СТОРІНКА 33
Завдання 2

Письмове ділення

_12423 |  3   

 12          4141

  _4

   3

 _12

   12

      _3

        3

        0

_17490 |  5  

 15          3498

 _24

   20

   _49

     45

     _40

       40

        0

_3906 |  6   

 36        651

 _30

   30

      _6

        6

        0

_86208 |  3     

 6          28736

_26

  24

  _22

    21

    _10

       9

      _18

        18

         0

_74211 |  3     

 6          24737

_14

  12

  _22

    21

    _11

       9

      _21

        21

         0

_8298 |  9    

 81        922

 _19

   18

   _18

     18

      0

_6440 |  7   

 63        920

 _14

   14

    0

_22680 |  9    

 18          2520

 _46

   45

   _18

     18

      0

Перевірка письмовим множенням

х 4141

       3

 12423

х 3498

       5

 17490

х 651

      6

 3906

х 28736

         3

  86208

х 24737

        3

  74211

х 922

     9

 8298

х 920

    7 

 6440

х 2520

      9 

 22680

Завдання 3

1) Дівчина на скутері та хлопець на велосипеді рухалися до зустрічі однаковий час. Скутеристка подолала 60 км, а велосипедист — 20 км. З якою швидкістю рухався кожен із них, якщо швидкість руху скутеристки була на 20 км/год більшою за швидкість руху велосипедиста?

 

Час (год)

Швидкість (км/год)

Відстань (км)

Скутеристка

?, однаковий

?, на 20 більше

60

Велосипедист

?

20

Розв'язання

1) 60  20 = 40 (км) – на стільки більше проїхала скутеристка
2) 40 : 20 = 2 (год) – в дорозі
3) 60 2 = 30 (км/год) – Оля
4) 20 : 2 = 10 (км/год)
Відповідь: швидкість скутеристки 30 км/год, а велосипедиста — 10 км/год.
2) Дівчина на скутері та хлопець на велосипеді рухалися до зустрічі однаковий час. Скутеристка рухалася зі швидкістю 30 км/год, а велосипедист — 10 км/год. Скільки кілометрів подолав кожен із них до зустрічі, якщо велосипедист проїхав на 40 км менше від скутеристки?

 

Час (год)

Швидкість (км/год)

Відстань (км)

Cкутеристка

?, однаковий

30 км/год

?

Велосипед

10 км/год

?, на 40 менше

Розв'язання

1) 30  10 = 20 (км) – на стільки більша швидкість скутеристки
2) 40 : 20 = 2 (год) – час в дорозі
3) 30 • 2 = 60 (км) – подолала скутеристка
4) 10  2 = 20 (км)
Відповідь: скутеристка подолала 60 кілометрів, а велосипедист — 20 кілометрів.

 

Сторінка 34

12 т 96 кг : 2 = 6 т 48 кг

9 кг 385 г : 5 г = 1877 

6 т 8 ц  7 = 47 т 6 ц

_12096 |  2        

 12        6048 (кг)

    _9

      8

     _16

       16

         0

_9385 |  5     

 5         1877

_43

  40

  _38

    35

    _35

      35

        0

х 68

    7

 476 (ц)

52 ц 5 кг : 25 = 2 ц 8 кг 200 г 13 кг 125 г • 3 = 39 кг 375 г  6 ц : 50 кг = 12

_5205000 |  25         

 50            208200 (г)

 _205

   200

      50

       50

         0

х 13125

        3

  39375 (г)

_600 |  50    

 50       12

_100

  100

     0

9000 кг : 250 г = 36000 7 т : 125 = 56 кг 560 кг : 1250 = 448 г

_9000000 |  250    

 750          36000

_1500

  1500

       0

_7000 |  125    

  625     56 (кг)

  _750

    750

       0

_560000 |  1250   

 5000        448 (г)

 _6000

   5000

  _10000

    10000

          0

Завдання 5

Садівник посадив 128 тюльпанів. Жовті тюльпани становили чверть усіх тюльпанів, а червоні — половину від жовтих. Скільки червоних тюльпанів посадив садівник?
Короткий запис
Усіх  129 т.
Жовті  ?, 1/4 усіх
Червоні  ?, 1/2 від жовтих
Розв'язання
1) 128 : 4 = 32 (т.) – жовті тюльпани
2) 32 : 2 = 16 (т.) 
Відповідь: садівник посадив 16 червоних тюльпанів.

 

Завдання 6 Порядок дій
(27  8 : 54  25)  (5700 – 3200) : 500 + 5400 : 18 = 100 • 5 + 300 = 800 
1) 27 • 8 = 216
2) 216 : 54 = 4
3) 4 • 25 = 100
4) 5700  3200 = 2500
5) 2500 : 500 = 5
6) 5400 : 18 = 300
7) 100 • 5 = 500
8) 500 + 300 = 800

 

Сторінка 35
Завдання 1
1) На першій садовій ділянці росте 36 яблунь, а на другій — 32. Усього із цих ділянок зібрали 5 т 780 кг яблук. Скільки кілограмів яблук зібрали з кожної ділянки, якщо з кожного дерева збирали однакову масу плодів?

 

Маса з 1 дерева (кг)

Кількість (д.)

Загальна маса (кг)

I

?, однакова

36

?

5780

 

II

32

?

Розв'язання

1) 36 + 32 = 68 (д.)  росте на двох ділянках
2) 5780 : 68 = 85 (кг)  з одного дерева
3) 85 • 36 = 3060 (кг) = 3 т 60 кг  з I ділянки
4) 85 • 32 = 2720 (кг) = 2 т 270 кг  з II ділянки
Відповідь: з першої ділянки зібрали 3 т 60 кг яблук, з другої ділянки зібрали 2 т 720 кг яблук.
За текстом задачі складене рівняння.

 

Маса з 1 ділянки (кг)

Кількість (д.)

Загальна маса (кг)

I

Однакова - х

36

(36 + 32)

 

?

5780

 

II

32

?

Розв'язання

5780 : х = 36 + 32
5780 : х = 68
х = 5780 : 68
х = 85
2) На першій садовій ділянці 36 яблунь, а на другій — 32. З першої ділянки зібрали на 340 кг яблук більше, ніж із другої. Скільки кілограмів яблук зібрали з кожної ділянки, якщо з кожного дерева збирали однакову масу плодів?

 

Маса з 1 ділянки (кг)

Кількість (д.)

Загальма маса (кг)

I

?, однакова

36

?, на 340 більше

II

32

?

Розв'язання

36 - 32 = 4 (д.)  на стільки більше дерев на I ділянці
2) 340 : 4 = 85 (кг) – з одного дерева
3) 85 • 36 = 3060 (кг) = 3 т 60 кг  з I ділянки
4) 85 • 32 = 2720 (кг) = 2 т 720 кг  з II ділянки
Відповідь: з першої ділянки зібрали 3 т 60 кг яблук, з другої ділянки зібрали 2 т 720 кг яблук.
За текстом задачі складене рівняння.

 

Маса з 1 ділянки (кг)

Кількість (д.)

Загальна маса (кг)

I

Однакова - х

36

(36 - 32)

 

?, на 340 більше

II

32

?

Розв'язання

340 : х = 36 – 32
340 : х = 4
х = 340 : 4
х = 85

 

Завдання 2
1) Яблука перевозили двома вантажівками. На першу щоразу навантажували 6 т яблук, а на другу — 8 т. Вантажівки зробили однакову кількість рейсів
і всього перевезли 56 т яблук. Скільки тонн яблук перевезла кожна вантажівка?

 

Маса за 1 рейс (т)

Кількість рейсів (р.)

Загальна маса (т)

I

6

?, однакова

?

56

 

II

8

?

Розв'язання

1) 6 + 8 = 14 (т)  разом за 1 рейс
2) 56 : 14 = 4 (р.)  зробила рейсів кожна вантажівка
3) 6 • 4 = 24 (т)  I вантажівкою
4) 8 • 4 = 32 (т)  II вантажівкою
Відповідь: першою вантажівкою перевезли 24 т яблук, другою вантажівкою перевезли 32 т яблук. 

 

Сторінка 36
2) Яблука перевозили двома вантажівками. На першу машину щоразу навантажували 6 т яблук, а на другу — 8 т. Вантажівки зробили однакову кількість рейсів, при цьому друга вантажівка перевезла на 8 т яблук більше, ніж перша. Скільки тонн яблук перевезла кожна вантажівка?

 

Маса за 1 рейс (т)

Кількість рейсів (р.)

Загальма маса (т)

I

6

?, однакова

?

II

8

?, на 8 більше

Розв'язання

1) 8  6 = 2 (т)  на стільки більше навантажували на I машину за рейс
2) 8 : 2 = 4 (р.)  зробила рейсів кожна вантажівка
3) 6 • 4 = 24 (т)  I вантажівкою
4) 8 • 4 = 32 (т)  II вантажівкою
Відповідь: першою вантажівкою перевезли 24 т яблук, другою вантажівкою перевезли 32 т яблук.

 

32 • 1000 = 32000

1800 : 10 = 180 

96000 : 100 = 960

4300  10 = 43000

Завдання 4 Подай числа у вигляді суми розрядних доданків.

101 =  100 + 1

1001 = 1000 + 1

Завдання 5

16  (100 + 1) = 16  100 + 16  1 = 1600 + 16 = 1616
32  (1000 + 1) = 32  1000 + 32  1 = 32000 + 32 = 32032
 (10000 + 1) =  10000 +  1 = 30000 + 3 = 30003

 

Завдання 6
48  11 = 48 • 10 + 48 = 480 + 48 = 528
48  101 = 48 • 100 + 48 = 4800 + 48 = 4848
48  1001 = 48 • 1000 + 48 = 48000 + 48 = 48048
48  10001 = 48 • 10000 + 48 = 480000 + 48 = 480048

 

Завдання 7
 11 = • 10 + 4 = 40 + 4 = 44
 101 = • 100 + 5 = 500 + 5 = 505
 1001 = • 1000 + 9 = 9000 + 9 = 9009
342  11 = 342 • 10 + 342 = 3420 + 342 = 3762
63  101 = 63 • 100 + 63 = 6300 + 63 = 6363
24  1001 = 24 • 1000 + 24 = 24000 + 24 = 24024
56  11 = 56 • 10 + 56 = 560 + 56 = 616
123  101 = 123 • 100 + 123 = 12300 + 123 = 124123
43  1001 = 43 • 1000 + 43 = 43000 + 43 = 43043
312  11 = 312 • 10 + 312 = 3120 + 312 = 3432
38  101 = 38 • 100 + 38 = 3800 + 38 = 3838
77  1001 = 77 • 1000 + 77 = 77000 + 77 = 77077

 

Сторінка 37
Завдання 1
1) Першого дня спортсмен тренувався 4 год і подолав на роликах 40 км. Скільки кілометрів він подолав другого дня, якщо тренувався 6 год і рухався з тією самою швидкістю?
1. Знаходжу однакову величину.
2. Відповідаю на запитання задачі.
2) Першого дня спортсмен тренувався 4 год, а другого — 6 год. За два дні він подолав на роликах 100 км, рухаючись з однаковою швидкістю. Скільки кілометрів спортсмен долав щодня?
1. Знаходжу значення суми двох відомих числових значень однієї величини.
2. Знаходжу однакову величину.
3. Відповідаю на запитання задачі.
3) Першого дня спортсмен тренувався 4 год, а другого — 6 год. Другого дня він подолав на роликах на 20 км більше, ніж першого, рухаючись із тією самою швидкістю. Скільки кілометрів спортсмен долав щодня?
1. Знаходжу значення різниці двох відомих числових значень однієї величини.
2. Знаходжу однакову величину.
3. Відповідаю на запитання задачі.

 

Сторінка 38
Завдання 2
За 3 квитки на балет треба заплатити 600 грн. Скільки треба заплатити за 6 квитків на оперу, якщо ціна квитків на балет і на оперу однакова? Розв’яжи задачу двома способами.

 

Ціна квитка (грн)

Кількість квитків

Вартість (грн)

На балет

?, однакова

3

600

На оперу

6

?

Розв'язання

 

1-й спосіб
1) 600 : 3 = 200 (грн)  ціна квитка
2) 200 • 6 = 1200 (грн)
2-й спосіб
1) 6 : 3 = 2 (р.)  у стільки разів більше квитків на оперу
2) 600 • 2 = 1200 (грн)
Відповідь: за квитки на оперу треба заплатити 1200 гривень.

 

876  10 = 8760
2360 : 10 = 236
237000 : 1000 = 237 

• 100 000 = 900000

480  1000 = 480000
• 10 000 = 20000

Завдання 4

99 = 100 - 1

999 = 1000 - 1

Завдання 5
17  (100  1) = 17  100  17 = 1700  17 = 1683
 (1000  1) =  1000  8 = 8000  8 = 7992
 (10000  1) =  10000  6 = 60000  6 = 59994

 

Завдання 6 
15  9 = 15  (10  1) = 15  10  15 = 150  15 = 135
15  99 = 15  (100  1) = 15  100  15 = 1500  15 = 1485
15  999 = 15  (1000  1) = 15  1000  15 = 15000  15 = 14985
15  9999 = 15  (10000  1) = 15  10000  15 = 150000  15 = 149985

 

Завдання 7 
 999 =  (1000  1) =  1000  4 = 4000  4 = 3996
63  101 = 63  (100 + 1) = 63  100 + 63 = 6300 + 63 = 6363
27  99 = 27  (100  1) = 27  100  27 = 2700  27 = 2673
16  999 = 16  (1000  1) = 16  1000  16 = 16000  16 = 15984
265  11 = 265  (10 + 1) = 265  10 + 265 = 2650 + 265 = 2915
385  1001 = 385  (1000 + 1) = 385  1000 + 385 = 385000 + 385 = 385385
 9999 =  (10000  1) =  10000  8 = 80000  8 = 79992
32  99 = 32  (100  1) = 32  100  32 = 3200  32 = 3168