Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 1 клас Лишенко Г.П., Тарнавська С.С., Лишенко К.О."

СТОРІНКА 125

Завдання 1 Однакові фігури — однакові числа, а різні фігури — різні числа

7 – o = ∆         ∆ + ∆ = □       ◊ – o = ∏

o + o = 10       □ + ∆ = ◊       ∏ + ◊ = 7

7 – 5 = 2          2 + 2 = 4        6 – 5 = 1

5 + 5 = 10       4 + 2 = 6        1 + 6 = 7

Міркуємо так

o    5 + 5 = 10     ∆    7 – 5 = 2     □    2 + 2 = 4

◊    4 + 2 = 6      П    7 – 6 = 1

 

Завдання 2 Порозрядне додавання (десятки додають до десятків, одиниці — до одиниць, потім одержані результати додають):

34 + 52 = 86        43 + 24 = 67

34 + 52 = (30 + 4) + (50 + 2) = (30 + 50) + (4 + 2) = 80 + 6 = 86

43 + 24 = 40 + 3 + 20 + 4 = 60 + 7 = 67

 

Завдання 3  Проста задача на знаходження суми

На столі лежало 4 олівці, а в коробці – 5 олівців. Скільки всього було олівців?

Коробка

Стіл

Всього

5 олівців

4 олівці

?

Короткий запис

Коробка — 5 олівців

Стіл — 4 олівці

Всього –  ?

Схема

Розв'язання

5 + 4 = 9 (ол.) – всього олівців було

Відповідь: було всього 9 олівців

 

Задача на збільшення на деяке число

На столі лежало 4 олівці, а в коробці – на 5 олівців більше. Скільки олівців лежало в коробці?

Короткий запис

На столі — 4 олівці

У коробці — ?, на 5 олівців більше

Короткий запис

На столі — 4 олівці

У коробці — ?, стільки ж і ще 5 олівців

Схема

Розв'язання

5 + 4 = 9 (ол.) – олівців лежало в коробці

Відповідь: 9 олівців лежало в коробці

 

Завдання 4 Одиниці вимірювання

3 м 2 дм = 10 дм + 2 дм = 12 дм    62 дм = 60 дм + 2 дм = 6 м 2 дм

4 м 6 дм = 40 дм + 6 дм = 46 дм    85 дм = 80 дм + 5 дм = 8 м 5 дм

 

СТОРІНКА 126

Завдання 5  Порівняння чисел

50 см < 6 м   (1 м = 100 см, 50 см < 1 м, 50 см < 6 м)  

7 дм < 7 м    (7 дм < 70 дм)

6 дм < 3 м 6 см   (3 м = 30 дм, 6 дм < 30 дм, 6 дм < 3 м6 см)

 

Завдання 6  І відрізок — 5 см, ІІ відрізок — 8 см, ІІІ відрізок — 10 см

1) На скільки сантиметрів перший відрізок корот­ший від другого?

8 – 5 = 3 (см) – на стільки сантиметрів перший відрізок корот­ший від другого

2) На скільки сантиметрів другий відрізок коротший від третього?

10 – 8 = 2 (см) – на стільки сантиметрів другий відрізок коротший від третього

 

Завдання 7

Малюнок

Перший малюнок

Другий малюнок

Об’єкти

(хто?) 4 дітей (2 дівчинки, 2 хлопчики), 2 метелики;

(що?) 1 м'яч, 1 веселка, 2 ракетки, 1 волан, 1 сачок

(хто?) 4 дітей (2 дівчинки, 2 хлопчики), 2 метелики;

(що?) 1 м'яч, 1 веселка, 2 ракетки, 1 сачок

Всього об’єктів

4 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 12

4 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 = 11

12 > 11

Подібне: усього 4 дитини (2 хлопчики, 2 дівчинки), 1 веселка, 1 м’яч, 2  ракетки, 1 сачок, 2  метелики.

Відмінне: 1 волан на першому малюнку, розташування об’єктів, колір м’яча, одяг дівчинки.

Завдання 1  Порозрядне віднімання (десятки від­німають від десятків, одиниці — від одиниць, потім одержані результати додають)

57 – 34 = 23

57 – 34 = (50 + 7) – (30 + 4) = (50 – 30) + (7 – 4) = 20 + 3 = 23

28 – 13 = 15      66 – 34 = 32     17 – 15 = 2       45 – 11 = 34

66 – 22 = 44      95 – 61 = 34     69 – 58 = 11     36 – 12 = 24

 

Завдання 2  Задача на знаходження невідомого доданка

У конкурсі малюнків до Дня Незалежності України брало участь 42 учні. Серед них було 20 дівчаток. Скільки було хлопчиків?

Дівчатка

Хлопчики

Всього

20 учнів

?

42 учні

Короткий запис

Дівчатка — 20 учнів

Хлопчики — ?

Всього — 42 учні

Схема

Розв’язання

42 – 20 = 22 (х.) – хлопчиків було

Відповідь: було 22 хлопчиків

� Заміни число 20 на 30. Що зміниться в розв’язанні?  

42 – 30 = 12 (х.) – хлопчиків було

Зміняться значення від’ємника і різниці, спосіб розв’язування не міняється

Інші завдання дивись тут...