СТОРІНКА 89
Завдання 1 Порядок дій
(152 : 8 + 240 : 40)  4  (126 : 9 – 144 : 24) : 100 = (19 + 6)  4  (14 – 6) : 100 =
= 25  4  8 : 100 = 100 • 8 : 100 = 800 : 100 = 8

 

Завдання 2
Одиниці вимірювання площі: 1 а, 1 га

 

Завдання 3
1) Фермер засіяв пшеницею, вівсом і ячменем 253 га поля. Пшеницею та вівсом він засіяв 203 га поля, а вівсом і ячменем — 134 га . Яку площу поля засіяв фермер пшеницею, вівсом і ячменем окремо? Помилкова умова задачі. Площа з пшеницею та вівсом 203 га, а не 103 га, як є в підручнику. 
Короткий запис
Всього  253 га
Пшениця і овес  203 га
Овес і ячмінь  134 га
Пшениця  ?, Овес  ?, Ячмінь — ?
Розв'язання
1) 253 – 203 = 50 (га) – ячмінь
2) 134 – 50 = 84 (га) – овес
3) 203 – 84 = 119 (га) – пшениця
Відповідь: фермер засіяв 119 га пшеницею, 84 га вівсом, 50 га ячменем.

 

Сторінка 90
2) Фермер посадив сливовий сад на ділянці площею 36 а, що становить 1/2 площі ділянки, відведеної під яблуневий сад. Яку площу зайняв фермер яблунями та сливами?
Розв'язання
1) 36 • 2 = 72 (а) – під яблуневий сад
2) 36 + 72 = 108 (а)
Відповідь: фермер зайняв яблунями та сливами 108 а.

 

Завдання 4
Знайди площу фігури, поданої на рисунку.
1 варіант
Sф. = S1 + S2
1) 11 • 6 = 66 (см²) – більший прямокутник
2) (8 – 6)  5 = 10 (см²– менший прямокутник
3) 66 + 10 = 76 (см²)
2 варіант
Sф. = Sв. пр.  Sм. пр.
1) 8 • 11 = 88 (см²) – великий прямокутник
2) (8 – 6)  (11 – 5) = 12 (см²– малий прямокутник
3) 88  12 = 76 (см²)
Завдання 5
Відстань між містами становить 520 км. О 8 год ранку з міст одночасно виїхали назустріч один одному два автобуси й зустрілися на автостанції о 12 год. Швидкість руху одного з автобусів становила 56 км/год. З якою швидкістю рухався інший автобус?
 
Швидкість
Час
Загальна відстань
I
56 км/год
з 8 год
 до 12 год
520 км
II
?

Розв'язання

1) 12  8 = 4 (год)  був у дорозі кожен автобус
2) 56  4 = 224 (км)  проїхав I автобус
3) 520  224 = 296 (км)  проїхав II автобус
4) 296 : 4 = 74 (км/год)
Відповідь: швидкість другого автобуса 74 км/год.

 

Завдання 6
2305 • 32 > 1403 • 52
(1008 + 1332) : 36 < (5009 + 2259) : 23
х 2305
     32
  4610
 6915 
 73760

х 1403

     52

  2806

 7015 

 72956

+ 1008
   1332
   2340

_2340 | 36 

  216    65

  _180

    180

       0

+ 5009
   2259
   7268

_7268 | 23 

  69     316

  _36

    23

   _138

     138

        0

Завдання 7

Накресли коло радіусом 65 мм?

Сторінка 91

1/4 (1  чисельник, 4  знаменник)
1/7 (1  чисельник, 7  знаменник)
1/3 (1  чисельник, 3  знаменник)

 

Завдання 3
Зазначену частину цілого зафарбували правильно.
1/2  одна друга1/3  одна третя1/4  одна четверта1/6  одна шоста,
1/12  одна дванадцята.
Величина зафарбованої частини цілого зменшується.

 

Завдання 4 Порівняй дроби
1/2 > 1/6

1/4 > 1/12

1/35 > 1/42

1/2 > 1/8

Завдання 5
1) частину від цілого:
1/13 від 78; 78 : 13 = 6
1/16 від 80; 80 : 16 = 5
1/14 від 56; 56 : 14 = 4
1/17 від 68; 68 : 17 = 4
2) ціле, якщо його:
1/22 дорівнює 11; 11 • 22 = 242
1/24 дорівнює 6; • 24 = 144
1/3 дорівнює 27. 27 • 3 = 81
Сторінка 92
Завдання 6
1) У шаховому турнірі брали участь 90 учнів. Учні початкових класів становили 1/3 всіх учасників. Скільки хлопчиків і скільки дівчаток із початкових класів брало участь у турнірі, якщо їх було порівну?
Короткий запис
Порівно — ?, 1/3 від 90
Хл. — ?
Д. — ?
Розв'язання
1) 90 : 3 = 30 (уч.) – у початкових класах
2) 30 : 2 = 15 (уч.)
Відповідь: у турнірі брало участь 15 хлопчиків і 15 дівчаток.
2) Учні спочатку зібрали 54 кг каштанів, а потім — ще 1/3  кількості зібраних каштанів. На виготовлення ліків учні здали 1/3 усіх каштанів. Скільки кілограмів каштанів залишилося?
Короткий запис
Було — 54 кг
Зібр. — ?, 1/3  від 54 кг
Здали — ?, 1/3 того, що стало
Залишилося — ?
Розв'язання
1) 54 : 3 = 18 (кг) – ще зібрали
2) 54 + 18 = 72 (кг) – всього зібрали
3) 72 : 3 = 24 (кг) – здали на ліки
4) 72 – 24 = 48 (кг)
Відповідь: залишилося 48 кг каштанів.

 

Завдання 7 Порядок дій
35067 – 27856 + 64  305 = 26731  
5429 + 774 : 18 – 472 = 5000
1000 – 6992 : 38 : 23 = 992
27  74 – 19776 : 309 = 1934

х 305

    64

 1220

1830 

19520

_ 35067

  27856

    7211

+  7211

  19520

  26731

_774 | 18  

  72     43

  _54

    54

      0

+ 5429

      43

   5472 

_ 5472
    472
   5000

_6992 | 38 

 38      184

_319

  304

  _152

    152

       0

_184 | 23

  184    8

     0

_ 1000

       8

    992

х 27

  74

 108

189 

1998

_19776 | 309

  1854     64

  _1236

    1236

         0

_ 1998

     64

  1934

 

Сторінка 93
Завдання 2
1/7, 1/5, 1/4
Зафарбовано одну частину кожної фігури.
У кожній фігурі не зафарбовано 7, 5, 4 частини відповідно.

 

Завдання 3
Ціле розрізане на три рівні частини.
1/3  зафарбована одна частина.
1/3 + 1/3 = 1/3 • 2 = 2/3  зафарбовано дві частини.
1/3 + 1/3 + 1/3 = 1/3 • 3 = 3/3 = 1  зафарбовано три частини або ціле.

 

Завдання 4
3/4 (3  чисельник, 4  знаменник)
5/8 (5  чисельник, 8  знаменник)
4/6 (4  чисельник, 6  знаменник)
3/6 (3  чисельник, 6  знаменник)

 

Завдання 5
Правильно 5/8  п'ять восьмих
Правильно 9/16  дев'ять шістнадцятих
Правильно 6/9  шість дев'ятих

 

Сторінка 94
Завдання 6
4/9 чотири дев'ятих (4  чисельник, 9  знаменник)
2/5 дві п'ятих (2  чисельник, 5  знаменник)
8/10 вісім десятих (8  чисельник, 10  знаменник)
15/23 п'ятнадцять двадцять третіх (15  чисельник, 23  знаменник)
25/100 двадцять п'ять сотих (25  чисельник, 100  знаменник)

 

Завдання 7
5/9 п’ять дев’ятих (5  чисельник, 9  знаменник)
6/10 шість десятих (6  чисельник, 10  знаменник)
17/28 сімнадцять двадцять восьмих (17  чисельник, 28  знаменник)
43/100 сорок три сотих (43  чисельник, 100  знаменник)

 

Завдання 8
1) Операторка комп’ютерного набору щодня набирала 18 сторінок рукопису книжки й за 5 днів набрала 1/6 всіх сторінок. Визнач, скільки сторінок містить рукопис.
Розв'язання
1) 18  5 = 90 (с.) – набрала за 5 днів
2) 90  6 = 540 (с.)
Відповідь: рукопис містить 540 сторінок.
2) Щоб вчасно набрати рукопис книжки, операторка комп’ютерного набору має протягом 5 днів щодня набирати 18 сторінок. Операторка набрала 1/6  всіх сторінок рукопису. Скільки сторінок набрала операторка?
Розв'язання
1) 18  5 = 90 (с.) – всього має набрати
2) 90 : 6 = 15 (с.)
Відповідь: операторка набрала 15 сторінок.

 

Завдання 9 Порядок дій
230  560 + 427 – 34125 : 375 = 129136
445  76 – (178976 + 138985) : 63 = 28773
256  367 – 33078 : 298 = 93841
901  701 + (10000 – 8976)  99 = 732977

х 230

  560

 138

115    

128800

_34125 | 375 

  3375     91

    _375

      375

         0

+ 128800

       427

   129227

_ 129227

        91

  129136

+ 178976

   138985

   317961

х 445

    76

 2670

3115 

33820

_317961 | 63   

  315       5047

   _296

     252

     _441

       441

          0

_ 33820

    5047

   28773

х  256

   367

 1792

1536

768   

93952

_33078 | 298 

  298      111

  _327

    298

     _298

       298

          0

_ 93952

      111

   93841

_ 10000

    8976

    1024

х   901

    701

    901

6307  

631601

х 1024

     99

  9216

 9216 

101376

+ 631601

   101376

   732977

 • Софія
  ви супер гдз на світіііііііііііііііі!!!!!!!!!!
  3 травня 2023 13:13
 • Полька
  Ви найкращі, але ... більше
  3 квітня 2024 17:18
 • Sasha
  Найкраще ГДЗ у світі
  17 квітня 2024 17:03
 • Вікторія
  Як це можливо????? Ячмінь і овес разом 134га,а ячмінь займає 150га.Це як? ----> Помилкова умова задачі в підручнику. Виправили, щоб було правильно.
  25 квітня 2024 18:12