Інші ГДЗ дивись тут...

Прикметник

Вправа 321. Прочитайте. Назвіть прикметники. Як ви визначили цю частину мови?

Мама вишиває на білому полотні зелений барвінок, жовтогаря­чі чорнобривці, сині волошки.

— Що це буде, мамо? — питає Дмитрик.

— Святкова сорочечка для тебе. Я вишиваю квіти, які ростуть на рідній землі. Ми українського роду й любимо землю та квіти України.

— А хіба в наших сусідів не яскраві й гарні квіти цвітуть?

— Квіти й вишивки в нас і схожі, і різні.   ( За А. М'ястківським)

 

Білому, зелений, жовтогаря­чі, сині, святкова,  рідній, українського, яскраві, гарні, схожі, різні.

ПРИКМЕТНИК виражає ознаку предмета або його належність комусь та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

Знайдіть у тексті прикметники, що називають кольори. Доберіть синоніми до слів жовтогарячий, синій.

Білому, зелений, жовтогаря­чі, сині.

Жовтогаря­чий (оранжевий, помаранчевий), синій (волошковий, сапфірний, васильковий, ультрамариновий).

Визначте прикметники, що означають інші ознаки. Які саме?

Ознаки порівняння (схожі - різні, гарні - погані, святкова – буденна), ознаки інтенсивності кольору (яскраві), ознаки національності (українського), ознака належності (рідній) .

Якою, на вашу думку, кожна мати хоче бачити свою дитину? У відповіді використайте якнайбільше прикметників.

Кожна мати хоче бачити свою дитину здоровою, доброю, розумною, товариською, розсудливою, веселою, щасливою, гарною.

 

Прикметники.

Вправа 322. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставте дібрані з довідки й поставлені в потрібній формі прикметники. ДОВІДКА: білий, чорний, красивий, ледачий, старий, новий, ласий, поганий, добрий, тихий, глибокий.

1. ... руки роботи бояться. 2. ... душу милом не відмиєш. 3. З ... лиця води не пити. 4. У ... хазяїна й чоботи з ніг украдуть. 5. Бу­ває, і... птах ... пісні співає. 6. ... кішка до риби, та у воду лізти не хоче. 7. З ... трави не буде ... сіна. 8. ... вода ....

 

Білі руки роботи бояться. Чорну душу милом не відмиєш. 3. З красивого лиця води не пити. 4. У ледачого хазяїна й чоботи з ніг украдуть. 5. Бу­ває, і старий птах нові пісні співає. Ласа кішка до риби, та у воду лізти не хоче. З поганої трави не буде доброго сіна. 8. Тиха вода глибока.

Визначте рід, відмінок і число кожного прикметника.

Білі (мн., Н.в.), чорну (ж.р., одн., Зн.в.) , красивого (с.р., одн., Р.в.), ледачого (ч.р., одн., Р.в.), старий (ч.р., одн., Н.в.), нові (мн., Зн.в.), ласа (ж.р., одн., Н.в.), поганої (ж.р., одн., Р.в.), доброго (с.р., одн., Р.в.), тиха (ж.р., одн., Н.в.), глибока (ж.р., одн., Н.в.).

В останньому реченні підкресліть усі члени речення. Якими членами речення є в ньому прикметники?

Тиха (означення) вода (підмет) глибока (присудок).

Визначте прикметники, ужиті в переносному значенні.

Білі руки, чорну душу, доброго сіна.

 

Прикметник

Вправа 323. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Після виділених при­кметників позначте в дужках їхній рід, число, відмінок.

Стояла січнева (ч.р., одн., Н.в.) ніч. За вікном художник побачив сумну (ж.р., одн., Р.в.) синич­ку. Він відчинив вікно і впустив бідолашну (ж.р., одн., Зн.в.) пташку. Кілька днів синичка відігрівалась і від'їдалася. Та пташині до­рога воля. Тому художник випустив її. Синичка розповіла про все іншим птахам, і вони почали злі­татися до художникового (с.р., одн., Зн.в.) вікна. А коли настала весна, птахи спитали, чим віддячити за порятунок. Відповів художник:

— Я мрію намалювати ясне небо, морську (ж.р., одн., Зн.в.) хвилю, срібний (ч.р., одн., Зн.в.) іній. Але не маю для цього фарб!

І почав він знаходити біля вікна дивовижні (мн., Зн.в.) фарби. Були вони то в кленовому (с.р., одн., М.в.) листочку, то у м'якій (ж.р., одн., М.в.) пір'їнці. І написав художник прекрасні картини.

Назвіть почуття, яке спонукало художника врятувати пташку. Яке почуття спонукало пташок допомогти художникові? Витлумачте суть цих почуттів.

Художника спонукало співчуття — почуття жалю, викликане нещастям, горем інших людей. Пташок спонукала вдячність — почуття поваги до іншої людини за зроблене нею добро, надану допомогу, підтримку чи послугу.

Розкажіть про роль прикметників у мовленні.

 

Прикметники надають мовленню точності та виразності. Най­частіше вони вживаються в описах предметів, тварин, зовнішності людей тощо.

 

Прикметник

Якісні, відносні та присвійні прикметники за значенням.

Творення прикметників

Вправа 324. Прочитайте. У кожному словосполученні один з іменників за­мініть прикметником. Поставте до прикметників питання.

Пшениця з України; промінь сонця; завдання на сьогодні; до­свід життя; пальто з вовни; стіна з каменю; спів птаха; праця ма­тері; портфель батька; книжка Сергія.

 

Українська (яка?) пшениця; сонячний (який?) промінь; сьогоднішнє (яке?) завдання; життєвий (який?) досвід; вовняне (яке?) пальто; кам’яна (яка?) стіна; пташиний (який?) спів; материна (чия?) праця; батьківський (чий?) портфель; Сергієва (чия?) книжка.

Поясніть, від чого залежать рід, число й відмінок прикметника.

 

Рід, число та відмінок прикметника залежить від іменника, ознаку якого розкриває.

Інші ГДЗ дивись тут...