Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Будна Н."

Сторінка 92

Завдання 1, 2 Доба

Сонячний годинник, пісочний годинник, механічний годинник, електронний годинник

Час на годиннику:  5 год      6 год      11 год

Завдання 3  У порту стояло 6 суден. Пішло в море 3 судна, а повернулося – 2. Скільки суден стало в порту?   6 + 3 – 2 = 9 – 2 = 7 (с.)

Завдання 4

8 + 1 = 9

18 + 1 = 19

9 – 1 = 8

191 = 18

155 = 10

1510 = 5

16 + 1 = 17

6 + 1 = 7

1310 = 3

133 = 10

9 + 1 = 10

19 + 1 = 20

Завдання 5  Червона дорога більша, ніж синя.

 

Сторінка 93

Завдання 1

12 + 4 = 10 + 2 + 4 = 10 + 6 = 16

14 + 2 = 10 + 4 + 2 = 10 + 6 = 16

17 + 2 = 10 + 7 + 2 = 10 + 9 = 19

11 + 4 = 10 + 1 + 4 = 10 + 5 = 15

13 + 5 = 10 + 3 + 5 = 10 + 8 = 18

12 + 6 = 10 + 2 + 6 = 10 + 8 = 18

Завдання 3  Задача на збільшення на деяке число

В автопарку було 15 синіх машин, а червоних – на 4 більше. Скільки червоних машин?

Короткий запис

Синіх — 15 машин

Червоних — ?, на 4 машини більше

Короткий запис

Синіх — 15 машин

Червоних — ?, стільки ж і ще 4 машини

Розв’язання

15 + 4 = 19 (м.) – червоних машин.

Відповідь: 19 червоних машин.

Завдання 3, 4  Школяр лягає ввечері о 9 год.

Час на годиннику:   4 год        2 год      9 год

Завдання 5  Склад числа 7: 

1 + 6 = 7   2 + 5 = 7   3 + 4 = 7    4 + 3 = 7    5 + 2 = 7    6 + 1 = 7

Склад числа 8: 1 + 7 = 8   2 + 6 = 8   3 + 5 = 8    4 + 4 = 8    5 + 3 = 8

6 + 2 = 8     7 + 1 = 8

7 – 5 = 2     8 – 4 = 4     8 – 6 = 2    7 – 3 = 4     8 – 2 = 6     8 – 7 = 1

 

Сторінка 94

Завдання 1 Порозрядне додавання

16 – 4 = 10 + 6 – 4 = 10 + (6 – 4) = 10 + 2 = 12    

14 – 2 = 10 + 4 – 2 = 10 + (4 – 2) = 10 + 2 = 12

18 – 2 = 10 + 8 – 2 = 10 + (8 – 2) = 10 + 6 = 16

15 – 4 = 10 + 5 – 4 = 10 + (5 – 4) = 10 + 1 = 11

19 – 5 = 10 + 9 – 5 = 10 + (9 – 5) = 10 + 4 = 14

17 – 6 = 10 + 7 – 6 = 10 + (7 – 6) = 10 + 1 = 11

Завдання 2

1) Задача на знаходження суми

Для театральної вистави лялькар виготовив 5 фігурок людей і 4 фігурки тварин. Скільки всього фігурок зробив лялькар?

Люди

Тварини

Всього

5 фігурок

4 фігурки

?

Короткий запис

Люди — 5 фігурок

Тварини — 4 фігурки

Всього — ?

Розв’язання

5 + 4 = 9 (ф.) – всього фігурок зробив лялькар.

Відповідь: лялькар зробив 9 фігурок.

2) Задача на різницеве порівняння

Для театральної вистави лялькар виготовив 5 фігурок людей і 4 фігурки тварин. На скіль­ки більше фігурок людей, ніж фігурок тварин, зробив лялькар?

Короткий запис

Люди — 5 фігурок, на ? більше

Тварини — 4 фігурки

Розв’язання

5 – 4 = 1 (ф.) – на стільки більше фігурок людей, ніж фігурок тварин, зробив лялькар.

Відповідь: на 1 фігурку більше людей, ніж тварин.

Завдання 3   Склад числа 9:  1 + 8 = 9     2 + 7 = 9     3 + 6 = 9

4 + 5 = 9      5 + 4 = 9       6 + 3 = 9      7 + 2 = 9     8 + 1 = 9

Склад числа 10: 1 + 9 = 10   2 + 8 = 10   3 + 7 = 10   4 + 6 = 10   5 + 5 = 10

6 + 4 = 10     7 + 3 = 10     8 + 2 = 10      9 + 1 = 10

10 – 4 = 6     9 – 4 = 5      10 – 8 = 2    10 – 6 = 4    9 – 5 = 4   10 – 7 = 3

Завдання 4  Дії з величинами

+2 дм 4 см

   2 дм 3 см

   4 дм 7 см

+3 дм 2 см

  4 дм 3 см

  7 дм 5 см

_7 дм 5 см

  3 дм 2 см

  4 дм 3 см

Завдання 5  Розташуй літери у порядку зростання чисел (малина):

12 (М), 14 (А), 16 (Л), 18 (И), 19 (Н), 20 (А)

 

Сторінка 95

Завдання 1, 2 Рівняння

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник:

10 – 6 = 4   (оскільки 4 + 6 = 10)           6 + 4 = 10  (оскільки 10 – 6 = 4)

20 + 40 = 60  (оскільки 60 – 40 = 20)       9 – 5 = 4   (оскільки 4 + 5 = 9)

80 – 70 = 10   (оскільки 10 + 70 = 80)      5 + 5 = 10  (оскільки 10 – 5 = 5)

Завдання 3  Задача на знаходження зменшуваного

Коли від пристані відпливло 6 яхт, там залишилося 2 яхти. Скільки яхт стояло біля пристані спочатку?

Було

Відпливло

Залишилось

?

6 яхт

2 яхти

Короткий запис

Було — ?

Відплило — 6 яхт

Залишилось — 2 яхти

Розв’язання

2 + 6 = 8 (яхт) – яхт стояло біля пристані спочатку.

Відповідь: спочатку на пристані стояло 8 яхт.

Завдання 4

16 + 1 = 17

7 + 3 = 10

188 = 10

155 = 10

1810 = 8

1210 = 2

3 + 10 = 13

121 = 11

20 – 1 = 19

12 + 1 = 13

2010 = 10

1212 = 0

Завдання 5 Розподілили транспортні засоби на 4 групи за певними ознаками

Повітряний транспорт (1) і наземний транспорт (2)

Потрібні права (3) і не потрібні права (4)

Завдання 6  Одиниці вимірювання

1 дм 4 см = 10 см + 4 см = 14 см

1 дм 1 см = 10 см + 1 см = 11 см

15 см = 10 см + 5 см = 1 дм 5 см

19 см = 10 см + 9 см = 1 дм 9 см

 

Сторінка 96

Завдання 1  Пропущені числа: 11, 14, 15, 18, 19  Число після 20: 21

Завдання 2   13 к. = 10 к. + 3 к.       31 к. = 30 к. + 1 к.

Завдання 3

14 = 1 дес. 4 од.          23 = 2 дес. 3 од.       60 = 6 дес.                 

32 = 3 дес. 2 од.          41 = 4 дес. 1 од.       6 = 6 од.  

Завдання 4    Серед чисел  50, 20, 30, 90 найбільше 90    

Серед чисел 10, 60, 80, 40 найбільше 80

 

Сторінка 97

Завдання 5

+3 дм 4 см

          5 см

  3 дм 9 см

+6 дм 2 см

          6 см

  6 дм 8 см

_8 дм 9 см

         5 см

  8 дм 4 см

Завдання 6 Задача на знаходження зменшуваного

На дроті сиділи ластівки. Коли 4 ластівки полетіли, залишило­ся ще 5 ластівок. Скільки лас­тівок було на дроті спочатку?

Було

Полетіли

Залишилось

?

4 ластівки

5 ластівок

Короткий запис

Було (сиділи) — ?

Полетіли — 4 ластівки

Залишилось — 5 ластівок

Розв’язання

5 + 4 = 9 (л.) – лас­тівок було на дроті спочатку.

Відповідь: спочатку на дроті було 9 ластівок.

Завдання 7

15 + 1 = 16

10 – 5 = 5

181 = 17

9 – 5 = 4

20 – 1 = 19

10 – 4 = 6

11 + 1 = 12

9 – 6 = 3

10 + 1 = 11

10 – 3 = 7

121 = 11

9 – 4 = 5

Завдання 8  Годину показує кожен годинник: 5 год    3 год     10 год

Завдання 9  Усередині рожевого кільця  5 + 2 = 7 (ц.)

За межами рожевого кільця 4 + 4 = 8 (ц.)

Всередині рожевого й блакитного кілець водночас 2 ц.

 

Сторінка 98

Завдання 1

Числа першого десятка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Число другого десятка: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Число третього десятка: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Число п'я­того десятка: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Число десятого десятка: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

2) Число іде за числом 99: 100   Число перед числом 53: 52

3) Числа, в яких кількість одиниць у роз­ряді одиниць 0: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

4) Найменше число у шостому десятку: 51

Завдання 2

Літери у порядку зрос­тання чисел (фара)

Літери у порядку спадання чисел (сміх)

24 (Ф), 35 (А), 82 (Р), 99 (А)

56 (С), 42 (М), 40 (І), 34 (Х)

Завдання 3

90 > 70 на 20 (90 – 70 = 20)

50 < 80 на 30 (80 – 50 = 30)

60 > 10 на 50 (60 – 10 = 50)

30 > 20 на 10 (30 – 20 = 10)

20 < 40 на 20 (40 – 20 = 20)

90 < 100 на 10 (100 – 90 = 10)

Завдання 4

Уроки в школі починаються о 9 год.   Закінчуються о 13 год.

Завдання 5  Задача на знаходження невідомого доданка

Із 10 іграшкових балерин танцювало тіль­ки 4. Скільки балерин не танцювало?

Танцювало

Не танцювало

Всього

4 балерин

?

10 балерин

Короткий запис

Танцювало — 4 балерин

Не танцювало — ?

Всього — 10 балерин

Розв’язання

10 – 4 = 6 (б.) – балерин не танцювало.

Відповідь: не танцювало 6 балерин.

 

Сторінка 99

Завдання 6 Скільки копійок здачі залишиться в кожному випадку?

Було — 50 к. і 10 к.

Морозиво — 40 к.

Решта:

50 + 10 – 40 =

60 – 40 = 20 (к.) 

Було — 50 к. і 10 к.

Цукерки — 30 к і 30 к.

Решта:

50 + 10 – 30 – 30  =

60 – 30 – 30 =

30 – 30 = 0 (к.)

Було — 50 к. і 10 к. і 10 к.

Покупка — 40 к. і 30 к.

Решта:

50 + 10 + 10 – 40 – 30 =

70 – 40 – 30 =

30 – 30 = 0 (к.)

Завдання 7

+3 дм

  1 дм 3 см

  4 дм 3 см

+4 дм

  2 дм 4 см

  6 дм 4 см

+6 дм

  3 дм 6 см

  9 дм 6 см

Завдання 8  Однакові літери позначають однакові цифри, різні літери — різні цифри

М + М + М = АМ

5 + 5 + 5 = 15

АХ + АХ = ОХ

10 + 10 = 20

20 + 20 = 40

АХ + А = АА

10 + 1 = 11

20 + 2 = 22

Завдання 9  Най­довший шлях, якщо по одно­му й тому ж відрізку можна проходити не більше двох разів:  2 (жовті) + 3 (коричневі) + 2 (сині) + 2 (сині)

 

Сторінка 100

Завдання 1

Всі числа між 20 і 30: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Спільного у цих чисел: кількість десятків дорівнює 2

Завдання 2

1) «Сусіди» числа 5: 4 і 6                  3) «Сусіди» числа 35:  34 і 36

2) «Сусіди» числа 21: 20 і 22             4) «Сусіди» числа 96:  95 і 97

Завдання 3  Десятків і одиниць у кожному числі:  

23 = 2 дес. 3 од.             41 = 4 дес. 1 од.

Завдання 4  Від найбільшого двоцифрового числа відніми найбільше одноцифрове:

99 – 9 = 90

Завдання 5  У вазі було 6 червоних троянд, 4 білі й 1 рожева.

6 + 4 = 10 (тр.) – всього червоних і білих троянд.

6 + 4 + 1 = 11 (тр.) – всього троянд.

6 + 1 = 7 (тр.) – всього червоних і рожевих троянд.

4 + 1 = 5 (тр.) – всього білих і рожевих троянд.

Завдання 6

+2дм

          4 см

  2 дм 4 см

+6 дм

          2 см

  6 дм 2 см

+5 дм

          5 см

  5 дм 5 см

Сторінка 101

Завдання 1        20 + 20 + 20 = 40 + 20 = 60  

30 + 20 + 10 = 40 + 10 = 50     50 + 10 + 10 = 60 + 10 = 70

Завдання 2 «Сусіди» чисел:

18, 19, 20          30, 31, 32      48, 49, 50     59, 60, 61      98, 99, 100

Завдання 3

18 + 1 = 19

181 = 17

48 + 1 = 49

48 1 = 47

53 + 1 = 54

591 = 58

100 – 1 = 99

80 + 1 = 81

Завдання 4  Задача на зменшення на деяке число

Маса козеняти 26 кг, а маса ягняти на 1 кг менша. Яка маса ягняти?

Короткий запис

Козенятко — 26 кг

Ягнятко — ?, на 1 кг менше

Короткий запис

Козенятко — 26 кг

Ягнятко — ?, стільки ж, але без 1 кг

Розв’язання

26 – 1 = 25 (кг) – маса ягняти.

Відповідь: маса ягняти 25 кілограмів.

Завдання 5, 6  У бабусі на городі виросли два гарбузи. Маса одного гарбуза 9 кг, а маса другого — на 1 кг більша.

1) 9 + 1 = 10 (кг) – маса другого гарбуза.

2) 9 + 10 = 19 (кг) – маса двох гарбузів разом.

 

Сторінка 102

Завдання 1 Сума розрядних доданків

27 = 20 + 7      35 = 30 + 5       58 = 50 + 8

Завдання 2  «Родина» чисел (взаємозв'язок дій додавання і віднімання)

6 + 40 = 46

40 + 6 = 46

46 – 40 = 6

46 – 6 = 40

7 + 30 = 37

30 + 7 = 37

37 – 30 = 7

37 – 7 = 30

4 + 70 = 74

70 + 4 = 74

74 – 70 = 4

74 – 4 = 70

Завдання 3

+5 дм

          6 см

  5 дм 6 см

_5 дм 6 см

  5 дм      

          6 см

_5 дм 6 см

         6 см

  5 дм     

Завдання 4

50 + 6 = 56

40 + 3 = 43

20 + 8 = 28

50 + 7 = 57

90 + 9 = 99

80 + 4 = 84

3730 = 7

5650 = 6

9490 = 4

43 3 = 40

299 = 20

822 = 82

Завдання 5

60 + 20 = 80   (до шістдесяти додати 20 – буде 80;  60 плюс 20 дорівнює вісімдесяти, 60 збільшити на 20 – буде 80; сума чисел 60 і 20 дорівнює вісімдесяти)

40 – 30 = 10   (від сорока відняти 30 дорівнює десятьом; 40 мінус 30 дорівнює десяти;  40 зменшити на 30 – буде 10; різниця чисел 40 і 30 дорівнює десяти)

Завдання 6

Рівності правильні

30 – 10 = 20

27 = 20 + 7

Рівності неправильні

5 + 4 = 4 + 6

Нерівності правильні

40 + 10 < 100

10 – 6 > 1

Нерівності неправильні

9 > 9

Сторінка 103

Завдання 7  Задача на знаходження суми

Одна білочка знайшла 40 го­ріхів, а друга — 20 шишок. Скільки всього горіхів і ши­шок у білок?

Горіхи

Шишки

Всього

40 штук

20 штук

?

Короткий запис

Горіхи — 40 штук

Шишки — 20 штук

Всього — ?

Розв’язання

40 + 20 = 60 (шт.) – всього горіхів і ши­шок у білок.

Відповідь: у білок 60 горіхів і шишок.

 

Завдання 8  На лівій шальці терезів гирі 10 кг і 5 кг, а на правій – гуска і гиря 2 кг. Яка маса гуски?

Розв’язання

10 + 5 = 15 (кг) – маса на лівій шальці терезів.

15 – 2 = 13 (кг) – маса гуски.

Відповідь: маса гуски 13 кілограмів.

Завдання 9 

20 < 30

50 = 50

50 > 40

80 > 70

80 > 30

40 > 10

90 < 100

10 = 10

Завдання 10

Діти

Діаграма

Відповіді на питання

Андрій

Борис

Василь

Ганна

Оля

Марія

А□□□□

Б□□□

В□□

Г□□

О□

М□□□□□

Найбільше кубиків у Марії

Найменше кубиків у Олі

Однакова кількість кубиків у Василя і Ганни

Завдання 11 Дві прозорі плівки наклали одна на одну. Яка фігура утворилася при накладанні?  Спільна фігура п’ятикутник.

Інші завдання дивись тут...