Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Корчевська О., Козак М."

СТОРІНКА 77

Завдання 1,2  Віднімання

Зменшуване – Від'ємник = Різниця

Читаємо вираз 9 – 5:  «від дев’яти відняти 5», «9 мінус 5», «9 зменшити на 5», «зменшуване — 9, від'ємник — 5»

Завдання 3

а) Проста задача на зменшення на деяке число

На майданчику гралося 6 дівчаток, а хлопчиків — на 3 мен­ше. Скільки хлопчиків гралося на майданчику?

Короткий запис

Дівчатка  — 6 осіб

Хлопчики — ?, на 3 особи менше

Схема

Розв’язання

6 – 3 = 3 (хл.) – хлопчиків гралося на майданчику.

Відповідь: на майданчику гралося 3 хлопчиків.

 

б) Проста задача на збільшення на деяке число

На стіл поставили 6 чашок, а склянок — на З більше. Скільки склянок поставили на стіл?

Короткий запис

Чашки — 6 штук

Склянки — ?, на 3 штуки більше

Схема

Розв’язання

6 + 3 = 9 (скл.) – склянок поставили на стіл.

Відповідь: на стіл поклали 9 склянок.

Завдання 4  Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, а потім порівнюємо отримані результати:

6 – 4 < 3    2 < 3      5 + 5 > 8     10 > 8       1 + 7 < 10     8 < 10

Завдання 5

2 + 7 – 6 = 9 – 6 = 3               10 – 7 – 3 = 3 – 3 = 0

4 + 6 – 7 = 10 – 7 = 3              8 – 7 + 5 = 1 + 5 = 6

9 – 6 + 5 = 3 + 5 = 8               3 + 7 – 4 = 7 – 4 + 3 = 3 + 3 = 6

2 + 4 + 3 = 6 + 3 = 9              1 + 7 + 2 = 8 + 2 = 10

Завдання 6  На столі лежало 3 жовті й 3 червоні олівці. Галинка взяла 4 олівці. Скільки олівців кожного кольору могла взяти Галин­ка?

Міркуємо так.

3 жовті, 1 червоний       або    2 жовті, 2 червоні       або     1 жовтий, 3 червоні

 

СТОРІНКА 78

Завдання 1 Додавання і віднімання числа 8 та додавання і віднімання числа 9

1 + 8 = 9     2 + 8 = 10    1 + 9 = 10      9 – 8 = 1     10 – 8 = 2       10 – 9 = 1

Завдання 2

2 + 8 – 6 = 8 – 6 + 2 = 4               10 – 9 + 7 = 1 + 7 = 8

9 – 8 + 5 = 1 + 5 = 6                     1 + 9 – 3 = 9 – 3 + 1 = 6 + 1 = 7

10 – 8 + 4 = 2 + 4 = 6                    9 – 9 + 6 = 0 + 6 = 6

1 + 8 – 5 = 9 – 5 = 4                      2 + 8 – 9 = 10 – 9 = 1

Завдання 3  Зменшуване – Від’ємник = Різниця

7 – 3 = 4       9 – 6 = 3       10 – 4 = 6          8 – 5 = 3

Завдання 4

а) Проста задача на знаходження суми

У групі дитячого садочка було 7 пірамідок і З дзиґи. Скільки разом пірамідок і дзиґ було у групі?

Пірамідки

Дзиґи

Всього

7 іграшок

3 іграшки

?

Короткий запис

Пірамідки — 7 іграшок

Дзиґи — 3 іграшки

Всього — ?

Розв’язання

7 + 3 = 10 (ігр.) – разом пірамідок і дзиґ було у групі.

Відповідь: у групі було разом 10 пірамідок і дзиґ.

 

б) Проста задача на зменшення на деяке число

У групі дитячого садочка було 7 пірамідок, а дзиґ — на 3 менше. Скільки дзиґ було у групі?

Короткий запис

Пірамідки  — 7 іграшок

Дзиґи — ?, на 3 іграшки менше

Розв’язання

7 – 3 = 4 (дз.) – дзиґ було у групі.

Відповідь: у групі було 4 дзиґ.

 

СТОРІНКА 79

Завдання 1, 2  

Спочатку обчислюємо вирази, а потім порівнюємо отримані результати:

3 < 2 + 2    3 < 4      6 < 10 – 3   6 < 7     5 > 9 – 6    5 > 3     8 > 3 + 4     8 > 7

Завдання 3  Проста задача на додавання

У банці було 4 склянки молока. Тато долив ще 3 склянки. Скіль­ки склянок молока стало в банці?

Було

Долив

Стало

4 склянки

3 склянки

?

Короткий запис

Було — 4 склянки

Долив — 3 склянки

Стало — ?

Розв’язання

4 + 3 = 7 (скл.) – склянок молока стало в банці.

Відповідь: у банці стало 7 склянок молока.

 

Завдання 4 Проста задача на зменшення на деяке число

Біля першого будинку стояло 8 автомобілів, а біля другого — на 5 менше. Скільки автомобілів стояло біля другого будинку?

Короткий запис

І будинок  — 8 автомобілів

ІІ будинок — ?, на 5 автомобілів менше

Розв’язання

8 – 5 = 3 (авт.) – автомобілів стояло біля другого будинку.

Відповідь: біля другого будинку стояло 3 автомобілі.

 

Завдання 5

а) Проста задача на додавання

На озері було 3 чорних лебедів. До них прилетіло ще 5 білих. Скіль­ки лебедів стало на озері?

Було

Прилетіло

Стало

3 лебеді

5 лебедів

?

Короткий запис

Було — 3 лебеді

Прилетіло — 5 лебедів

Стало — ?

Розв’язання

3 + 5 = 8 (л.) – лебедів стало на озері.

Відповідь: на озері стало 8 лебедів.

 

б) Проста задача на збільшення на деяке число

На озері плавало 3 чорних лебедів, а білих – на 5 більше. Скільки білих лебедів плавало на озері?

Короткий запис

Чорні — лебеді

Білі — ?, на лебедів більше

Розв’язання

3 + 5 = 8 (л.) – білих лебедів плавало на озері.

Відповідь: на озері плавало 8 білих лебедів.

Завдання 6

10 – 8 = 2    8 – 5 + 4 = 3 + 4 = 7      7 + 2 – 8 = 9 – 8 = 1     2 + 6 + 2 = 8 + 2 = 10

3 + 6 = 9     2 + 7 – 6 = 9 – 6 = 3       5 + 1 + 2 = 6 + 2 = 8    3 + 7 – 4 = 7 – 4 + 3 = 6

Завдання 7  Накресли інший відрізок, на 4 см довший, ніж відрізок 4 см

4 + 4 = 8 (см) – довжина шуканого відрізка.

Чи можна накреслити відрізок, на 4 см коротший? Ні, бо 4 – 4 = 0.

 

СТОРІНКА 80

Завдання 1, 2, 3, 4  Одиниці вимірювання

Маємо гирі 1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг. Які дві гирі мають масу 4 кг? 7 кг? 8 кг?

Міркуємо так.

1 кг + 3 кг = 4 кг             3 кг + 4 кг = 7 кг           3 кг + 5 кг = 8 кг

Маса пакета з цукром 3 кг.

Маса кавуна 7 кг, маса халви 4 кг (2 кг + 2 кг = 4 кг), маса картоплі 1 кг

Завдання 5

4 кг > 1 кг         2 кг < 7 кг                    2 кг + 1 кг < 4 кг  (3 кг < 4 кг)

3 кг < 5 кг         6 кг > 3 кг                    7 кг – 2 кг > 4 кг   (5 кг > 4 кг)

 

СТОРІНКА 81

Завдання 1, 2

7 л – 3 л = 4 л            3 л + 4 л = 7 л          5 л + 2 л – 1 л = 7 л – 1 л = 6 л

4 л + 2 л = 6 л           10 л – 2 л = 8 л         8 л – 4 л + 2 л = 4 л + 2 л = 6 л

Завдання 3 Проста задача на знаходження суми

У глечику 2 л молока, а в бідоні — 3 л. Скільки літрів молока в глечику і бідоні разом?

Бідон

Глечик

Всього

2 л

3 л

?

Короткий запис

Бідон — 2 л

Глечик — 3 л

Всього — ?

Розв’язання

2 + 3 = 5 (л) – літрів молока в глечику і бідоні разом.

Відповідь: у глечику і бідоні разом 5 літрів молока.

 

Завдання 4 Проста задача на знаходження суми

З бідона взяли спочатку 2 л води, а потім — ще 1 л. Скільки всього літрів води взяли з бідона?

Спочатку

Потім

Всього

2 л

1 л

?

Короткий запис

Спочатку — 2 л

Потім — 1 л

Всього — ?

Розв’язання

2 + 1 = 3 (л) – всього літрів води взяли з бідона.

Відповідь: з бідона взяли 3 літри води.

Завдання 5

З л < 8 л         5 кг – 2 кг = З кг     6 л < 6 л + 2 (доданок менший від суми)

7 л > 5 л         3 кг + 4 кг < 8 кг   (7 кг < 8 кг)      3 л = 4 л – 1 л

Завдання 6

На лівій шальці зрівноважених терезів лежать кавун масою 8 кг і гиря 1 кг. Знайди масу гирі на правій шальці терезів.

8 кг + 1 кг = 9 кг

На лівій шальці зрівноважених терезів лежать диня масою 4 кг і гиря 2 кг. Знайди масу гирі на правій шальці терезів.

2 кг + 4 кг = 6 кг

Завдання 7 Яке число треба відняти від 9, щоб одержати число 5?

9 – □ = 5  щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю:

9 – 5 = 4 – шукане число

 

СТОРІНКА 82

Завдання 1  Додавання

а) Доданок + Доданок = Сума

Записали виразом суми чисел: 4 і 1; 3 і 6; 7 і 2; 2 і 7:

4 + 1 = 5       3 + 6 = 9        7 + 2 = 9       2 + 7 = 9

б) Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Записали виразом різниці чисел: 9 і 4; 5 і 1; 10 і 2; 6 і 3:

9 – 4 = 5       5 – 1 = 4        10 – 2 = 8       6 – 3 = 3

Завдання 2  Виписали спочатку суми, а потім — різниці:

6 + 2 = 8        5 + 0 = 5      3 + 6 = 9       8 + 2 = 10

10 – 1 = 9       9 – 7 = 2      8 – 3 = 5        4 – 4 = 0

Завдання 3 Проста задача на знаходження суми

У Сашка було 3 легкові машинки і 6 вантажних. Скільки всього машинок було в хлопчика?

Легкові

Вантажні

Всього

3 машинки

6 машинок

?

Короткий запис

Легкові — 3 машинки

Вантажні — 6 машинок

Всього — ?

Розв’язання

3 + 6 = 9 (м.) – всього машинок було в хлопчика.

Відповідь: у хлопчика було 9 машинок.

 

Завдання 4 У вазі було 8 яблук, а груш – на 3 менше. Скільки груш було у вазі?

Короткий запис

Яблука  — 8 штук

Груші — ?, на 3 штуки менше

Розв’язання

8 – 3 = 5 (гр.) – груш було у вазі.

Відповідь: у вазі було 5 груш.

Завдання 5

3 + 2 + 3 = 5 + 3 = 8                4 + 2 + 3 = 6 + 3 = 9

8 – 5 – 1 = 3 – 1 = 2                  8 – 6 + 7 = 2 + 7 = 9

10 – 2 – 2 = 8 – 2 = 6                9 – 6 + 1 = 3 + 1 = 4

5 + 5 – 4 = 10 – 4 = 6                4 + 5 – 6 = 9 – 6 = 3

Інші завдання дивись тут...