Завдання 589 Множення

а) 1,4 • (–10) = –14

   (–3,2) • 3 = –9,6

   (–2,6) • (–0,5) = 1,3

   (–9) • (–1,1) = 9,9

б) (–0,5) • 2 = –1

   (–4) • 0,6 = –2,4

   (–2,5) • 0,4 = –1

   (–20) • (–1,7) = 34

в) (–3,25) • 0 = 0

   (–5,97) • 1 = –5,97

    17,3 • (–1) = –17,3

    (–1) • (–3,7) = 3,7

Завдання 590

— В; 2 — Б; 3 — А

 

Завдання 591 Степінь числа

(–3)2 = 9

(–0,5)2 = 0,25

(–0,1)3 = –0,001

(–0,6)2 = 0,36

Завдання 592

Хибне В (–4,5)3 > (–4,5)2

 

Завдання 593

а) добуток двох раціональних чисел дорівнює числу, протилежному до одного з множників, якщо один із множників дорівнює –1.

б) добуток двох раціональних чисел дорівнює: нулю, якщо один з множників дорівнює 0.

 

Завдання 594, 595, 596

а) (–1,4) • (–5) = 7

б) 3,74 • (–0,5) = –1,87

в) 23,7 • (–40) = –948

г) 2,25 • (–0,04) = –0,09

а) (–3,5) • (–42) = 147

б) (–64) • (–2,25) = 144

в) (–367) • (–89) = 32663

г)(–3,8) • (–2,5) = 9,5

а) (–13,5) • (–8,6) = 116,1

б) 70,2 • (–9,5) = –666,9

в) (–0,07) • (–25,8) = 1,806

Завдання 597, 598

а) –2/3 • (–6/7) = 4/7

б) –3/5 • (–5/9) = 1/3

в) –4/7 • (–21/32) = 3/8

г) 3/8  (–16/27) = 2/9

а) 3/5 • (–10/11) = –6/11

б) –6/13 • (–13/18) = 1/3

в) 4/9 • (–27/28) = –3/7

г) –5/12 • (–2,4) = 11/12

Завдання 599, 600

а) 15 • (–2/3) = –10

б) 5/9 • (–18) = –10

в) 4,5 • (–2/15) = –9/15

г) –5/12 • (–2,4) = 1

а) –2/5 • (–25) = 10

б) 6/13 • (–26) = –12

в) 0,5 • (–8/9) = –4/9

г) –4/5 • (–2,5) = 2

Завдання 601

Один учень/одна учениця записує звичайний дріб. Інший/ інша знаходить добуток цього дробу й оберненого до протилежного числа. Потім поміняйтесь ролями. Помітили, що добуток дорівнює 1.

 

Завдання 602, 603

а) (–1,1)² = 1,21

б) (–0,5)3 = –0,125

в) (–2/3)² = 2/9

г) (–1/4)3 = –1/64

ґ) (–1 1/3)² = 16/9

а) (–2,1)² = 4,41

б) (–0,3)3 = –0,027

в) (–4/5)² = 16/25

г) (–1/6)3 = –1/216

г) (–2 1/4)² = 81/16 = 1/16

Завдання 604 Числові послідовності

0,2; 0,04; 0,008; 0,0016; 0,00032; 0,000064;...

 

Завдання 605 Рівняння

а) –2,3(x + 5,2) = 0

    х + 5,2 = 0

    х = –5,2

б) (x + 2,7)(x – 4,6) = 0

    х = –2,7 або х = 4,6

в) (x – 5)(x – 2,2) = 0

    х = 5 або х = 2,2

Завдання 606

а) –4,7(x – 2,8) = 0

   х – 2,8 = 0

   х = 2,8

б) (x – 6,2)(x – 3,5) = 0

    х = 6,2 або х = 3,5

в) (x + 4,1)(x – 2) = 0

    х = –4,1 або х = 2

Завдання 607

а) якщо m = 3,8, тоді (–5,5) • m = (–5,5) • 3,8 = –20,9

б) якщо m = –4,4, тоді (–5,5) • m = (–5,5) • (–4,4) = 24,2

в) якщо m = –0,72, тоді (–5,5) • m = (–5,5) • (–0,72) = 3,96

 

Завдання 608

а) якщо а = –2,5,тоді (–3,2) • а = (–3,2) • (–2,5) = 8

б) якщо а = 12,3,тоді (–3,2) • а = (–3,2) • 12,3 = –39,36

в) якщо а = –10,05, тоді (–3,2) • а = (–3,2) • (–10,25) = 32,8

 

Завдання 609

а) (–8,5 + 4,2) • (–8,5) = –4,3 • (–8,5) = 36,55

б) (–8,5 + 4,2) • 4,2 = –4,3 • 4,2 = –18,06

в)(–8,5 + 4,2) • (–8,5 – 4,2) = –4,3 • (–12,7) = 54,61

 

Завдання 610

а) (3,2 – 4,3) • 3,2 = –1,1 • 3,2 = –3,52

б) (3,2 – 4,3) • 4,3 = –1,1 • 4,3 = –4,73

в) (3,2 – 4,3) •  (3,2 + 4,3) = –1,1 • 7,5 = –8,25

 

Завдання 611

Здогадайся, якого значення набуде змінна а в кожному з випадків. Перевір свою здогадку у Scratch.

 

Завдання 612

а) –2,35 • 6,8 + (–1,6) • (–2,3) = –15,98 + 3,68 = –12,3

б) 5,4 • (–4,2) – 4,6 • (–5,3) = –22,68 + 24,38 = 1,7

 

 

Завдання 613

а) 3,4 • (–6,5) – (–7,6) • (–4,5) = –22,1 – 34,2 = –56,3

б) –16,2 • (–4,3) + 7,6 • (–2,1) = 69,66 – 15,96 = 53,7

 

Завдання 614

a

–3,4

–0,7

2,9

5,8

14

27

84

108

b

–7,5

26,4

–94

–67

–73

–0,9

–3,8

–10,8

ab

25,5

–18,48

–272,6

–388,6

–1022

–24,3

–319,2

–1166,4

Завдання 615

а) 5,8 • (–2,3) – (–2,3) = –13,34 + 2,3 = –11,04

б) 5,8 • (–2,3) – 5,8 = –13,34 – 5,8 = –19,14

в) 5,8 • (–2,3) –  (5,8 + (–2,3)) = –13,34 – 3,5 = –16,84

 

Завдання 616

а) –2,7 • (–5) – (–2,7) = 13,5 + 2,7 = 16,2

б) –2,7 • (–5) – (–5) = 13,5 + 5 = 18,5

в) –2,7 • (–5) – (–2,7 + (–5)) = 13,5 + 7,7 = 21,2

 

Завдання 617

а) якщо x = –1,2, тоді –5x² – 6x = –5 • (–1,2)² – 6 • (–1,2) = –7,2 + 7,2 = 0

б) якщо x = –0,4, тоді –12,5х3 + 0,2 = –12,5 • (–0,4)3 + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1

в) якщо x = –0,2, тоді 1000x3 + 100x2 – 20x = 1000 • (–0,2)3 + 100 • (–0,2)2 – 20 • (–0,2) =

= 8 + 4 + 4 = 16

 

Завдання 618

а) якщо x = –1,1, тоді 3x² – 2,63 = 3 • (–1,1)² – 2,63 = 3,63 – 2,63 = 1

б) якщо x = –0,5, тоді –2,4x3 + 0,6x = –2,4 • (–0,5)3 + 0,6 • (–0,5) = 0,3  – 0,3 = 0

в) якщо x = –0,1, тоді –100x3 + 10x2 – 3x = –100 • (–0,1)3 + 10 •(–0,1)2 – 3 • (–0,1) =

0,1 + 0,1 + 0,3 = 0,5

 

Завдання 619

а) якщо x = –3,1;, тоді x + 3 + x + 3 + x + 3 + x + 3 + x + 3 =

= (х + 3) • 5 = (–3,1 + 3) • 5 = –0,1 • 5 = 0,5

б) якщо c = 0,75, тоді c – 1 + c – 1 + c – 1 + c – 1 + c – 1 + c – 1 =

= (с – 1) • 6 = (0,75 – 1) • 6 = 0,25  6 = 1,5

 

Завдання 620

а) –0,6 • 7 + 3,6 • 0,4 – 2,3 • (–1,2) = –4,2 + 1,44 + 2,76 = 0

б) 1,6 • (–7,5) – 3,5 • (–22,4) + (–0,5) • 7,2 = –12 + 78,4 – 3,6 = –62,8

в) (3,7 – 4,8) • 3,5 + (–0,5)2 – (–2) • 2,8 = –3,85 + 0,25 + 5,6 = 2

г) (–3,2 • 4,5 – (1,5 – 2,7)2 + 5,84) • (–2,5) = (–14,4 – 1,44 + 5,84) • (–2,5) =

–10 • (–2,5) = 25

 

Завдання 621

а) –3,6 • ( –4,4) + 2,7 • 0,3 + 10,5 • (–1,3) = 15,84 + 0,81 – 13,65 = 3

б) –6,2 • 2,5 – (–4,7)(–6,5) – 54,5 • (–0,9) = –15,5 – 30,55 + 49,05 = 3

в) 1,32 – (–3) • 1,8 + 0,3 • (–4,5 – 15,8) = 1,32 + 5,4 – 6,09 = 0,63

г) (–2,6 • 5,5 – (2,3 – 3,2)2 + 10,71) • (–1,5) = (–14,3 – 1 + 10,71) • (–1,5) =

= (–14,3 – 1 + 10,71) • (–1,5) = –4,59 • (–1,5) = 6,885

 

Завдання 626

а) –0,4a > 0, якщо число а  від’ємне

б) (–4,3) • (a – 7) < 0, якщо число а  додатне

 

Завдання 627

а) (–2) • a > 0, якщо число а  від’ємне

б) 3,2a < 0, якщо число а  від’ємне

в) –6,8a < 0, якщо число а  додатне

г) (–2,8) • (a – 4) < 0, якщо число а  додатне

 

Завдання 628, 629

–2(а – с) < 0, якщо а > c

–7,2(a – c) > 0, якщо a < c

4(a – c) < 0, якщо a < c

3(а – с) < 0, якщо а < c 

–5(a – c) > 0, якщо а < c 

–6,4(a – c) < 0, якщо а > c

Завдання 630

Кожне просте число має тільки два дільники. А які числа мають тільки по три дільники? Числа, в яких усі дільники, крім 1 і самого числа,  прості числа.

 

Завдання 631

Довжина прямокутного листа фанери дорівнює 50 см, а ширина становить 24% від довжини. Скільки квадратів площею 100 см2 можна вирізати з цього листа фанери?

Розв'язання

1) 50 • 0,24 = 12 (см)  ширина фанери;

2) 12 • 50 = 600 (см2 площа фанери;

3) 600 : 100 = 6 (кв.)  можна вирізати квадратів.

Відповідь: 6 квадратів.

 

Завдання 632

−100 11/24; −100 5/24; −100 12/24

 

Завдання 633

а) 21 • 125 • 8 • 3 = (21 • 3) • (125 • 8) = 63 • 1000 = 63000

б) 2/15 • 3/7 • 3 3/4 • 2,1 = 2/15 • 3/7 • 15/4 • 21/10 = 9/20

 

Завдання 634

Знайди довжину кола і площу круга радіуса 2,5 дм.

Розв'язання

1) 2 • 3,14 • 2,5 = 15,7 (дм довжина кола.

2) 3,14 • 2,5² = 3,14 • 6,25 = 19,625 (дм² площа круга.

Відповідь: 15,4 дм; 19,625 дм².

 

Завдання 635

Продовж послідовність: –2; 4; 2,5; –5; –6,5; –13; 14,5

Інші завдання дивись тут...