Інші завдання дивись тут...

АГРЕГАТНИЙ СТАН.

 

АГРЕГАТНИЙ СТАН – це твердий, рідкий та газоподібний стани, у яких можуть перебувати речовини.

Агрегатний стан визначається внутрішньою будовою речовини.

Перехід води з одного агрегатного стану в інший.

 

 

ТВЕРДИЙ СТАН.

Характеристика будови твердої речовини: частинки дуже близько розташовані одна до одної та міцно зв'язані між собою, тому не можуть переміщуватися.

Тверді речовини зберігають форму та об'єм. 

Приклади твердих речовин: алюміній, залізо, вуглець, кухонна сіль, лід, цукор.

Перетворення твердих речовин: якщо метал плавити, він стає рідким, якщо розплавлені речовини продовжити нагрівати, то вони закипають і перетворюються на газоподібні речовини.

Тверді тіла можуть бути крихкими (брусок крейди, фаянсовий посуд, склянка, брусок цегли), пластичними (пластилін, брусок гончарної глини, жуйка), пружними  (гумовий м'яч, пружина). 

 

 

РІДКИЙ СТАН.

Характеристика будови рідини: відстані між частинками більші, вони зв'язані слабко, що дає змогу частинкам переміщуватися одна відносно одної.

Рідини зберігають об'єм, але не зберігають форми, їм властива текучість (набирати форму посудини, в яку їх налили).

Рідину важко стиснути.

Приклади рідин: вода, нафта, олія, спирт, молоко.

Перетворення рідини: якщо охолоджувати рідку речовину, вона стає твердою.

 

 

ГАЗОПОДІБНИЙ СТАН.

Характеристика будови газоподібної речовини: відстані між частинками значно більші за розміри самих частинок, тому вони вільно безладно рухаються і переміщуються на значні відстані.

Газоподібні речовини не зберігають ні форми, ні об'єм (займають увесь наданий їм об'єм).

Приклади газоподібних речовин: кисень, вуглекислий газ, озон, водяна пара.

Перетворення газоподібних речовин: під час охолодження можуть перейти в рідкий (охолодження повітря) і навіть у твердий стан («сухий лід» у ящиках з морозивом - це вуглекислий газ у твердому стані).

Інші завдання дивись тут...