КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ до розділу 3
Запитання 1
Що називають буквеним виразомЗапис, у якому використано букви, числа, знаки арифметичних дій і дужки. Наведіть приклад. (b + c) • 2

 

Запитання 2
Поясніть, як обчислити значення буквеного виразу. Треба замість букв написати їхні значення і виконати арифметичні дії.

 

Запитання 3
Що таке формула? Рівності, які є записом правила обчислення значення якої-небудь  величини.
Наведіть приклад формули. s = vt, де s — відстань (довжина шляху), v — швидкість руху, t — час руху.

 

Запитання 4
Назвіть компоненти й результат дії додавання. Доданок + доданок = сума

 

Запитання 5
Переставний закон додавання: від перестановки доданків сума не змінюється.
a + b = b + а
Сполучний закон додавання: від групування доданків сума не змінюється.
(a + b) + c = a + (b + c)

 

Запитання 6
Поясніть, як додають багатоцифрові числа. За допомогою письмового додавання.
Наведіть приклад. 
+ 1234
   5678
   6912

Запитанняя 7

Назвіть компоненти й результат дії віднімання. Зменшуване – від'ємник = різниця

 

Запитання 8
Що означає — відняти від одного числа інше? Означає знайти таке третє число, яке в сумі з іншим дає перше.

 

Запитання 9
Поясніть, як віднімають багатоцифрові числа. За допомогою письмового віднімання.
Наведіть приклад. 
_ 6912
  5678
  1234

Запитання 10

Наведіть приклад прямокутника і квадрата.

Запитання 11

Як знайти периметр прямокутника; квадрата?
Периметр прямокутника: Р = 2(a + b) =  (3 + 2) = 10 (см)
Периметр квадрата: Р = 4a =  2 = 8 (см)

 

Запитання 12
Який трикутник називають рівностороннім? Різностороннім? Рівнобедреним? 
Трикутник, у якого усі сторони рівні, називають рівностороннім. Трикутник, у якого сторони мають різні довжини, називають різностороннім. Трикутник, у якого дві сторони рівні, називають рівнобедреним. 

 

Запитання 13
Який трикутник називають гострокутним? Прямокутним? Тупокутним? Гострокутним називається трикутник, у якого всі кути є гострі. Прямокутним називається трикутник, у якого один кут є прямим. Тупокутним називається трикутник, у якого один кут є тупим.

 

Запитання 14
Як знайти периметр трикутника? Треба знайти суму довжин усіх сторін трикутника.

 

Запитання 15
Запишіть формулу периметра рівностороннього трикутника. Р = 3а, де а — довжина сторони.

 

Запитання 16
Чому дорівнює сума кутів трикутника? 180°

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ до розділу 3
Завдання 1
Знайдіть значення виразу: 114 + 938 – 222. В. 830

 

Завдання 2
Число а збільшили на 15, потім збільшили в 3 рази, а потім зменшили на 15. Який вираз отримали?
Б. а + 15  3 – 15

 

Завдання 3
У трикутнику АВC ÐА = 80°, ÐВ = 20°, ÐС = 80°. Якого виду трикутник АВC? В. Гострокутний.

 

Завдання 4
Оля купила для ялинки червоні, сині та срібні кульки. Червоних кульок вона купила 35 штук, срібних — на 26 більше, ніж червоних, а синіх — на 19 більше, ніж срібних. Скільки ялинкових іграшок купила Оля? В. 176.
Розв'язання
1) 35 + 26 = 61 (шт.) – купила срібних кульок;
2) 61 + 19 = 80 (шт.) – купила синіх кульок;
3) 35 + 61 + 80 = 176 (шт.) – всього іграшок.
Відповідь: 176 іграшок.

 

Завдання 5
Сторона АВ прямокутника АВСD дорівнює стороні квадрата, периметр якого дорівнює 24 см. Сторона АD на 20 мм більша за суму сторін АВ і СD. Знайдіть периметр прямокутника. Г. 76 см.
Розв'язання
1) 24 : 4 = 6 (см) – сторона квадрата або сторона АВ прямокутника;
2) 6 + 6 = 12 (см) – сума сторін АВ і СD прямокутника;
3) 12 + 20 = 32 (см) – сторона АD прямокутника;
4) (6 + 32) * 2 = 76 (см) – периметр прямокутника.
Відповідь: 76 см.