КЛЕНИ

Вітер обтрушував листя багряне,

клени стояли в журбі і тривозі.

Як же їм бути, як холод настане?

Хто їх зігріє тоді на морозі?

 

Грізно і довго шуміла діброва,

клени тремтіли, ждучи завірюхи.

А серед ночі зима сивоброва

їх одягнула у теплі кожухи.

                      (Вадим Скомаровський)

Тема: поетична розповідь про клени восени.

Головна думка: «хто їх зігріє тоді на морозі?»

Мета: розкрити таємниці природи та замилування гарсмонією у природі.

 

Жанр: вірш.

Вид лірики: пейзажна.

Збірка: «Весняний поїзд».

 

Художні засоби

Епітети: листя багряне, грізно шуміла, зима сивоброва, теплі кожухи.

Уособлення: «вітер обтрушував листя», «клени стояли в журбі і тривозі», «шуміла дуброва», «клени тремтіли», «зима … одягнула їх».

Риторичні запитання: «Як же їм бути, як холод настане?», «Хто їх зігріє тоді на морозі?»

Інверсія: «Грізно і довго шуміла діброва».

 

Кількість строф: дві.

Вид строфи: катрен (чотиривірш)

Віршовий розмір: тристопний дактиль

грі

зно

і

дов

го

шу

мі

ла

ді

бро

ва

кле

ни

трем

ті

ли

жду

чи

за

ві

рю

хи

/_UU/_UU/_UU/_U

/_UU/_UU/_UU/_U

 

Римування: перехресне (АБАБ)

Рими: багряне – настане, тривозі – морозі, діброва – сивоброва, завірюхи – кожухи.

 

Короткий вірш цікаво розкриває не тільки таємниці природи, а також гармонію у ній.

У першій строфі описуються дерева восени, коли вітер зриває пожовкле листя, таким способом у листопадних дерев зменшиться випаровування в морозну пору («Вітер обтрушував листя багряне»).

У другій строфі спочатку змальовані безлисті дерева наприкінці осені («Клени тремтіли, ждучи завірюхи»), потім, на початку зими, коли вони вкриті снігом, який захищає їх від заморозків («зима сивоброва їх одягнула у теплі кожухи»).

Автор образно передав стан кленів під час зміни осінньої пори року зимою.

 

Аналіз вірша «Місяць-квітникар» Вадима Скомаровського

Аналіз вірша Вадима Скомаровського «Зимові шати»

Аналіз вірша Вадима Скомаровського «Після грози»

Розповідь про відпочинок в парку за малюнком     

КЛЕНЧУК (Микола Магера) оповідання

Розповідь про клен   

Чому восени листя стає золотим та опадає?