Завдання 1
1) З одного пункту одночасно виїхали в протилежних напрямках два велосипедисти. Перший їхав зі швидкістю 14 км/год, а другий — 16 км/год. За скільки годин відстань між велосипедистами становитиме 150 км?
 
 Швидкість
(км/год) 
Час
(год)
Відстань
(км)
I
14 
   
II
16     
I i II 
  150
Розв’язання
1) 14 + 16 = 30 (км) – на стільки віддаляються за 1 год
2) 150 : 30 = 5 (год)
Відповідь: через 5 годин відстань між велосипедистами становитиме 150 км. 
2) Дві бригади робітників копають траншею. Перша бригада щогодини викопує 14 м траншеї, а друга — 16 м. За скільки годин спільної роботи дві бригади викопають 150 м траншеї?
 
Час
(год)
Загальний виробіток 
(м)
I
14 
   
II
16     
I i II 
  150
Розв’язання
1) 14 + 16 = 30 (м) – викопають разом дві бригади за 1 год
2) 150 : 30  = 5 (год)
Відповідь: через 5 годин спільної роботи дві бригади викопають 150 м траншеї.

 

Завдання 2 Рівняння

(а + 5889) : 28 = 2660 

(а + 5889) = 2660 • 26

а + 5889 = 69160 

а = 69160  5889 

а = 63271

(13764 – b)  404 = 92 112
(13764 – b) = 92112 : 404
b = 228
b = 13764 – 228
b = 13536
× 2660
     26 
  1596
  532  
  69160
_ 69160
    5889
   63271

_92112 | 404 

 808       228

_1131

   808

  _3232

    3232

        0

_ 13764
      228
   13536

6400 + 2600 – 3  х = 1200

9000 – 3  х = 1200

 х = 9000 – 1200

 х = 7800

х = 7800 : 3

х = 2600

7290 : y + 12860 = 12941
7290 : y = 81
y = 7290 : 81
y = 90
 

_ 9000

   1200

   7800

_7800 | 3     

  6       2600

 _18

   18

     0

_ 12941

   12860

        81

_7290 | 81 

  729     90

     0

Завдання 3 
Із двох міст, відстань між якими становить 120 км, одночасно в протилежних напрямках вирушили автобус, який рухається зі швидкістю 60 км/год, і маршрутка, яка рухається зі швидкістю 80 км/год. Якою буде відстань між автобусом і маршруткою за 2 год після початку руху?
 
 Швидкість
(км/год) 
Час
(год)
Початкова відстань
(км)
Загальна відстань
(км)
Автобус
60 
     
Маршрутка
80       
Автобус і маршрутка 
  120 ?
Розв’язання
1) 60 + 80 = 140 (км) – на стільки віддаляються за 1 год
2) 140 • 2 = 280 (км) – на стільки віддаляються за 2 год
3) 280 + 120 = 400 (км)
Відповідь: через 2 год між автобусом і маршруткою буде 400 км. 

 

Завдання 4 Порядок дій
162  84 : 72 + 105 – 9075 : 11 : 25 = 261
× 162
     84
   648
1296  
13608

_13608 | 72 

  72       189

 _646

   576

   _708

     708

        0

_9075 | 11 

  88     825

  _27

    22

    _55

      55

        0

_825 | 25

  75    33

  _75

    75

      0

 

+ 189

   105

   294 

_ 294

    33

   261 

46  124 : 92 + 2183 – 55 275 : 25 : 11 = 2044
× 124
     46
   744
  496 
  5704

_5704 | 92 

  552    62

  _184

    184

       0

_55275 | 25  

  50      2211

  _52

    50

    _27

      25

      _25

        25

          0

_2211 | 11  

  22      201

    _11

      11

        0

+   62

  2183

  2245

_2245

    201

  2044

69115 : 23 + 26  17 – 8016 : 8 = 2445

_69115 | 23  

  69      3005

   _115

     115

        0

× 26
   17
 182
 26 
 442

_8016 | 8    

  8      1002

   _16

     16

       0

+ 3005

    442

   3447

_3447

  1002

  2445

 

6413 : 53  92 – 10767 : 97 = 11021

_6413 | 53  

  53      121

 _111

   106

     _53

       53

         0

× 121
    92
  242
1089 
11132

_10767 | 97 

   97      111

  _106

     97

     _97

       97

         0

_ 11132

      111

   11021

 

 

Сторінка 73

Завдання 1 Порядок дій
(56 : 4 – 133 : 19)  56 : 49  125  480 : 3 = 840

_56 | 4 

  4   14

 _16

   16

     0

_133 | 19 

  133    7

     0

_14

   7

   7

× 56
    7
 392

_392 | 49

  392   8

     0

× 125
      8
 1000

_480 | 3 

  3    160

 _18

   18

     0

 

_ 1000

    160

    840 

Завдання 2
Розв’яжи задачі, якщо можливо — двома способами.
1) Від двох пристаней, відстань між якими 116 км, одночасно назустріч один одному відійшли два човни й зустрілися за 4 год. Швидкість руху одного із човнів — 15 км/год. Знайди швидкість руху іншого човна.
Розв'язання
1-й спосіб
1) 15  4 = 60 (км) – проплив один човен за 4 год
2) 116 – 60 = 56 (км) – проплив інший човен за 4 год
3) 56 : 4 = 14 (км/год) – швидкість іншого човна
2-й спосіб
1) 116 : 4 = 29 (км) – на стільки зближуються два човни за 1 год 
2) 29 – 15 = 14 (км/год) – на стільки зближується інший човен за 1 год, тобто швидкість іншого човна
Відповідь: швидкість руху іншого човна 14 км/год.
2) З аеродрому одночасно в протилежних напрямках вилетіли два вертольоти. Яка відстань буде між ними за 3 год, якщо швидкість руху одного вертольота 220 км/год, а іншого — 250 км/год?
Розв’язання
1-й спосіб
1) 220  3 = 660 (км) – пролетів один вертоліт за 3 год 
2) 250  3 = 750 (км) – пролетів інший вертоліт за 3 год
3) 660 + 750 = 1410 (км)
2-й спосіб
1) 220 + 250 = 470 (км) – на стільки віддаляються два вертольоти за 1 год
2) 470  5 = 1410 (км)
Відповідь: між двома вертольотами буде 1410 км.
3) Із двох міст, відстань між якими 600 км, одночасно назустріч одна одній виїхали дві вантажівки. За скільки годин вони зустрілися, якщо швидкість руху одної вантажівки 90 км/год, а іншої — 110 км/год?
Розв’язання
1) 90 + 110 = 200 (км) – на стільки зближують вантажівки за 1 год 
2) 600 : 200 = 3 (год)
Відповідь: вантажівки зустрілися через 3 години.

 

Завдання 3
Одна помпа може викачати з басейну 2520 л води за 21 хв, а інша — за 28 хв. За скільки хвилин викачають цю воду обидві помпи, працюючи разом?
Розв’язання
1) 2520 : 21 = 120 (л) – викачує I помпа за 1 хв
2) 2520 : 28 = 90 (л) – викачує II помпа за 1 хв
3) 120 + 90 = 210 (л) – викачають дві помпи разом за 1 хв
4) 2520 : 210 = 12 (хв)
Відповідь: за 12 хвилин викачають цю воду обидві помпи, працюючи разом.
Або: 2520 : (2520 : 21 + 2520 : 28) = 12 (хв)

 

Сторінка 74
1) Відстань між будинками Федора і Тимофія 2520 м. Федір проходить цю відстань за 21 хв, а Тимофій — за 28 хв. За скільки хвилин хлопчики зустрінуться, якщо одночасно вирушать зі своїх будинків назустріч один одному?
 
 Швидкість (м/хв) 
Час (хв)
Відстань (м)
I

 21  2520 
II
28  2520 
I i II 
  2520
Розв’язання
1) 2520 : 21 = 120 (м/хв) – швидкість руху Федора
2) 2520 : 28 = 90 (м/хв) – швидкість руху Тимофія
3) 120 + 90 = 210 (л) – швидкість зближення хлопців
4) 2520 : 210 = 12 (хв)
Відповідь: хлопці зустрінуться за 12 хвилин.
2) Відстань між будинками Федора і Тимофія 2520 м . Федір проходить цю відстань за 21 хв, а Тимофій — за 28 хв . На шляху між будинками розташована школа. Хлопчики одночасно вийшли зі школи, пішли в протилежних напрямках та одночасно прийшли додому. За скільки хвилин хлопчики прийшли додому?
 
 Швидкість (м/хв) 
Час (хв)
Відстань (м)
I

 21  2520 
II
28  2520 
I i II 
  2520
Розв’язання
1) 2520 : 21 = 120 (м/хв) – швидкість руху Федора
2) 2520 : 28 = 90 (м/хв) – швидкість руху Тимофія
3) 120 + 90 = 210 (л) – швидкість віддалення хлопців
4) 2520 : 210 = 12 (хв)
Відповідь: хлопці прийшли додому через 12 хвилин.

 

Завдання 4 Рівняння

36072 : 18 + b = 3006

2004 + b = 3006

b = 3006 – 2004

b = 1002

(270 + 130) : t = 400
400 : t = 400
t = 400 : 400

t = 1 

(а : 16)  13 + 11 = 50
(а : 16)  13 = 50 – 11
(а : 16)  13 = 39
(а : 16) = 39 : 13
а : 16 = 3
а = 3 • 16
а = 48

_36072 | 18  

 36       2004

    _72

      72

        0

_ 3006
   2004
   1002

 

 

Інші завдання дивись тут...