Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Короткі та повні якісні прикметники

Звертання

Вправа 358. Прочитайте. Випишіть словосполучення, що містять повну нестягнену форму прикметників. Визначте рід і число таких при­кметників.

1. Україна — це тихії води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медовії та молочнії ріки (С. Васильченко). 2. Широкеє поле, святая країно, як любо на тебе дивитись мені! (С. Черкасенко). 3. Нехай вода чистая змиє лихі очі, нехай доля красная до нас стежку топче (Я. Яковенко). 4. Сизокрилі чаєнята, підніміться вгору. Молодії чумаченьки, верніться додому! (Народ­на творчість).

 

Тихії (мн.) води, медовії (мн.) ріки, молочнії (мн.) ріки, широкеє (с.р., одн.) поле, святая (ж.р., одн.) країно, вода чистая (ж.р., одн.), доля красная (ж.р., одн.), молодії (мн.) чумаченьки.

Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями.

Сизокрилі чаєнята, підніміться вгору. Молодії чумаченьки, верніться додому!

Якщо звертання стоїть на початку речення і вимовляється неоклично, то після нього ставлять кому, якщо вимовляється з окличною інтонацією, то після нього ставлять знак оклику, а наступне слово пи­шуть з великої букви.

Широкеє поле, святая країно, як любо на тебе дивитись мені!

Якщо звертання стоїть у середині речення, тоді його з обох боків виділя­ють його комами.