Інші правила дивись тут...

Суфікси прислівників.

 

–И–, –У–, –ОМ–, –Е–, –Є–

– прийшли від інших частин мови як незмінювана форма, а закінчення набули ролі суфіксів: вперше, згори, внизу, тишком, востаннє.

 

–О–, –Е–

– суфіксальний спосіб творення від коротких прикметників середнього роду на -о, -е, що перейшли в прислівники: чисто, тепло, добре, зле.

– творяться означально-якісні прислівники, основами для яких служать якісні і, рідко, відносно-якісні прикметники: до́рого, сонячно, га́ряче, ба́йдуже, срібно, зоряно.

 

–ЧІ–

– виступає в поодиноких прислівниках: двічі, тричі.

Інші правила дивись тут...