Інші завдання дивись тут...

Завдання 77 Дроби

Фарбована частина

Жовта

Блакитна

Зелена

Дріб

1/6

1/4

1/8

Чисельник

(взяли частин)

1

1

1

Знаменник

(поділили на частин)

6

4

8

Завдання 78  У перших класах 87 учнів, у других — 84, у третіх — 72. Учні четвертих класів становлять 1/3 всіх учнів 1–3 класів. Скільки учнів у 4–А класі, якщо в школі є 4–А, 4–Б і 4–В класи і учнів у них порівну?

Розв’язання

1) 87 + 84 + 72 = 243 (уч.) – всього учнів 1-3 класів.

2) 243 : 3 = (240 + 3) : 3 = 81 (уч.) – учнів четвертих класів.

3) 81 : 3 = (60 + 21) : 3 = 27 (уч.) 

Відповідь: у 4-А класі 27 учнів.

 

Завдання 79 Письмове додавання

+324

  145

  469

+261

  229

  460

+457

  243

  700

_354

  123

  231  

_460

  234

  226

_704

  358

  346

Завдання 80 Письмове віднімання

+628

  302

  930 

+487

  218

  705

+378

  354

  732

_530

 217

 313

_532

 117

 415

_532

 257

 275

Завдання 81

406 + 194 + 270 = 600 + 270 = 870

208 + 292 + 310 = 500 + 310 = 810

(87 + 165) – 145 = (165 – 145) + 87 = 20 + 87 = 107

(348 + 75) – 264 = (348 + 100 – 25) – 264 = 423 – 264 = 423 – 300 + 36 = 159

714 – (154 + 310) = 714 – 464 = 714 – 414 – 50 = 300 – 50 = 250

809 – (420 + 115) = 809 – 535 = 809 – 509 – 26 = 274

 

Завдання 82 Коли в магазині продали 178 теле­візорів, то їх залишилося на 15 біль­ше, ніж продали. Скільки телевізо­рів було в магазині спочатку?

Розв’язання

1) 178 + 15 = 193 (т.) – телевізорів залишилося.

2) 193 + 178 = 371 (т.) 

Відповідь: спочатку в магазині було 371 телевізорів.

 

Завдання 83

а) Суму чисел 123 і 456 збільшили на 78:

(123 + 456) + 78 = 579 + 78 = 579 + 100 – 22 = 657

б) Суму чисел 234 і 576 зменшили на 89:

(234 + 576) – 89 = 810 – 89 = 810 – 100 + 11 = 721

в) Різницю чисел 987 і 654 збільшили на 321:

(987 – 654) + 321 = 333 + 321 = 654

г) Різницю чисел 876 і 543 зменшили на 21:

(876 – 543) – 21 = 333 – 21 = 312

 

Завдання 84 Вирази зі змінними (буквені вирази)

Якщо а = 395, b = 615, тоді a + b = 395 + 615 = 900 + 100 + 10 = 1010

Якщо а = 395, b = 615, тоді b – а = 615 – 395 = 615 – 400 + 5 = 220

 

Завдання 85

325 + 185 = 325 + (75 + 110) = (325 + 75) + 110 = 400 + 110 = 400 + (100 + 10) = (400 + 100) + 10 = 500 + 10 = 510

325 + 185 = 400 + 100 + 10 = 510

325 + 185 = 325 + 200 – 15 = 510

 

Завдання 86 У жирафи хвіст завдовжки 2 м, а язик на 1 м 50 см коротший. Яка завдовжки його шия, якщо вона на 1 м 30 см довша від язика?

Розв’язання

2 м – 1 м 50 см + 1 м 30 см = 50 см + 1 м 30 см = 1 м 80 см – довжина шиї.

Відповідь: шия жирафа 1 м 80 см

 

Завдання 87

380 + 269 + 120 = (380 + 120) + 269 = 500 + 269 = 769

450 + 333 + 150 = (450 + 150) + 333 = 600 + 333 = 933

160 + 187 – 60 = (160 – 60) + 187 = 100 + 187 = 287

170 + 279 – 70 = (170 – 70) + 279 = 100 + 279 = 379

434 – 70 – 34 = (434 – 34) – 70 = 400 – 70 = 330

868 – 90 – 68 = (868 – 68) – 90 = 800 – 90 = 710

 

Завдання 88

Якщо а = 20, b = 4, тоді а + b = 20 + 4 = 24

Якщо а = 20, b = 4, тоді а – b = 20 – 4 = 16

Якщо а = 20, b = 4, тоді а • b = 20 • 4 = 80

Якщо а = 20, b = 4, тоді а : b = 20 : 4 = 5

 

Завдання 89  У хорі Будинку творчості 85 дітей, у гуртку з моделювання на 39 дітей менше, ніж у хорі, а в танцювальних колективах на 19 дітей більше, ніж у хорі й гуртку з моделювання ра­зом. Скільки дітей займаються в танцювальних колективах?

Короткий запис

Хор — 85 дітей

Моделювання — ?, на 39 дітей менше, ніж у хорі

Танці — ?, на 19 дітей більше, ніж у хорі та моделюванні

Розв’язання

Вираз: 85 + (85 – 39) + 19 = 150 (д.) – відвідують танці.

1) 85 – 39 = 46 (д.) – у гуртку моделювання.

2) 85 + 46 = 131 (д.) – відвідують хор і моделювання.

3) 131 + 19 = 150 (д.)

Відповідь: танцювальні колективи відвідують 150 дітей.

 

Завдання 90  Де і який знак арифметичної дії потрібно поставити в рівності, щоб вона була правильною (істинною)?

111 – 11 = 100            (222 – 22) : 2 = 200 : 2 = 100

 

Завдання 91

Доданок + Доданок = Сума

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Доданок

314

410

564

Зменшуване

725

700

800

Доданок

429

279

190

Від’ємник

319

229

420

Сума

743

689

754

Різниця

406

471

380

Завдання 92

467 – 284 = 467 – 300 + 16 = 167 + 16 = 100 + 70 + 13 = 183

739 – 245 – 255 = 739 – (245 + 255) = 739 – 500 = 239

692 – (415 – 309) = 692 – (415 – 310 + 1) = 692 – 106 = 592 – 6 = 586

 

Завдання 93

Віднімання різниці від числа:

a – (b – c) = (a – b) + c   «різниця числа а і різниці чисел b і с дорівнює сумі між різницею чисел а і b та числом с»

Віднімання суми від числа:

a – (b + c) = (a – b) – c   «різниця числа а і суми чисел b і с дорівнює різниці між різницею чисел а і b та числа с»

Додавання різниці до числа:

a + (b – c) = (a + b) – c   «сума числа а і різниці чисел b і с дорівнює різниці між сумою чисел а і b та числа с»

 

Завдання 94 Порядок дій

423 – 164 + 239 = 498

1) 423 – 164 = 423 – 200 + 36 = 223 + 36 = 259

2) 259 + 239 = 400 + 80 + 18 = 498

673 – (269 + 374) = 30

1) 269 + 374 = 269 + 400 – 26 = 669 – 26 = 643

2) 673 – 643 = 30

428 + (700 – 350) = 778

1) 700 – 350 = 400 – 50 = 350

2) 428 + 350 = 778

 

Завдання 95

275 – (75 + 103) = 275 – 75 – 103 = 200 – 103 = 97

338 + (62 – 17) = 338 + 62 – 17 = 400 – 17 = 300 – 20 + 3 = 280 + 3 = 383

460 – 80 – 80 = 460 – (80 + 80) = 460 – 160 = 300  

527 – (127 – 68) = 527 – 127 + 68 = 400 + 68 = 468

240 + 380 – 20 = 240 – 20 + 380 = 220 + 380 = 600

240 + (380 – 20) = 240 + 360 = 600

 

Завдання 96 Фотоапарат коштує 870 грн. Маємо купюри: 10 грн, 5 грн, 20 грн, 50 грн, 100 грн, 200 грн. Якими купюрами і в якій кіль­кості можна без решти (здачі) заплатити за фотоапарат?

Купюри

Кількість

 купюр

200 + 200 + 200 + 200 + 50 + 20

6

100 • 2 + 200 + 200 + 200 + 50 + 20

7

100 • 4 + 200 + 200 + 50 + 20

8

100 • 6 + 200 + 50 + 20

9

100 • 8 + 50 + 20

10

Яку найменшу кількість купюр можна використати для цього?

200 + 200 + 200 + 200 + 50 + 20 = 870 (грн) (6 купюр)

 

Завдання 97 У мене a грн, у тебе на b грн більше. Скільки всього гривень у нас?

Якщо а = 20, b = 5, тоді а + (а + b) = 20 + (20 + 5) = 45

 

Завдання 98  У 16–поверховому будинку 9 під'їздів. На кожному поверсі одного під'їзду по 4 квартири. Скільки всього квартир у бу­динку? Одна третя всіх квартир — трикімнатні, одна шос­та — однокімнатні, решта — двокімнатні. Скільки двокім­натних квартир у цьому будинку?

Розв’язання

1) 16 • 9 = (10 + 6) • 9 = 144 (п.) – поверхів у будинку.

2) 4 • 144 = 576 (кв.) – квартир у будинку.

3) 576 : 3 = 192 (кв.) – трикімнатних

4) 576 : 6 = (600 – 24) : 6 = 96 (кв.) – однокімнатних

5) 192 + 96 = 288 (кв.) – разом трикімнатних і однокімнатних.

6) 576 – 288 = 288 (кв.) 

Відповідь: у цьому будинку 288 двокімнатних квартир.

 

Завдання 99

349 + 118 – 424 = 467 – 424 = 43          775 – (309 + 281) = 775 – 590 = 185

924 – 317 + 137 = 607 + 137 = 744        526 + 120 + 174 = 646 + 174 = 472

207 + (333 – 244) = 207 – 89 = 118        666 – 130 – 266 = 400 – 130 = 270

 

Завдання 100 На день народження Денисові подарували мобільний телефон за 699 грн, флешку за 120 грн і 2 книги. Вартість книг на 705 грн менша, ніж вартість попередніх подарунків. Яка ціна однієї книги, якщо вони коштують однаково?

Розв’язання

1) 699 + 120 = 819 (грн) – вартість телефона і флешки.

2) 819 – 705 = 114 (грн) – вартість двох книг.

3) 114 : 2 = 57 (грн) 

Відповідь: ціна книги 57 гривень.

Інші завдання дивись тут...