (6 + 7) = 30 + 13 = 43      

86 – 7 = 86 – (6 + 1) = 86 – 6 – 1 = 79

91 – 6 = 91 – (1 + 5) = 91 – 1 – 5 = 85

78 + 7 = 78 + (2 + 5) = 78 + 2 + 5 = 85

83 – 5 = (70 + 13) – 5 = 70 + (13 – 5) = 78

58 + 3 = 58 + (2 + 1) = 58 + 2 + 1 = 61

Завдання 47  Складена задача на віднімання числа від суми

У класі 18 хлопчиків і 12 дівчат. 9 учнів вивчають дві іноземні мови. Скільки учнів класу вивчає одну іноземну мову?

Дві мови

Одну мову

Всього

9 учнів

?

18 учнів і 12 учнів

Короткий запис

Дві мови — 9 учнів

Одну мову — ? учнів

Всього — ?, 18 учнів і 12 учнів

1) 18 + 12 = 30 (уч.) – всього учнів у класі.

2) 30 – 9 = 21 (уч.) – учні можуть вивчати одну іноземну мову.

2 спосіб

Припустимо, що дві мови вивчають дівчата, тоді

Короткий запис

Було  — 12 дівчат

Вивчають дві мови — 9 дівчат

Залишилось (Одну мову) — ? дівчат

Одну мову — 8 хлопців

Всього — ? учнів  

1) 12 – 9 = 3 (д.) – дівчинки можуть вивчати одну мову.

2) 18 + 3 = 21 (уч.) – учні можуть вивчати одну іноземну мову.

3 спосіб

Припустимо, що дві мови вивчають хлопчики, тоді

Короткий запис

Було  — 18 хлопчиків

Вивчають дві мови — 9 хлопчиків

Залишилось (Одну мову) — ? хлопчиків

Одну мову — 12 дівчат

Всього — ? учнів  

1) 18 – 9 = 9 (хл.) – хлопчики можуть вивчати одну мову.

2) 9 + 12 = 21 (уч.) – учні можуть вивчати одну іноземну мову.

Відповідь: одну мову може вивчати 21 учень.


Завдання 48  

1) Складена задача на різницеве порівняння

У студії бального танцю 16 учениць і 8 учнів, а сучасного — 34 дитини. На скільки більше дітей у студії сучасного танцю, ніж бального?

Короткий запис

Бальні танці — ?, 16 дітей і 8 дітей

Сучасні танці — 34 дітей, на ? дітей більше

Розв’язання 

1) 16 + 8 = 24 (д.) – дітей у студії бального танцю.

2) 34 – 24 = 10 (д.) – на стільки більше дітей у студії сучасного танцю, ніж бального.

Відповідь: у студії сучасного танцю на 10 дітей більше, ніж бального.

2) Складена задача на різницеве порівняння 

У студії бального танцю 16 учениць і 8 учнів, а сучасного — 34 дитини. На скільки менше дітей у студії бального танцю, ніж сучасного?

Короткий запис

Бальні танці — ?, 16 дітей і 8 дітей; на ? дітей менше

Сучасні танці — 34 дітей

Розв’язання 

1) 16 + 8 = 24 (д.) – дітей у студії бального танцю.

2) 34 – 24 = 10 (д.) – на стільки менше дітей у студії бального танцю, ніж сучасного.

Відповідь: у студії бального танцю на 10 дітей менше, ніж сучасного.

 

Завдання 49

1) Складена задача на віднімання суми від числа

Закупили 26 олівців. Учням роздали 8 простих і 7 кольорових олівців. Скільки олівців залишилося?

Було

Роздали

Залишилось

26 олівців

8 олівців і 7 олівців

?

Короткий запис

Було (закупили) — 26 олівців

Роздали — ?, 8 олівців і 7 олівців

Залишилось — ? олівців

Розв'язання

1) 8 + 7 = 15 (ол.) – всього олівців роздали учням.

2) 26 – 15 = 11 (ол.) – олівців залишилося.

2 спосіб

Нехай спочатку роздали прості олівці, тоді

Короткий запис

Було (закупили) — 26 олівців

Роздали простих — 8 олівців

Залишились (Було) — ? олівців

Роздали кольорові — 7 олівців

Залишилось — ? олівців

1) 26 – 8 = 18 (ол.) – олівців залишилось, коли роздали прості.

2) 18 – 7 = 11 (ол.) – олівців залишилося.

3 спосіб

Нехай спочатку роздали кольорові олівці, тоді

Короткий запис

Було (закупили) — 26 олівців

Роздали кольорові — 7 олівців

Залишились (Було) — ? олівців

Роздали прості — 8 олівців

Залишилось — ? олівців

1) 26 – 7 = 19 (ол.) – олівців залишилось, коли роздали кольорові.

2) 19 – 8 = 11 (ол.) – олівців залишилося.

Відповідь: залишилося 11 олівців.

2)  Складені задачі на різницеве порівняння 

Книжка коштувала 63 грн, а зошити в клітинку 24 грн і в лінійку 12 грн. На скільки більше гривень заплатили за книжку, ніж за зошити?

Короткий запис

Зошити — ?, 24 грн і 12 грн

Книжка — 63 грн, на ? грн більше

Розв’язання 

1) 24 + 12 = 36 (грн) – гривень заплатили за зошити.

2) 63 – 36 = 27 (грн) – на стільки більше гривень заплатили за книжку, ніж за зошити.

Відповідь: за книжку заплатили на 27 гривень більше, ніж за зошити.

Книжка коштувала 63 грн, а зошити в клітинку 24 грн і в лінійку 12 грн. На скільки менше гривень заплатили за зошити, ніж за книжку?

Короткий запис

Зошити — ?, 24 грн і 12 грн; на ? грн менше

Книжка — 63 грн

Розв’язання 

1) 24 + 12 = 36 (грн) – гривень заплатили за зошити.

2) 63 – 36 = 27 (грн) – на стільки менше гривень заплатили за зошити, ніж за книжку.

Відповідь: за зошити заплатили на 27 гривень менше, ніж за книжку.

Завдання 50

Якщо а = 9, тоді 39 – (а + 5) = 39 – (9 + 5) = 39 – 14 = 25

Якщо а = 9, тоді 64 – а + 5 = 64 – 9 + 5 = 64 + 5 – 9 = 69 – 9 = 60

Якщо а = 9, тоді а + 27 – 9 = 9 + 27 – 9 = 27

Якщо а = 9, тоді 31 + а – 18 = 31 + 9 – 18 = 40 – 18 = 20 + (20 – 18) = 22

 

Завдання 51  Виміряй сторони многокутників та знайди периметри.

1) Периметр прямокутника довжиною 4 см і шириною 2 см:

1 спосіб  Р = (4 см + 2 см) • 2 = 6 см • 2 = 12 см

2 спосіб  Р = 4 см • 2 + 2 см • 2 = 8 см + 4 см = 12 см

3 спосіб  Р = 4 см + 2 см + 4 см + 2 см = 12 см

2) Периметр квадрата зі стороною 3 см:

1 спосіб   Р = 3 см • 4 = 12 см

2 спосіб   Р = 3 см + 3 см + 3 см + 3 см = 12 см

3) Периметр трикутника зі сторонами 1 см, 5 см, 6 см:

Р = 1 см + 5 см + 6 см = 12 см

 

Завдання 52* Сума та різниця двох чисел дорівнюють 56. Які це числа?

56 + 0 = 56 – 0   Відповідь: 56 і 0

 

Завдання 53 «Круговий» приклад

65 – 8 = 55 + (10 – 8) = 55 + 2 = 57             57 – 9 = 47 + (10 – 9) = 47 + 1 = 48

48 + 3 = 48 + 2 + 1 = 50 + 1 = 51                51 – 7 = 41 + (10 – 7) = 41 + 3 = 44

44 – 5 = 44 – 4 – 1 = 40 – 1 = 39          39 – 9 = 30     30 – 5 = 25     25 + 40 = 65

 

Завдання 54  Складена задача на різницеве порівняння 

Для класу придбали 13 підручників з англій­ської мови, 8 словників та 54 зошити. На скільки більше зошитів придбали, ніж усього підручників і словників?

Короткий запис

Підручники і словники — ?, 13 штук і 8 штук

Зошити — 54 штуки; на ? штук більше

Розв’язання 

1) 13 + 8 = 21 (шт.) – всього підручників і словників придбали.

2) 54 – 21 = 33 (шт.) – на стільки більше зошитів придбали, ніж усього підручників і словників.

Відповідь: придбали на 33 зошити більше, ніж усього підручників і словників.

 

Завдання 55

1) 38 + 20 = 58     58 – 9 = 58 – 8 – 1 = 49    49 + 10 = 59

2) 64 – 8 = 64 – 4 – 4 = 56     56 + 9 = 56 + 4 + 5 = 65    65 – 0 = 65

3) 45 + 7 = 45 + 5 + 2 = 52   52 + 14 = 66    66 – 6 = 60

4) 23 + 15 = 38    38 – 14 = 24    24 – 8 = 14 + (10 – 8) = 16

5) 25 : 5 = 5    5 + 16 = 16 + 4 + 1 = 21    21 – 7 = 11 + (10 – 7) = 14

 

Завдання 56

Додавання порозрядне з переходом через десяток:

53 + 28 = (50 + 20) + (3 + 8) = 70 + 11 = 81

Додавання частинами:

53 + 18 = 53 + (10 + 8) = (53 + 10) + 8 = 63 + 8 = 71

Віднімання частинами:

53 – 28 = 53 – (20 + 8) = (53 – 20) – 8 = 33 – 8 = 25

 

Завдання 57

39 + 57 = 80 + 16 = 96                   72 – 36 = 72 – 32 – 4 = 36       

86 – 57 = 86 – 56 – 1 = 29              61 + 29 = 80 + 10 = 90

 

Завдання 58  Складена задача на різницеве порівняння

У Єви було 57 горіхів. Вона пригостила по­друг, і в дівчинки залишилося 42 горіхи. На скільки менше горіхів Єва віддала, ніж у неї залишилося?

Короткий запис

Було — 57 горіхів

Віддала — ? горіхів, на ? горіхів менше, ніж залишилось

Залишилось — 42 горіхи

Схема

Вираз  42 – (57 – 42)  

Короткий запис №1

Було — 57 горіхів

Віддала — ? горіхів

Залишилось — 42 горіхи

Короткий запис №2

Віддала — 15 горіхів, на ? горіхів менше

Залишилось — 42 горіхи

План розв’язування

1) Скільки горіхів віддала дівчинка?

2) На скільки менше горіхів Єва віддала, ніж у неї залишилося?

Розв’язання

1) 57 – 42 = 15 (г.) – горіхів віддала дівчинка.

2) 42 – 15 = 27 (г.) – на стільки менше горіхів Єва віддала, ніж у неї залишилося.

Відповідь: Єва віддала на 27 горіхів менше, ніж у неї залишилося.

� Склали подібну задачу за розв'язанням (64 – 27) – 27

У дівчинки було 64 карамельки. Після того, коли вона пригостила по­друг, у дівчинки залишилося 27 карамельок. На скільки менше карамельок віддала, ніж у неї залишилося?

 

Завдання 59

Точки, які лежать поза кругом: М, D       Точки, які лежать усередині кру­га: О, А, Е

Точки, які лежать на колі: В, С, К      

Відрізки є радіусом круга і кола: ОВ, ОС, ОК    Відрізки є діа­метром круга і кола: ВС

 

Завдання 60* Скільки яких фруктів ку­пили, якщо всі фрукти, крім двох, — персики, усі фрукти , крім двох, — грейпфрути, і всі фрукти, крім двох, — апельсини?

1 персик, 1 грейпфрут, 1 апельсин.

 

Завдання 61 

Спочатку обчислюємо вирази,  а потім порівнюємо результат

35 + 28 = 63     (35 + 28 = 35 + 5 + 23 = 63, 63 = 63)

63 – 35 > 27     (63 – 35 = 63 – 33 – 2 = 28, 28 > 27)

23 – 17 < 2 • 8     (23 – 17 = 23 – 13 – 4 = 6, 2 • 8 = 16, 6 < 16)

34 – 16 < 50     (34 – 16 = 34 – 14 – 2 = 18, 18 < 50)

23 + 19 < 92     (23 + 19 = 23 + 7 + 12 = 42, 42 < 92)

75 – 16 > 4 • 8     (75 – 16 = 75 – 15 – 1 = 59, 4 • 8 = 32, 59 > 32)

13 + 9 > 21     (13 + 9 = 13 + 7 + 2 = 22, 22 > 21)

94 – 37 < 67     (94 – 37 = 94 – 34 – 3 = 57, 57 < 67)

56 + 18 > 16 : 4     (56 + 18 = 56 + 4 + 14 = 74, 16 : 4 = 4, 74 > 4)

 

Завдання 62*  Накресли ламану з трьох однакових ланок, довжина якої на 2 см більша за 1 дм.

1) 1 дм + 2 см = 10 см + 2 см = 12 см – довжина ламаної.

2) 12 см — це 3 ланки по ? см       12 : 3 = 4 (см) – довжина кожної ланки ламаної.

Треба побудувати ламану з трьох однакових ланок, по 4 см кожна:

Завдання 63 Складена задача на різницеве порівняння 

Купили шоколадний мікс, у якому 45 горі­хів: 19 мигдальних, а решта — фундук. На скільки менше було мигдальних горіхів, ніж фундука?

Короткий запис

Мигдаль — 19 горіхів; на ? горіхів менше, ніж фундука

Фундук — ? горіхів

Всього — 45 горіхів

Розв’язання 

1) 45 – 19 = 26 (ф.) – фундука купили.

2) 26 – 19 = 7 (г.) – на стільки менше було мигдальних горіхів, ніж фундука.

Відповідь: було на 7 мигдальних горіхів менше, ніж фундука.

 

Завдання 64

26 + 48 = 48 + 2 + 24 = 50 + 24 = 74

91 – 56 = 31 + (60 – 56) = 31 + 4 = 35

55 + 28 = 55 + 5 + 23 = 60 + 23 = 83

74 – 37 = 74 – 34 – 3 = 40 – 3 = 37

37 + 54 = 37 + 3 + 51 = 40 + 51 = 91

35 + 49 = 49 + 1 + 34 = 50 + 34 = 84

84 – 29 = 54 + (30 – 29) = 54 + 1 = 55

83 – 57 = 23 + (60 – 57) = 23 + 3 = 26

Інші завдання дивись тут...