Інші правила дивись тут...

В українській мові при зміні форми слів або при творенні інших слів спостерігається чергування приголосних звуків.

 

ІМЕННИКИ

Чергування приголосних звуків основи іменників відбувається при словозміні:

• у давальному відмінку іменників жіночого роду перед закінченням –і: рука – руці;

• у місцевому відмінку перед закінченням –і: берег – на березі, рука – у руці;

• у кличному відмінку для іменників чоловічого роду: друг – друже.

 

Чергування приголосних звуків основи іменників відбувається при творенні:

• іменників жіночого роду за допомогою іменникових суфіксів –к, -ечк-, -еньк-: книга – книжечка;

• іменників чоловічого і середнього роду за допомогою суфіксів –ок, -ечок-, -ечк-: сонце – сонечко.

 

Чергування приголосних [г] — [ж] — [з']

[г]

[ж]

[з']

нога

ніжка

на нозі

книга

книжка

у книзі

берег

бережок

на березі

дорога

доріжка

на дорозі

друг

друже

у друзів

подруга

подружка

подрузі

ріг

ріжок

на розі

папуга

папужка

папузі

круг

кружок

у крузі

Чергування приголосних [к] — [ч] — [ц']

[к]

[ч]

[ц']

рука

ручка

у руці

око

оченята

в оці

собака

собачка

собаці

бік

бочок

на боці

рік

рочок

у році

 

сонечко

сонце

Чергування приголосних [х] — [ш] — [с']

[х]

[ш]

[с']

муха

мушка

на мусі

птах

пташка

на птасі

вухо

вушко

у вусі

кожух

кожушок

у кожусі

свекруха

свекрушин

свекрусі

мачуха

мачушина

мачусі

пастух

пастуше

 

верх

вершечок

 

Інші правила дивись тут...