Інші завдання дивись тут ...

Розв’язуємо усно

Завдання 1 Заповніть ланцюжок обчислень.

 

Завдання. 2 Вік онука становить 2/7 віку дідуся. Скільки років онуку, якщо дідусеві 63 роки?

63 : 7 • 2 = 18 (р.)

Відповідь: онуку 18 років.

 

Завдання 3 Вік онучки становить 3/8 віку бабусі. Скільки років бабусі, якщо онучці 27 років?

27 : 3 • 8 = 72 (р.)

Відповідь: бабусі 72 роки.

 

Завдання 4 Усі дроби 3/7; 6/4 ; 4/5 ; 3/8 ; 9/11; 2/8; 4/6, крім одного, мають спільну властивість. Яка це властивість? Який із дробів цієї властивості не має?

Неправильний дріб 6/4.

 

Вправи

Вправа 762° Запишіть у вигляді дробу частку.

1) 4 : 12 = 4/12

2) 6 : 25 = 6/25

3) 16 : 8 = 16/8

4) 14 : 23 = 14/23

5) 12 : 23 = 12/23

6) 17 : 11 = 17/11

 

Вправа 763 Запишіть у вигляді дробу частку.

1) 5 : 7 = 5/7

2) 19 : 4 = 19/4

3) 1 : 6 = 1/6

4) З0 : 4 = 30/4

5) 6 : 1 = 6/1 

6) 12 : 39 = 12/39

 

Вправа 764° Запишіть у вигляді частки дріб.

1) 7/12 = 7 : 12

2) 17/584 = 17 : 584

3) 11/7 = 11 : 7

 

Вправа 765 Запишіть у вигляді частки дріб.

1) 5/7 = 5 : 7 

2) 3/10 = 3 : 10

3) 29/5 = 29 : 5

 

Вправа 766* Запишіть число 6 у вигляді дробу зі знаменником: 1) 1; 2) 4; 3) 19.

1) 6/1

2) 24/4

3) 114/19

 

Вправа 767" Запишіть число 12 у вигляді дробу зі знаменником: 1) 1; 2) 5; 3) 23.

1) 12/1

2) 60/5

3) 276/23

 

Вправа 768** Розв’яжіть рівняння.

1) b/7 = 12

b : 7 = 12

b = 12 • 7

b = 84

 

 

2) 169/m = 13

169 : m = 13

m = 169 : 13

m = 13

 

 

3) 126/(8 – у) = 21

126 : (8 – у) = 21

8 – у = 126 : 21

8 – у = 6

у = 8 – 6

у = 2

Вправа 769“ Розв’яжіть рівняння.

1) х/4 = 5

х : 4 = 5

х = 5 • 4

х = 20

 

 

2) 105/у = 7

105 : у = 7

у = 105 : 7

у = (70 + 35) : 7

у = 15

 

3) (х+12)/6 = 14.

(х + 12) : 6 = 14

х + 12 = 14 • 6

х + 12 = 84

х = 84 – 12

х = 72

Вправи для повторення

Вправа 770 Фермер має ділянку землі прямокутної форми. Довжина ділянки дорівнює 28 м, що становить 7/4 ширини. На площі, яка дорівнює 30/56 ділянки, він посадив яблуневий сад. Знайдіть площу саду.

Розв’язання

1) 28 : 7 • 4 = 16 (м) 

2) S = 28 м • 16 м = 448 (м2)

3) 448 : 56 • 30 = 240 (м2)

Відповідь: площа саду 240 м2.

 

Вправа 771 1) Олівець коштує 70 к. Яку найбільшу кількість олівців можна купити за 4 грн 35 к.?

Розв’язання

435 : 70 = 6 (ост. 15) 

Відповідь: можна купити щонайбільше 6 олівців.

2) На одну вантажівку можна навантажити 3 т вугілля. Яка найменша кількість таких вантажівок потрібна, щоб перевезти 28 т?

Розв’язання.

28 : 3 = 9 (ост. 1)

Відповідь: потрібно щонайменше 10 вантажівок. 

 

Задача від Мудрої Сови

Завдання 772 У 5 класі навчаються 35 учнів. Чи зможе кожен учень цього класу  обмінятися листівками з п’ятьма своїми однокласниками? Ні

Інші завдання дивись тут ...