Інші завдання дивись тут...

Завдання 102, 103 Письмове додавання

Обчислення

+258

  323

  581

_256

  169

    87

+314

  586

  900

_324

  243

    81

Перевірка

_581

  323

  258

+169

    87

  256

_900

  314

  586

+243

    81

  324

Перевірка

_581

  258

  323

_256

    87

  169

_900

  586

  314

_324

    81

  243

Завдання 104  Відстань від Львова до Києва 555 км, від Києва до Полтави — 343 км. Знайди відстань від Львова до Полтави через Київ.

Розв’язання

555 + 343 = 898 (км)

Л___555 км_______К___343 км_____П

Відповідь: відстань від Львова до Полтави через Київ 898 кілометрів.

1) Обернена задача.

Відстань від Львова до Полтави через Київ 898 км. Від Львова до Києва 555 км. Яка відстань від Києва до Полтави?

Розв’язання

898 – 555 = 343 (км)

 

Відповідь: відстань від Києва до Полтави 343 кілометри.

2) Обернена задача.

Відстань від Львова до Полтави через Київ 898 км. Від Києва до Полтави 343 км. Яка відстань від Львова до Києва?

Розв’язання

898 – 343 = 555 (км)

Відповідь: відстань від Львова до Києва 555 кілометрів.

 

Завдання 105

Дорога від селища Антонівка до Вишняків 93 км, а від Вишняків до Світлого – 279 км. Пряма дорога між селищами Антонів­ка і Світле 315 км. На скільки кілометрів пряма дорога між селищами Антонів­ка і Світле коротша, ніж дорога між ними через Вишняки?

Розв’язання

1) 93 + 279 = 372 (км) – відстань між селищами Антонівка і Світле через Вишняки.

2) 372 – 315 = 57 (км)

Відповідь: на 57 кілометрів коротша пряма дорога між селищами Антонів­ка і Світле, ніж дорога між ними через Вишняки.

 

Завдання 106 

На столі є 7 купюр по 100 грн і 8 купюр по 10 грн, а в гаман­ці — на 3 стогривневі купюри менше. Скільки грошей у га­манці?

Розв’язання

1) 100 • 7 + 10 • 8 = 780 (грн) – грошей на столі.

2) 780 – 100 • 3 = 480 (грн) 

Відповідь: у гаманці 480 гривень.

 

Завдання 107

Центр кола О. Центр круга S.

Радіуси кола OM, OA, ON. Радіуси круга SD, SB, SC.

Діаметр кола MN.  Діаметр круга DC.

Діаметр у 2 рази більший, ніж радіус. Радіус дорівнює половині діаметра.

Побудуй коло радіусом 3 см.

Завдання 108 Рівняння

х + 312 = 504

х = 504 – 312

х = 192

192 + 312 = 504

504 = 504

х – 113 = 279

х = 279 + 113

х = 392

392 – 113 = 279

279 = 279

х • 100 = 400

х = 400 : 100

х = 4

4 • 100 = 400

400 = 400

х + 312 = 504 + 291

х + 312 = 795

х = 795 – 312

х = 483

483 + 312 = 795

504 + 291 = 795

795 = 795

х – 113 = 279 – 102

х – 113 = 177

х = 177 + 113

х = 290

290 – 113 = 177

279 – 102 = 177

177 = 177

50 • х = 200

х = 200 : 50

х = 4

50 • 4 = 200

200 = 200

Завдання 109  Письмове віднімання

Обчислення

+537

  264

  801

+473

  346

  819

_937

  258

  679

_865

  356

  509

Перевірка

_801

  264

  357

_819

  473

  346

+679

  258

  937

+509

   356

   865

Перевірка

_801

  357

  264

_819

  346

  473

_937

  679

  258

_865

  509

  356

Завдання 110 Визнач оптимальний маршрут до населеного пункту, у яко­му живуть твої родичі. За даними про відстані між населеними пунктами у твоєму районі склади задачу.

Відстань від дому до тітки 5 км, а від тітки до бабусі – 3 км. Коротка відстань від дому до бабусі – 4 км. На скільки пряма відстань коротша?

 

Завдання 111

1) Зображено 6 кіл. Центри всіх кіл розміщені однаково віддалено на одній прямій. Радіуси рівні.

2) Зображено 5 кіл. Радіуси рівні.

 

Завдання 112 Додавання

10 + 35 = 45     

40 + 35 = (10 + 35) + 30 = 45 + 30 = 75

22 + 35 = 57    

20 + 35 = (22 + 35) – 2 = 57 – 2 = 55

22 + 35 = 57    

25 + 40 = (22 + 35) + 3 + 5 = 57 + 8 = 65

22 + 35 = 57    

20 + 30 = (22 – 2) + (35 – 5) = (22 + 35) – 7 = 57 – 7 = 50

45 + 37 = 82    

50 + 32 = (45 + 5) + (37 – 5) = 45 + 37 = 82

 

Завдання 113  На скільки гривень зменшиться вартість покупки телевізо­ра і мобільного телефона, якщо ціна телевізора зменшилася на 300 грн, а ціна мобільного телефона — на 150 грн?

300 + 150 = 450 (грн).

Відповідь: вартість покупки зменшиться на 450 гривень.

 

Завдання 114  Віднімання

40 – 12 = 28       

50 – 12 = (40 + 10) – 12 = (40 – 12) + 10 = 28 + 10 = 38

24 – 11 = 13      

22 – 11 = (24 – 2) – 11 = (24 – 11) – 2 = 13 – 2 = 11

40 – 12 = 28      

40 – 22 = 40 – (12 + 10) = (40 – 12) – 10 =  28 – 10 = 18

54 – 14 = 40      

54 – 10 = 54 – (14 – 4) = (54 – 14) + 4 = 40 + 4 = 44

68 – 13 = 55      

70 – 15 = (68 + 2) – (13 + 2) = (68 – 13) + 2 – 2 = 55 + 0 = 55

 

Завдання 116  Ціна морозива 18 грн, а ціна соку на 1/3 менша. Якою буде ре­шта, якщо в касу подано 200 грн за покупку цих продуктів?

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (грн) – на стільки менша ціна соку від ціни морозива.

2) 18 – 6 = 12 (грн) – ціна соку.

3) 18 + 12 = 30 (грн) – вартість морозива і соку разом.

4) 200 – 30 = 170 (грн) 

Відповідь: решта буде 170 гривень.

� Як зміниться решта, якщо морозиво за акцією ко­штуватиме 15 грн, а ціна соку не зміниться? Якщо зменшити від’ємник, тоді різниця збільшиться. Відповідь: решта збільшиться на 3 гривні, бо 18 – 15 = 3 (грн)

 

Завдання 117

395 + 47 = (400 – 5) + (42 + 5) = 400 + 42 = 442

498 + 77 = (500 – 2) + (75 + 2) = 500 + 75 = 575

 

Завдання 118 Додавання способом округлення

497 + 264 = 500 + 264 – 3 = 761

248 – 50 = 250 – 50 – 2 = 198        

386 – 97 = 386 – 100 + 3 = 289

735 + 98 = 735 + 100 – 2 = 833

 

Завдання 119

В овочевому кіоску продали а кг картоплі, b кг моркви, а цибулі – на с кг більше, ніж моркви. Скільки всього овочів продали?

Короткий запис

І — a кг

ІІ — b кг

ІІІ — на c кг більше, ніж ІІ

Всього — ?

Вираз    а + b + (b + с)

Якщо a = 28, b = 16, c = 17, тоді а + b + (b + с) = 28 + 16 + (16 + 17) = 77 (кг)

 

Завдання 120  

Плеєр коштує 130 грн, фотоапарат – 470 грн, телефон – 323 грн, навушники – 75 грн. У покупця є 1000 грн однією купюрою. Скільки решти він отримає, якщо купить найдешевший предмет? Найдорож­чий предмет?

Розв’язання

1) Навушники – це найдешевший товар, тому

1000 – 75 = 925 (грн) – решта за найдешевший товар.

2) Фотоапарат – це найдорожчий предмет, тому

1000 – 470 = 530 (грн) – решта за найдорожчий товар.

� Вибери два будь–які предмети. Знайди їх вартість. Чи вистачить грошей на їх покупку, якщо в тебе 700 грн?

Розв’язання

1) 130 + 75 = 205 (грн) – вартість плеєра і навушників.

2) 700 грн > 205 грн     вистачить грошей на покупку.

Відповідь: вистачить грошей.

 

Завдання 121 На кондитерській фабриці за зміну виготовили 1 т 5 ц карамельних цукерок, 3 ц шоколадних і 1 т 4 ц мармеладних. Знайди масу цукерок, виготовлених за зміну.

Розв’язання

1 т 5 ц = 15 ц      1 ц 4 ц = 14 ц

15 ц + 3 ц + 14 ц = 32 ц = 3 т 2 ц

Відповідь: маса цукерок 3 тонни і 2 центнери.

 

Завдання 122

а) Зміна різниці, якщо зменшуване зменшити на 5 одиниць, а від'ємник збіль­шити на 5 одиниць.

– 5) – (b + 5) = а – 5 – b – 5 = (а – b) – 10      

Зменшиться на 10 одиниць.

б) Зміна різниці, якщо зменшуване збільшити на 10 одиниць, а від'ємник зменшити на 10 одиниць.

+ 10) – (b – 10) = а + 10 – b + 10 = (а – b) + 20   

Збільшиться на 20 одиниць.

в) Зміна різниці, якщо зменшуване і від'ємник збільшити на 10 одиниць.

+ 10) – (b + 10) = а + 10 – b – 10 = а – b     

Не зміниться.

Інші завдання дивись тут...