Слова-назви дії предметів відповідають на питання що робить?, що роблять?

1. Відгадайте загадку. У слові-відгадці назвіть букви, вимовте звуки. На яке питання відповідають підкреслені слова?

Хоч нема у нього рук, 

Та він дзьобом: 

Стук! Стук! Стук! 

Може, нас лякає? 

Може, щось шукає?

Відгадка: Дятел 5 зв., 5 б.  [ = •'| – • – ]            [д' а т е л]

Лякає, шукає (що робить?)

2. Прочитайте слова в колонках. З'єднайте їх за значенням. Запишіть. Вимовте звуки, які позначають підкреслені букви.

лікар лікує

муляр мурує

двірник прибирає

художник малює

лікар [л' і к а р], муляр [м у л' а р], малює [м а л' у й е]

Із слів кожного рядка складіть речення. Спишіть. Підкресліть слова, які відповідають на питання що зробив?

Івасик, у, ямку, поклав, деревце. 

Корінчики, землею, присипав. 

Опалим, притрусив, листям, навколо. 

На, весну, другу, вишенька, зацвіла.

Івасик поклав деревце у ямку.

Корінчики присипав землею.

Навколо притрусив опалим листям.

На другу весну вишенька зацвіла.

3. Прочитайте вірш. Доберіть потрібні слова з довідки.

Іди, іди, дощику, зварю тобі... . 

В небі грім уже гуде, але дощик не ... . 

Він сидить на хмарі і сам борщик ... .

              За Андрієм М'ястківським 

Довідка: борщику, іде, варить.

Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику. 

В небі грім уже гуде, але дощик не іде. 

Він сидить на хмарі і сам борщик варить.

4. Прочитайте текст. Спишіть. Уставте пропущені букви. Поставте питання до підкреслених слів.

Ведмід.. з Вовком ішли у лісі, аж ось зацвірінькала якас.. пташка в корчах. Підійшли ближче, а мален.ка пташка із задертим хвостиком скаче по гілках і цвірін..кає. (За Іваном Франком)

Ведмідь з Вовком ішли (що робили?) у лісі, аж ось зацвірінькала якась пташка в корчах. Підійшли (що зробили?) ближче, а маленька пташка із задертим хвостиком скаче (що робить?) по гілках і цвірінькає (що робить?).