Буквосполучення дз позначає один звук [дз]. Вимовляйте ці звуки злито, не ділячи їх на два.

Під час поділу на склади сполучення букв дз, які позначають звук [дз], не розриваються.

1. Вимовте звук, який позначають виділені букви. Скільки в слові звуків, букв?

Дзвенить [–  – •'| – •=]      [дзвенит']

2. Запишіть слова, заповнивши клітинки.

Дзвін

Дзень

Дзвінок

Дзвінкий

3. Прочитайте текст. Виділені слова поділіть на склади для переносу.

Весна... Дзюрчать струмочки, 

І птах вітає птаха...

Мала дзвінка бурулька 

Додолу впала з даху.

Дзюр-чать, дзвін-ка.

4. Відділіть слова. Запишіть речення.

Набілізапашнідзвіночкисіввеликийджміль. УДаринкиємаленькедзеркальце. Задзвенівмобільнийтелефон.

На білі запашні дзвіночки сів великий джміль. У Даринки є маленьке дзеркальце. Задзвенів мобільний телефон.

5. Складіть речення за змістом малюнків.

При пожежі треба дзвонити 101.

При аварії дзвоніть 102.

Для виклику лікаря треба дзвонити 103. 

 

Телефонуючи, пам'ятайте такі правила:

1. Привітайтеся.

2. Назвіть своє ім'я.

3. Говоріть виразно, коротко, про основне.

4. Уживайте слова ввічливості: покличте, будь ласка, дякую, будьте здорові.