Завдання 1
Одиниці довжини: мм, см, дм, м, км
Одиниця вимірювання площі: 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2, 1 км2

 

Завдання 2
За допомогою мірки 1 дм2 виміряти площу дошки зручно.
За допомогою мірки 1 дм2 виміряти площу класної кімнати не зручно.

 

Завдання 3
1) Площа Київської області — 28 121 км2а Харківської — 31 418 км2На скільки квадратних кілометрів територія Харківської області більша за територію Київської області?
Розв'язання
_ 31418
   28121
    3297 (км2)
Відповідь: на 3297 м2 більша територія Харківської області.
2) Площа поверхні листа профнастилу становить 200 дм2, а площа поверхні однієї черепиці — у 40 разів менша. Визнач площу поверхні однієї черепиці.
Короткий запис
Профнастил  200 дм2
Черепиця  ?, у 40 р. менше
Розв'язання
200 : 40 = 5 (дм2)
Відповідь: площа поверхні однієї черепиці 5 дм2.

 

Сторінка 88
Завдання 4
1) Довжина прямокутника становить 8 см. Визнач ширину прямокутника, якщо його площа дорівнює 48 см2.
Короткий запис
а = 8 см
S = 48 см2
 ?
Розв'язання
b = S : a = 48 : 8 = 6 (см)
Відповідь: ширина прямокутника 6 см.
2) Довжина шкільного коридору дорівнює 42 м, а ширина становить 1/6 довжини. Знайди площу шкільного коридору.
Короткий запис
а = 8 см
b = 1/6 а
 ?
Розв'язання
1) 42 : 6 = 7 (м) – ширина прямокутника
2) S = a • b = 8 • 7 = 56 (см2)
Відповідь: площа прямокутника 56 см2.
3) У трикутника АВС усі сторони рівні. Довжина однієї з його сторін — 12 мм. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру трикутника АВС.
Розв'язання
1) 12  3 = 36 (мм) – периметр трикутника, або периметр квадрата
2) 36 : 4 = 9 (мм) – сторона квадрата
3) 9  9 = 81 (мм2)
Відповідь: площа квадрата 81 см2.

 

Завдання 5 
Знайди за планом площу кожної ділянки; площу городу.
Розв'язання
1) 6  5 = 30 (мм2– площа ділянки з томатами
2) 4  10 = 40 (мм2– площа ділянки з капустою
3) 4  5 = 20 (мм2– площа ділянки з перцем
4) (6 – 4)  10 = 20 (мм2– площа ділянки з кабачками
5) 30 + 40 + 20 + 20 = 110 (мм2– площа городу

 

Завдання 6
Від двох станцій, відстань між якими становить 794 км, вийшли назустріч один одному два потяги. До зустрічі перший потяг подолав 416 км, рухаючись зі швидкістю 52 км/год. Швидкість руху другого потяга була на 10 км/год меншою. Скільки часу був у дорозі кожний потяг до зустрічі?
 
Швидкість
Час
Загальна відстань
I
52 км/год
?
416 км
794 км
II
? на 10 км/год менше ? ?

Розв'язання

1) 416 : 52 = 8 (год)  був у дорозі I потяг
2) 52  10 = 42 (км/год)  швидкість II потяга
3) 794  416 = 378 (км)  відстань II потяга
4) 378 : 42 = 9 (год)
Відповідь: перший потяг був у дорозі 8 год, а другий  9 год.

 

Завдання 7 Порядок дій
(386 + 212)  8 = (772 + 424)  4 Істинна рівність
+ 386
   212
   598
× 598
      8
 4784

+ 772

   424

  1196

х 1196
       4
   4784
(819 + 405) : 12 = (318 + 452) : 22 Хибна рівність 
+ 819
   405
  1224

_1224 | 12  

  12      102

    _24

      24

        0

+ 318

   452

   770

_770 | 22 

  66    35

 _100

   100

      0