Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 1 клас Лишенко Г.П., Тарнавська С.С., Лишенко К.О."

СТОРІНКА 129

Завдання 1 Проста задача на знаходження суми

Українці мають дозвіл на в'їзд у 30 європейських країн та ще в 6 інших країн світу. Скільки країн світу відкрили свої кордони для українських туристів?

Європейські

Інші

Всього

30 країн

6 країн

?

Короткий запис

Європейські — 30 країн

Інші — 6 країн

Всього — ?

Схема

Розв’язання

30 + 6 = 36 (к.) – країн світу відкрили свої кордони для українських туристів

Відповідь: для українських туристів відкрили свої кордони 36 країн світу

 

Завдання 2 Складена задача (на 2 дії)

У фінал європейського конкурсу танців вийшло 5 пар українських танцюристів. Усього у фіналі було 15 пар танцюристів. Скільки було пар фіналістів з інших країн? На скільки їх було більше, ніж україн­ських танцюристів?

Короткий запис №1

Українські танцюристи — 5 пар

Іноземні танцюристи — ?

Всього — 15 пар

Короткий запис №2

Українські танцюристи — 5 пар

Іноземні танцюристи — 10 пар, на ? пар більше

Схема

Розв’язання

15 – 5 = 10 (п.) – пар фіналістів з інших країн

10 – 5 = 5 (п.) – на стільки більше пар танцюристів з інших країн, ніж україн­ських

Відповідь: 10 пар фіналістів з інших країн, на 5 пар більше танцюристів з інших країн, ніж україн­ських.

 

Завдання 3  Додавання

30 + 5 + 40 = (30 + 40) + 5 = 70 + 5 = 75

20 + 7 + 50 = (20 + 50) + 7 = 70 + 7 = 77

80 + 6 + 10 = (80 + 10) + 6 = 90 + 6 = 96

3 + 30 + 20 = 3 + (30 + 20) = 3 + 50 = 53

40 + 2 + 6 + 30 = (40 + 30) + (2 + 6) = 70 + 8 = 78

30 + 1 + 60 + 6 = (30 + 60) + (1 + 6) = 90 + 7 = 97

 

Завдання 4 На відпочинок до Болгарії поїхало 56 дітей з України. А з Болгарії до України приїхало спочатку 20 дітей, потім — ще 36. Скільки дітей з Болгарії приїхало в Україну? Порівняй кількість українських і болгарських дітей.

Міркуємо так

20 + 36 = 56 (д.) – дітей з Болгарії приїхало в Україну

56 = 56  український і болгарських дітей порівну

 

Завдання 5  Одиниці вимірювання

1 дм 2 см = 10 см + 2 см = 12 см

Завдання 6  Розрядні доданки 

32 – 1 = 31   31 = 30 + 1   69 – 1 = 68  68 = 60 + 8   21 – 1 = 20   20 = 20 + 0

 

Завдання 7

Геометрична фігура

Сторін

Кутів

Вершин

 

чотирикутник

4

4

4

4 = 4 = 4

трикутник

3

3

3

3 = 3 = 3

шестикутник

6

6

6

6 = 6 = 6

п’ятикутник

5

5

5

5 = 5 = 5

семикутник

7

7

7

7 = 7 = 7

СТОРІНКА 130

Завдання 1  Я, мама, тато, брат, дідусь, бабуся, дідусь, бабуся – 8 людей.

 

Завдання 2 Складена задача (на 2 дії)
Сума років усіх членів сім'ї з трьох осіб дорівнює 67. Татові 30 років, мамі — стільки ж. Скільки років батькам разом? Скільки років дитині?

Тато

Мама

Дитина

Всього

30 років

стільки ж, скільки татові

?

67 років

Схема

Короткий запис №1

Тато — 30 років

Мама — стільки ж

Всього — ?

Короткий запис №2

Тато і мама — 60 років

Дитина — ?

Всього — 67 років

Розв’язання

1) 30 + 30 = 60 (р.) – років батькам разом

2) 67 – 60 = 7 (р.) – років дитині

Відповідь: разом батькам 60 років; дитині 7 років

 

Завдання 3 Богдан на 2 роки старший за брата і на 5 років — за сестру. Хто старший — сестра чи брат Богдана? На скільки років?

Міркуємо так

Старший брат Богдана.

5 – 2 = 3 (р.) – на стільки років старший брат Богдана від сестри

 

Завдання 4 Задача на зменшення на деяке число

Сестрі 16 років, а брат на 6 років молодший за неї. Скільки років братові?

Короткий запис

Сестра — 16 років

Брат — ?, на 6 років молодший

Короткий запис

Сестра — 16 років

Брат — ?, стільки ж, але без 6 років

Схема

Розв’язання

16 – 6 = 10 (р.) – років братові

Відповідь: братові 10 років братові

 

Завдання 5

40 + 15 = 55       9 + 40 = 49       24 + 20 = 44

 

Завдання 6 Задача на знаходження від’ємника

У рулоні було 15 м тканини. Після того, як кравчиня відрізала шматок тканини, у рулоні залишилося 12 метрів. Скільки метрів тканини відрізала кравчиня?

Було

Відрізали

Залишилося

15 м

?

12 м

Короткий запис

Було — 15 м

Відрізала — ?

Залишилося — 12 м

Схема

Розв’язання

15 м – 12 м = 3 (м) – метрів тканини відрізала кравчиня

Відповідь: кравчиня відрізала 3 метри тканини

 

Завдання 7 Порівняння чисел

Спочатку знаходимо значення виразів, а потім їх порівнюємо:

35 + 40 > 35 + 4 (75 > 39)        ­45 + 20 + 10 > 34 + 20 + 1 (75 > 55)

78 – 8 = 76 – 6 (70 = 70)           67 – 60 + 3 < 50 – 30 + 20 (10 < 40)

Інші завдання дивись тут...