Інші правила дивись тут...

3 клас

Суфікси прикметників (дієприкметників):

–Н–, –АНН–, –ЕНН–, –АН–, –ЕН–, –ИЧН–, –ІЧН–(–ЇЧН–), –ИН–(–ЇН–),

–ИСТ–(–ЇСТ–), –ЕВ–(–ЄВ–), –ОВ–, –УВАТ–(–ЮВАТ–), –ОВАТ–, –ОВИТ–,

–СЬК–, –ЦЬК–, –ЗЬК–

Пестливі прикметникові суфіки: –ЕНЬК–, –ЕСЕНЬК–, –ІСІНЬК–, –ЮСІНЬК–

 

4 клас

У творенні прикметників беруть участь суфікси, що виражають:

1) зменшеність, збільшеність, суб'єктивну оцінку якостей предмета від кореня (твірної  основи) прикметника;

2) нові відтінки, уточнюючи значення кореня (твірної основи) прикметника або інших частин мови (іменників, дієслів, прислівників).

 

АВ(ЯВ), ОВАТУВАТ(ЮВАТ), ОВИТАСТ(ЯСТ)

– утворюються від прикметників і виражають неповноту, частковість виявлення ознаки: синявий,  рідкуватий, синюватий, синястий;

– утворюються від іменників і виражають неповноту ознаки, часткову подібність до предмета: клеюватий, піскуватий;

– утворюються від іменників і виражають додаткову до основної ознаки або надмірність її вияву: коренастий, гіллястий, глинястий, працьовитий.

 

АЛЬН(ЯЛЬН)

– додаються до основ іменників на вираження ознаки предмета, до основ дієслів на вираження ознаки за дією: геніальний, моральний, вирішальний, діяльний.

 

АН(ЯН), ОВЕВ(ЄВ)

– суфікси відносних прикметників на означення матеріалу, з якого зроблено предмет: гречаний, круп’яний, пшоняний, березовий, смушевий.

– приєднується до основ іменників на позначення ознаки: липовий, борщова, плановий, плащовий, соєвий, життєвий, життьовий.

 

АНН(ЯНН), ЕН

– утворюються від дієслів на позначення ознаки: старанний, перчений. 

 

АЧ(ЯЧ), ЕЗНЕННУЩ(ЮЩ)

– на позначення збільшеності, згрубілості: добрячий, старезний, старенний, ситющий.  

 

АЧ(ЯЧ), ІЙИН(ЇН), ОВЕЖ

– присвійні прикметники від назв тварин та інших істот: собачий, козячий, орлій, журавлиний, зміїний, тигровий, конячий, ведмежий.

 

ЕНЬКЕСЕНЬКІСІНЬКЮСІНЬК

– на позначення зменшеності, здрібнілості, інтимно-ласкаве ставлення: гарненький, ріднесенький, малюсінький, гарнюсінький.

 

ИН(ЇН)

– присвійні прикметники від іменників першої групи – назв людей та інших істот (тварин, птахів, комах, риб): Наталин, старостин, мамин, акулин, Софіїн, Раїн.

Перед суфіксом -ин- кінцеві приголосні г, к, х змінюються на ж, ч, ш: Ольга – Ольжич, дочка – доччин, свекруха – свекрушин.

 

ИСТ(ЇСТ)

– утворюються від іменників, дієслів на вираження ознаки предмета: пористий, звивистий, плямистий.  

 

ИЧНІЧН(ЇЧН), АРН(ЯРН)

– творяться відносні і відносно-якісні прикметники від основ слів іншомовного походження для вираження відношення до галузі науки, політичної течії: історичний, канонічний, стоїчний, гуманітарний, молекулярний.

 

ІВ(ЇВ), ОВЕВ(ЄВ)

– присвійні прикметники від назв людей та інших істот (тварин, птахів, комах, риб): татів, татова, товаришів, товаришева, китовий, Андрієва, коневий.   

 

КОК

– додаються до основ іменників та дієслів на означення людини за становищем, особливостями вдачі: боязкий, одинокий, жорстокий.

 

ЛУЧ(ЮЧ), АЧ(ЯЧ), УЩ(ЮЩ), АЩ(ЯЩ)

– дієприкметникові суфікси, що перейшли в прикметники: зрілий, ниючий, лежачий, стоячий, видющий, пропащий.

 

ЛЬНЧ

– утворюються від дієслів на позначення ознаки: навчальний, складальний, споживчий.

 

НАЛИВН

– додаються до основ іменників та дієслів на означення якостей і властивостей людини: правдивий, сонливий, сонний.

 

Н

– виражає означення матеріалу, з якого зроблено предмет: мідний, залізний.

– виражає ознаки предметів за просторовими відношеннями, поєднуючись з основами іменників, що є назвами будівлі, її частини, територіальних установ: настінний (годинник), обласний (центр), районний (відділ);

– виражає ознаки предметів за призначенням, поєднуючись з основами іменників, що є назвами будівлі, її частини, територіальних установ: хатній (оберіг), машинний (зал);

– виражає ознаку за часом у поєднанні з основами іменників, що позначають пори року, дня, відлік часу: річний, столітній, денний, літній.

 

–СЬК–, –ЦЬК–, –ЗЬК–

– відносні прикметники або присвійні із значенням належності: міський, запорізький, ткацький.

 

ШНЖН

– творяться відносні прикметники від основ прислівників: сьогоднішній, завтрашній. 

Інші правила дивись тут...