Інші завдання дивись тут ...

Розв’язуємо усно

Завдання 1 Заповніть ланцюжок обчислень.

Міркуємо так.

19/63 + 37/63 = 56/63

56/63 – 28/63 = 28/63

28/63 + 42/63 = 70/63

70/63 – 7/63 = 63/63 = 1

 

Завдання. 2 Вік онука становить 2/7 віку дідуся. Скільки років онуку, якщо дідусеві 63 роки?

63 : 7 • 2 = 18 (р.) – років онукові.

Відповідь: онуку 18 років.

 

Завдання 3 Вік онучки становить 3/8 віку бабусі. Скільки років бабусі, якщо онучці 27 років?

Якщо онучці 27 років, що вже становить дріб 3/8 віку бабусі, тоді

27 : 3 • 8 = 72 (р.) – років бабусі.

Відповідь: бабусі 72 роки.

 

Завдання 4 Усі дроби 3/7; 6/4 ; 4/5 ; 3/8 ; 9/11; 2/8; 4/6, крім одного, мають спільну властивість. Яка це властивість? Який із дробів цієї властивості не має?

В усіх дробах, крім одного, чисельник менший від знаменника (правильні дроби). Неправильний дріб 6/4.

 

Вправи

Вправа 762° Запишіть у вигляді дробу частку.

1) 4 : 12 = 4/12

2) 6 : 25 = 6/25

3) 16 : 8 = 16/8

4) 14 : 23 = 14/23

5) 12 : 23 = 12/23

6) 17 : 11 = 17/11

 

Вправа 763 Запишіть у вигляді дробу частку.

1) 5 : 7 = 5/7

2) 19 : 4 = 19/4

3) 1 : 6 = 1/6

4) З0 : 4 = 30/4

5) 6 : 1 = 6/1 

6) 12 : 39 = 12/39

 

Вправа 764° Запишіть у вигляді частки дріб.

1) 7/12 = 7 : 12

2) 17/584 = 17 : 584

3) 11/7 = 11 : 7

 

Вправа 765 Запишіть у вигляді частки дріб.

1) 5/7 = 5 : 7 

2) 3/10 = 3 : 10

3) 29/5 = 29 : 5

 

Вправа 766* Запишіть число 6 у вигляді дробу зі знаменником: 1) 1; 2) 4; 3) 19.

1) 6/1

2) 24/4

3) 114/19

 

Вправа 767" Запишіть число 12 у вигляді дробу зі знаменником: 1) 1; 2) 5; 3) 23.

1) 12/1

2) 60/5

3) 276/23

 

Вправа 768** Розв’яжіть рівняння.

1) b/7 = 12

b : 7 = 12

b = 12 • 7

b = 84

 

 

2) 169/m = 13

169 : m = 13

m = 169 : 13

m = 13

 

 

3) 126/(8 – у) = 21

126 : (8 – у) = 21

8 – у = 126 : 21

8 – у = 6

у = 8 – 6

у = 2

 

Вправа 769“ Розв’яжіть рівняння.

1) х/4 = 5

х : 4 = 5

х = 5 • 4

х = 20

 

 

2) 105/у = 7

105 : у = 7

у = 105 : 7

у = (70 + 35) : 7

у = 15

 

3) (х+12)/6 = 14.

(х + 12) : 6 = 14

х + 12 = 14 • 6

х + 12 = 84

х = 84 – 12

х = 72

 

Вправи для повторення

Вправа 770 Фермер має ділянку землі прямокутної форми. Довжина ділянки дорівнює 28 м, що становить 7/4 ширини. На площі, яка дорівнює 30/56 ділянки, він посадив яблуневий сад. Знайдіть площу саду.

Розв’язання

Якщо довжина 28 м уже становить дріб 7/4 ширини, тоді

1) 28 : 7 • 4 = 16 (м) – ширина ділянки.

2) S = 28 м • 16 м = 448 (м2) – площа ділянки.

3) 448 : 56 • 30 = 240 (м2) – площа саду.

Відповідь: площа саду 240 м2.

 

Вправа 771 1) Олівець коштує 70 к. Яку найбільшу кількість олівців можна купити за 4 грн 35 к.?

Розв’язання

4 грн 35 к. = 435 к.

1) 435 : 70 = 6 (ост. 15) 

Відповідь: можна купити щонайбільше 6 олівців.

2) На одну вантажівку можна навантажити 3 т вугілля. Яка найменша кількість таких вантажівок потрібна, щоб перевезти 28 т?

Розв’язання.

28 : 3 = 9 (ост. 1)

Відповідь: потрібно щонайменше 10 вантажівок. 

 

Задача від Мудрої Сови

Завдання 772 У 5 класі навчаються 35 учнів. Чи зможе кожен учень цього класу  обмінятися листівками з п’ятьма своїми однокласниками?

Розв’язання.

У обміні листівок беруть участь по 6 чоловік. Оскільки 35 не ділиться без остачі на 6, то такий обмін неможливий.

 

Питання

1. Яку арифметичну дію позначає риска дробу? Ділення.

2. Яким числом може бути результат ділення двох натуральних чисел? Натуральним або дробовим числом.

Інші завдання дивись тут ...