СТОРІНКА 111
Завдання 1 Числа в порядку зростання:
1/3/4/5/6/7/
1/12 2/12 5/12 9/12 10/12 11/12 12/12  

 

Завдання 2 Знайди дріб від числа:
1) 2/23 від 92 — це 92 : 23 • 2 = 4 • 2 = 8
4/56 від 168 — це 168 : 56 • 4 = 3 • 4 = 12
3/27 від 81 — це 81 : 27 • 3 = 3 • 3 = 9
7/18 від 90— це 90 : 18 • 7 = 5 • 7 = 35
2) знайдіть число від дробу, якщо його:
2/23 становлять 92 — це 92 : 2 • 23 = 46 • 23 = 1058
4/56 становлять 168 — це 168 : 4 • 56 = 42 • 56 = 2352
3/27 становлять 81— це 81 : 3 • 27 = 27 • 27 = 729
13/15  становлять 39 — це 39 : 13 • 15 = 3 • 15 = 45

 

Завдання 3
Пакет цукерок важить 1/5 кілограма, а пакет макаронів — 3/4 кілограма. Скільки разом важать 4 пакети цукерок і 3 пакети макаронів?
Розв'язання
1) 1000 : 5 = 200 (г) – пакет цукерок
2) 200  4 = 800 (г) – 4 пакети цукерок
3) 1000 : 4 • 3 = 250 • 3 = 750 (г) – пакет макаронів
4) 750  3 = 2250 (г) – 3 пакети макаронів
5) 800 + 2250 = 3050 (г) = 3 кг 50 г
Відповідь: разом важать 3 кг 50 г. 
Зміни запитання задачі на таке: «Який пакет важить більше — із цукерками чи з макаронами? На скільки більше?» Як ця зміна вплине на розв’язання задачі?

5) 800  250 = 550 (г)

 

Сторінка 112
Завдання 1
Яку частину дециметра становлять 7 см? 7/10 дм
Яку частину години становлять 42 хв? 42/60 год
Яку частину тижня становлять 3 доби? 3/7 тижня
Яку частину центнера становлять 3 кг? 3/100 ц

 

Завдання 2 Знайди дріб від числа:
1) 7/56 від 168 — це 168 : 56 • 7 = 3 • 7 = 21
8/17 від 136 — це 136 : 17 • 8 = 8 • 8 = 64
9/36 від 144 — це 144 : 36 • 9 = 4 • 9 = 36 
7/25 від 100 — це 100 : 25 • 7 = 4 • 7 = 28
2) знайдіть число від дробу, якщо його:
7/28 дорівнюють 168 — це 168 : 7 • 28 = 24 • 28 = 672
8/17 дорівнюють 136 — це 136 : 8 • 17 = 17 • 17 = 289
9/36 дорівнюють 144 — це 144 : 9 • 36 = 16 • 36 = 576
3/8 дорівнюють 648 — це 648 : 3 • 8 = 216 • 8 = 1728

 

Завдання 3
1) У кошику 32 яблука. 3/8 усіх яблук — червоні. Скільки червоних яблук у кошику?
Короткий запис
 32 ябл.
3/8 — ?
Розв'язання
32 : 8  4 = 4 • 4 = 16 (ябл.)
Відповідь: у кошику 16 червоних яблук.
2) У кошику 12 червоних яблук, що становить 3/8 усіх яблук. Скільки всього яблук у кошику?
Короткий запис
 ?
3/8 — 12 ябл.
Розв'язання
12 : 3  8 = 4 • 8 = 24 (ябл.)
Відповідь: у кошику 24 яблук.

 

Завдання 4
Середня довжина тіла косатки — 6 м, що становить 3/7 довжини тіла китової акули. Яка довжина тіла китової акули? На скільки тіло китової акули довше, ніж тіло косатки?
Короткий запис
Китова акула 1  ?
Косатка 3/7  6 м
Розв'язання
1) 6 : 3 • 7 = 14 (м) – тіло китової акули
2) 14 – 6 = 8 (м) 
Відповідь: на 8 метрів тіло китової акули довше, ніж тіло касатки.
Доповнили схему до задачі:
_______14______
_6_____________

 

Сторінка 113
Завдання 1
1) Група виконавців записала музичний диск, який випустили в кількості 238 примірників. Музиканти залишили собі 1/7 всіх примірників, а друзям подарували 1/4 решти. Скільки примірників диска музиканти подарували друзям?
Короткий запис
 ?, 1/7 від 238
II  ?, 1/4 решти
Всього  238
Розв'язання
1) 238 : 7 = 34 (пр.) – залишили собі
2) 238 – 34 = 204 (пр.) – решта
3) 204 : 4 = 51 (пр.)
Відповідь: музиканти подарували друзям 51 примірник диска.
2) Група виконавців записала музичний диск, який випустили в кількості 238 примірників. Музиканти залишили собі 3/7 примірників, а друзям подарували 3/4 решти. Скільки примірників диска музиканти подарували друзям?
Короткий запис
 ?, 1/7 від 238
II  ?, 3/4 решти
Всього  238
Розв'язання
1) 238 : 7 • 3 = 34 • 3 = 102 (пр.) – залишили собі
2) 238 – 102 = 136 (пр.) – решта
3) 136 : 4 • 3 = 34 • 3 = 102 (пр.)
Відповідь: музиканти подарували друзям 102 примірники диска.
3) Група виконавців записала музичний диск, усі примірники якого розклали в 7 коробок, по 34 диски в кожну. Музиканти залишили собі 3/7 примірників, а друзям подарували 3/4 решти. Скільки примірників диска музиканти подарували друзям?
Короткий запис
I - ?, 3/7 від ?
II - ?, 3/4 решти
Всього - ?, по 34 взяти 7 р.
Розв'язання
1) 34 • 7 = 238 (д.) – всього дисків
2) 238 : 7 • 3 = 34 • 3 = 102 (пр.) – залишили собі
3) 238 – 102 = 136 (пр.) – решта
4) 136 : 4 • 3 = 34 • 3 = 102 (пр.)
Відповідь: музиканти подарували друзям 102 примірники диска.

 

_54144 | 96 

  480     564

  _614

    576

    _384

      384

         0

_117586 | 74   

   74       1589

  _435

    370

    _658

      592

       _666

         666

            0

_46010 | 86  

  430     535

  _301

    258

    _430

      430

         0

_235654 | 58  

 232       4063

  _365

    348

    _174

      174

         0

_88452 | 378   

  756      234

 _1285

   1134

   _1512

     1512

          0

_93170 | 847 

  847      110

  _847

    847

       0

х  564

     96

  3384

5076  

54144

х  1589

      74

   6356

11123 

117586

х  535

     86

  3210

4280 

46010

х  4063

      58

  32504

20315 

235654

х  234

   378

  1872

1638

702   

88452

х 847

    110

  847

847   

93170

Сторінка 114

Завдання 1
1) У понеділок Артем розв’язав 6 задач, що становить 1/завдання на тиждень. У вівторок він розв’язав 8 задач, а в середу — 5 . Скільки задач залишилося розв’язати Артему?
Короткий запис
Було  ?, 1/8 становить 6 з.
Розв'язав  ?, 6, 8 і 5
Залишилося  ?
Розв'язання
1) 6 • 8 = 48 (з.) – всього завдань
2) 6 + 8 + 5 = 19 (з.) – уже розв'язав
3) 48 – 19 = 29 (з.)
Відповідь: Артему залишилося розв'язати 29 задач.
2) У понеділок Артем розв’язав 12 задач, що становить 2/ завдання на тиждень. У вівторок він розв’язав 8 задач, а в середу — 5. Скільки задач залишилося розв’язати Артему?
Короткий запис
Було: 1  ?
Розв'язав: 1/8  12 з., ще 8 з. і 5 з.
Залишилося  ?
Розв'язання
1) 12 : 2 • 8 = 48 (з.) – всього завдань
2) 12 + 8 + 5 = 25 (з.) – розв'язав
3) 48 – 25 = 23 (з.)
Відповідь: Артему залишилося розв'язати 23 задач.

 

Завдання 2
Довжина городу прямокутної форми дорівнює 25 м, а ширина — 15 м . Огірки займають 1/5 площі городу, а картопля — 7/10 решти. Знайди площу ділянки з картоплею.
Короткий запис
Довжина  25 м
Ширина  15 м
Площа  ?
Огірки  ?, 1/5 площі
Картопля  ?, 7/10 решти
Розв'язання
1) 25 • 15 = 375 (м2) – площа городу
2) 375 : 5 = 75 (м2) – площа з огірками
3) 375 – 75 = 300 (м2– решта площі
4) 300 : 10 • 7 = 210 (м2) – площа з картоплею
Відповідь: площа ділянки з картоплею 210 м2.
За умовою цієї задачі можна задати таке запитання. Яка площа ділянки ще не засаджена овочами?

 

Завдання 3
Один автомат наповнив водою 252 пляшки за 21 хв, а інший — за 28 хв . За скільки хвилин наповнять 252 пляшки ці два автомати, працюючи разом?
 
 Продуктивність праці
(пл) 
Час роботи
(хв)
Загальний виробіток
(пл)
I

 21 252
II
28 252
I i II 
  252
Розв’язання
1) 252 : 21 = 12 (пл.) – наповнив I автомат за 1 хв
2) 252 : 28 = 9 (пл.) – наповнив II автомат за 1 хв
3) 12 + 9 = 21 (пл.) – наповнили два автомати за 1 хв
4) 252 : 21 = 12 (хв)
Відповідь: ці два автомати наповнять пляшки за 12 хв, працюючи разом.
Подану задачу перетвори на задачу на одночасний рух двох тіл у різних напрямках.
 
 Швидкість (м/хв) 
Час (хв)
Відстань (м)
I

 21  252 
II
28  252 
I i II 
  252
Розв’язання
1) 2520 : 21 = 120 (м/хв) – швидкість руху першого хлопця
2) 2520 : 28 = 90 (м/хв) – швидкість руху другого хлопця
3) 120 + 90 = 210 (л) – швидкість зближення хлопців
4) 2520 : 210 = 12 (хв)
Відповідь: хлопці зустрінуться через 12 хвилин.

  • Уляна
    Дуже допомагає коли багато дз.
    29 квітня 2024 19:04