Інші завдання дивись тут...

Завдання 264 Додавання
1) 200 + 2000 = 2200
Доданок, доданок, сума
2) 50 000 + 4000 = 54 000
Доданок, доданок, сума

Завдання 265 

1) 56 789 + 0 = 56 789
2) 0 + 300 400 = 300 400

Завдання 266 

3) 22 + 5

 

Завдання 267
(3 + 94) + 6 = 3 + (94 + 6) Правильно

 

Завдання 268°. За даними таблиці 12 виконайте дію.
Доданок
1245
23
200
210
531
Доданок
0
10
100
5402
22219
Сума
1245
33 300 5612 22750

Завдання 269°

1) 64 + 230 = 294
2) 555 і 4444 = 4999
3) 4098 + 22 = 4120

Завдання 270

1) 575 + 111 = 686
2) 2325 + 4231 = 6556
3) 7030 + 2007 = 9037
4) 13 900 + 81 400 = 95 300
5) 1 345 021 + 700 025 = 2 045 046
6) 23 000 000 + 23 = 23 000 023

Завдання 271

1) 168 + 31 = 199
2) 4402 + 3106 = 7508
3) 79 146 + 84 000 = 163 146
4) 2 222 + 11 100 = 13 322

Завдання 272 Порівняння чисел

1) 53 000 + 22 = 22 + 53 000
2) 12 056 + 607 < 706 + 12 056
3) 300 400 + 2345 + 116 > 30 040 + 2345 + 116

 

Завдання 273°
1) 400 + 2090 + 6 < 401 + 2090 + 6
2) 300 000 + 2000 < 200 000 + 300 000

Завдання 274 Одиниці вимірювання

1) 100 км 17 м + 15 км 23 м = 115 км 40 м
2) 124 км 64 м + 26 км 6 м = 150 км 70 м 
3) 16 кг 346 г + 71 кг 4 г = 87 кг 350 г
4) 5 кг 2 г + 115 кг 8 г = 120 кг 10 г
5) 3 год 32 хв + 12 год 24 хв = 15 год  56 хв
6) 7 год 52 хв + 5 хв = 7 год 57 хв

 

1) 67 м 12 см + 1 км 54 см = 1 км 67 м  12 см 
2) 22 кг 454 г + 100 кг 31 г = 122 кг 554 г
3) 10 год 34 хв + 4 год 6 хв = 14 год 40 хв

 

Завдання 276°
1) 25 + 5 = 30
2) 25 + 125 = 150
3) 25 + 95 = 120
4) 25 + 100 000 = 100 025

Завдання 277°

Стадіон А може прийняти n уболівальників, стадіон В — m уболівальників. Скільки всього вболівальників можуть прийняти ці стадіони?
Розв'язання
n + m (вб.) – вболівальників можуть прийняти ці стадіони.
Відповідь: n + m вболівальників.

 

Завдання 278°
Стадіон «Олімпійський» у Києві може прийняти 70 050 уболівальників, а стадіон «Арена Львів» у Львові — 34 915 уболівальників. Скільки всього вболівальників можуть прийняти ці стадіони?
Розв'язання
+ 70050
   34915
  104965 (вб.) – всього  вболівальників можуть прийняти ці стадіони.
Відповідь: n + m вболівальників.

 

Завдання 779°
У математичному турнірі з міста А брало участь d учнів/учениць, з міста В — на с учнів/учениць більше. Скільки всього учнів/учениць із цих міст брало участь у турнірі?
Розв'язання
1) d + c (уч.) – з міста В.
2) d + (d + c) = 2d + c (уч.) – всього з міста А і В.
Відповідь: 2d + c учнів/учениць.

 

Завдання 280°
У 2010 році в математичному конкурсі «Кенгуру» брало участь 469 554 учнів/учениць України, а в 2011 році — на 143 113 учнів/учениць більше. Скільки всього учнів/учениць брало участь у конкурсі за ці два роки?
Розв'язання
1) + 469554
      143113
      612667 (уч.) – брали участь в 2011 році.
2) + 469554
      612667
     1082221 (уч.) – брали участь за ці два роки.
Відповідь: 1082221 учнів/учениць.

Завдання 281°

Накресліть координатний промінь. Позначте на ньому число 5. Покажіть на координатному промені, як збільшити дане число:
1) на 2; 2) на 3; 3) на 5. Яке число одержали?

 

Завдання 282°
Накресліть координатний промінь. Позначте на ньому число 3. Покажіть на координатному промені, як збільшити дане число: 1) на 1; 2) на 4. Яке число одержали?

 

Завдання 283
1) 40 + 175 + 60 = 40 + 60 + 175 = 100 + 175 = 275
2) 54 + 777 + 46 = 54 + 46 + 777 = 100 + 777 = 877
3) 444 + 33 + 67 = 444 + (33 + 67) = 444 + 100 = 544
4) 2700 + 4599 + 300 = (2700 + 300) + 4599 = 3000 + 4599 = 7599
5) 41 + 472 + 49 = (41 + 49) + 472 = 90 + 472 = 562
6) 108 + 277 + 2 = (108 + 2) + 277 = 110 + 277 = 387
Скористалися сполучним законом додавання.

 

Завдання 284°
1) 25 + 389 + 75 = (25 + 75) + 389 = 100 + 389 = 489
2) 64 + 69 + 36 = (64 + 36) + 69 = 100 + 69 = 169

 

1) + 348
      493
      841
3) + 30925
      84553
     115478
5) + 592
   35408
   36000
2) + 2868
        742
      3610
4) + 15923
      89989
      89989
6) + 99999
          111
     100110

Завдання 286

1) + 465
        78
       543
2) + 8289
      8289
     16578
3) + 5555
         88
      5643
4) + 43676
      14321
      57997

Завдання 287 Як зміниться сума, якщо один доданок збільшити на 80 008, а другий — на 765?

Розв'язання
80008 + 765 = 80773
Відповідь: збільшиться на 80773.

 

Завдання 288
1)+14 км  17 м
   167 км  87 м
   181 км 104 м
2)+62 кг 346 г
    79 кг 786 г
   141 кг 1132 г
   142 кг  132 г
3)+15 год 48 хв 58 с
      6 год 24 хв 15 с
     21 год 72 хв 73 с
     22 год 13 хв 13 с
4)+1 доба 23 год 56 хв
    4 доби   1 год 24 хв
    5 діб    24 год 80 хв
    6 діб    1 год  20 хв

Завдання 289

1) 21 м 3 дм + 95 м 40 см = 21 м 3 дм + 95 м 4 дм = 116 м 7 дм
2) 4 т 8 кг + 995 кг = 4 т 1003 кг = 5 т 3 кг
3) 4 год 32 хв 34 с + 27 хв 26 с = 4 год 59 хв 60 с = 5 год

 

Завдання 290
Знайдіть суму найбільших п’ятицифрового, чотирицифрового та двоцифрового чисел.
99 999 + 9999 + 99 = 110 097

 

Завдання 291
Довжина відрізка АВ дорівнює 48 м 65 см. Відрізок CD довший за відрізок АВ на 52 м 35 см. Знайдіть суму довжин відрізків АВ і CD.
Розв'язання
1) 48 м 65 см + 52 м 35 см = 101 см – відрізок CD.
2) 48 м 65 см + 101 м = 149 м 65 cм – сума довжин відрізка АВ і CD.
Відповідь: 149 м 65 см.

 

Завдання 292
Довжина відрізка АВ дорівнює 45 см 4 мм. Відрізок CD довший за відрізок АВ на 56 см 6 мм. Знайдіть суму довжин відрізків АВ і CD.
Розв'язання
1) 45 см 4 мм + 56 см 6 мм = 102 см – відрізок CD.
2) 45 см 4 мм + 56 см 6 мм = 102 см – сума довжин відрізка АВ і CD.
Відповідь: 102 см.

 

Завдання 293
У школі № 1 навчається р учнів, у школі № 2 — на n учнів більше, а в школі № 3 — на m учнів більше, ніж у школі № 2. Скільки учнів навчається в кожній школі? Скільки учнів навчається у трьох школах?
Вираз: р + n + m (уч.) – учнів навчається у трьох школах.
1) Якщо р = 673, n = 453, m = 232, тоді p + n + m = 673 + 453 + 232 = 1358
2) Якщо р = 942, n = 361, m = 1004, тоді p + n + m = 942 + 361 + 1004 = 2307

 

Завдання 294
1) 12 049 + 330 + 670 = 12 049 + (330 + 670) = 12 049 + 1000 = 13 049
2) 11 781 + 197 + 19 = (11 781 + 19) + 197 = 11 800 + 197 = 11 987
3) 1250 + 419 + 750 + 91 = (1250 + 750) + (419 + 91) = 2000 + 510 = 2510
4) 2006 + 135 + 31 + 4 + 65 + 19 = (2006 + 4) + (135 + 65) + (31 + 19) = 2010 + 200 + 50 =
= 2260
5) 201 + 302 + 307 + 599 + 493 + 498 = (201 + 599) + (302 + 498) + (307 + 493) =
= 800 + 800 + 800 = 2400
6) 1112 + 223 + 777 + 888 = (1112 + 888) + (223 + 777) = 2000 + 1000 = 3000
Cкористалися сполучним законом додавання.

 

Завдання 295
1) 1 + 12 + 23 + 34 + 45 + 56 + 67 + 78 + 89 + 90 =
= (1 + 89) + (12 + 78) + (23 + 67) + (34 + 56) + 45 + 90 =
= 90 + 90 + 90 + 90 + 45 + 90 = 90 • 5 + 45 = 450 + 45 = 495
2) 145 + 146 + 147 + 148 + 149 + 150 + 151 + 152 + 153 + 154 + 155 =
= (145 + 155) + (146 + 154) + ( 147 + 153) + ( 148 + 152) + (149 + 151) + 150 =
= 300 + 300 + 300 + 300 + 300 + 150 = 300 • 5 + 150 = 1500 + 150 = 1650

 

Завдання 296
1) 95 + 619 + 105 = (95 + 105) + 619 = 200 + 619 = 819
2) 83 + 56055 + 17 = (83 + 17) + 36055 = 100 + 56055 = 56155
3) 820 + 497 + 180 = (820 + 180) + 497 = 1000 + 497 = 1497
4) 42 + 34 + 65 + 64 + 58 + 35 = (42 + 58) + (34 + 64) + (65 + 35) = 100 + 100 + 98 = 298

 

Завдання 297*
Запишіть число 5678 як суму трьох чисел, перше з яких є найменшим чотирицифровим числом (1000) , а друге — найбільшим трицифровим (999).
5678 – 1000 – 999 = 3679 – третє число.
3679 + 1000 + 999 = 5678

 

Завдання 298*
Поставте знаки «+» між числами так, щоб рівність стала правильною:
1) 555 + 55 + 55 = 665
2) 55 + 55 + 5 + 5 + 5 = 125

Завдання 299*

Запишіть число 823 як суму трьох чисел, перше з яких є найменшим трицифровим числом, а друге — найбільшим двоцифровим.

823 – 100 – 99 = 624 – третє число.
624 + 100 + 99 = 823

 

Завдання 300
Відстань від Харкова до Києва дорівнює 483 км, а відстань від Києва до Черкас — на 294 км менша. Яку відстань подолав турист маршрутом Харків — Київ — Черкаси?
Розв’язання
1) 483 – 294 = 189 (км) – відстань від Києва до Черкас.
2) 483 + 189 = 672 (км) – відстань маршрутом — Київ — Черкаси.
Відповідь: 672 км.

 

Завдання 301
Швидкість звуку в повітрі дорівнює 344 м/с, що на 299 792 115 м/с менше, ніж швидкість світла. Знайдіть швидкість світла.
Розв'язання
+       344
299792115
299792459 (м/с) – швидкість світла.
Відповідь: 299 792 459 м/с.

 

Завдання 302
Дерево гінко з’явилося на Землі дуже давно. В Японії та Китаї його вважають священним і вирощують біля храмів. Висота цих дерев досягає 30 м. Щоб дізнатися, скільки років тому з’явилося це дерево, обчисліть суму:
+  99999
    45627
19287345
15567029
35000000 (р.)
Відповідь: 35 000 000 років з'явилося дерево гінко.

Інші завдання дивись тут...