Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 1 клас Лишенко Г.П., Тарнавська С.С., Лишенко К.О."

СТОРІНКА 127

Завдання 3 Проста задача на знаходження суми

У колекції 12 ляльок у костю­мах народів світу та на 2 біль­ше — в українських костюмах. Скільки ляльок в українських кос­тюмах у колекції?

Короткий запис

Костюми народів світу — 12 ляльок

Українські костюми — ?, на 2 ляльки більше

Короткий запис

Костюми народів світу — 12 ляльок

Українські костюми — ?, стільки ж і ще 2 ляльки

Схема

Розв’язання

12 + 2 = 14 (л.) – ляльок в українських кос­тюмах у колекції

Відповідь: у колекції 14 ляльок в українських кос­тюмах

 

Завдання 4 Складена задача (на 2 дії)

Купили 15 м червоної стрічки для віночків. Для одного віночка відрізали 4 м стрічки, а для іншо­го — 6 м. Скільки всього метрів стрічки відрізали? Скільки метрів стрічки залишилося?

Було

Відрізали

Залишилось

15 м

4 м і 6 м

?

Схема

Короткий запис №1

І віночок — 4 м

ІІ віночок — 6 м

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 15 м

Відрізали — 10 м

Залишилося — ?

Розв’язання

4 + 6 = 10 (м) – усього метрів стрічки відрізали

15 – 10 = 5 (м) – метрів стрічки залишилося

Відповідь: відрізали 10 метрів стрічки, залишилося 5 метрів стрічки

 

Завдання 5  Одиниці вимірювання

12 кг – 2 кг = 10 кг       18 дм – 8 дм = 10 дм      98 л – 90 л = 8 л

89 кг + 1 кг = 90 кг       79 кг – 1 кг = 78 кг        54 см – 1 см = 53 см

 

Завдання 6

15 – 10 = 5         15 – 5 = 10

 

Завдання 7

2 + 70 = 72                               20 + 60 – 10 = 80 – 10 = 70

70 – 20 – 30 = 50 – 30 = 20           67 – 7 + 10 = 60 + 10 = 70

 

Завдання 8

На полях п’ять рослин, які люблять в Україні: вишня, липа, верба, калина, дуб…  мальва, барвінок, тополя, чорнобривець

 

СТОРІНКА 128

Завдання 1

На полях четверо птахів, яких люблять в Україні: лелека, соловей, дрохва, ластівка…. жайвір, зозуля, сокіл, ворон, сорока

 

Завдання 2 Математичний диктант.

1) «Сусіди» числа 40:   39,  41            «Сусіди» числа 59:   58, 60

2) Збільшили числа на 1 дес.: 30 + 10 = 40   50 + 10 = 60   80 + 10 = 90

3) Зменшили числа на 1 дес.: 100 – 10 = 90        70 – 10 = 60     40 – 10 = 30

4) Запиши суму й різницю чисел 60 і 1:     60 + 1 = 61     60 – 1 = 59

 

Завдання 3

Н  30 + 6 = 36       Д  27 – 20 = 7        Р 58 + 0 = 58

І  45 – 1 = 45        П  56 – 6 = 50         О  85 + 1 = 86

Значення виразів у порядку зростання і назва найбільшої річки України:

7, 36, 45, 50, 58, 86       ДНІПРО

 

Завдання 4

Слово

Букв

Звуків

Звукова схема

Україна

7

8

[• |― ― • | = •́ | ― •]

Київ

4

5

[― •́ | = • ―]

Батьківщина

11

11

[― • = | ― • ― | ― ― •́ |― • ]

Київ – найкоротше слово, а Батьківщина – найдовше слово

11 – 4 = 7 (б.) – на стільки більше букв в найдовшому слові, ніж у найкоротшому

11 – 5 = 6 (з.) – на стільки більше звуків в найдовшому слові, ніж звуків у найкоротшому

 

Завдання 5 Задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

У класі З0 учнів. На святі 10 учнів декламувало вірші Тараса Шевченка, стільки ж учнів співало укра­їнські пісні, решта — танцювало. Скільки учнів тан­цювало?

Декламували

Співали

Танцювали

Всього

10 учнів

стільки ж, скільки декламувало

?

30 учнів

Короткий запис

Декламували — 10 учнів

Співали — 10 учнів

Танцювали — ?

Всього — 30 учнів

Схема

Розв’язування

30 – 10 – 10 = 10 (уч.) – учні танцювали

 

2 спосіб

Спочатку обчислимо скільки учнів декламували і співали разом, а потім скільки танцювали, тоді

Короткий запис

Декламували і співали — ?, 10 учнів і ще стільки

Танцювали — ?

Всього — 30 учнів

Схема

Вираз      30 – (10 + 10)

Короткий запис №1

Декламували — 10 учнів

Співали — стільки ж

Всього — ?

Короткий запис №2

Декламували і співали — 20 учнів

Танцювали — ?

Всього — 30 учнів

План розв’язування

1) Скільки всього учнів декламували і співали?

2) Скільки учнів тан­цювало?

Міркуємо так

10 + 10 = 20 (уч.) – учні декламували і співали

30 – 20 = 10 (уч.) – учні танцювали

 

3 спосіб

Спочатку обчислимо скільки учнів танцювали і співали разом, а потім скільки танцювали, тоді

Короткий запис

Танцювали — ?

Співали — 10 учнів

Всього (Танцювали і співали) — ?

Декламували — 10 учнів

Всього — 30 учнів

Схема

Вираз     (30 – 10) – 10 

Короткий запис №1

Танцювали і співали — ?

Декламували — 10 учнів

Всього — 30 учнів

Короткий запис №2

Танцювали — ?

Співали — 10 учнів

Всього — 20 учнів

План розв’язування

1) Скільки всього учнів танцювали і співали?

2) Скільки учнів тан­цювало?

Міркуємо так

30 – 10 = 20 (уч.) – учні танцювали і співали

20 – 10 = 10 (уч.) – учні танцювали

 

4 спосіб

Спочатку обчислимо скільки учнів танцювали і декламували разом, а потім скільки танцювали, тоді

Короткий запис

Танцювали — ?

декламували — 10 учнів

Всього (Танцювали і декламували) — ?

Співали — 10 учнів

Всього — 30 учнів

Схема

Вираз     (30 – 10) – 10 

Короткий запис №1

Танцювали і декламували — ?

Співали — 10 учнів

Всього — 30 учнів

Короткий запис №2

Танцювали — ?

Декламували — 10 учнів

Всього — 20 учнів

План розв’язування

1) Скільки всього учнів танцювали і декламували?

2) Скільки учнів тан­цювало?

Міркуємо так

30 – 10 = 20 (уч.) – учні танцювали і декламували

20 – 10 = 10 (уч.) – учні танцювали

Відповідь: танцювали 10 учнів

� Чи могли бути учні, які співали й танцювали? Ні, щоб загальна сума не змінилась

 

Завдання 6 Числа і знаки дій

10 + 6 = 16 (бо 16 – 10 = 6)             20 – 10 = 10  (бо 20 – 10 = 10)

18 – 10 = 8 (бо результат зменшився)   11 – 1 = 10 (бо результат зменшився)

 

Завдання 7   Дано відрізок 4 см

4 см + 5 см = 9 см – відрізок на 5 см довший від поданого

4 см + 1 дм = 1 дм 4 см = 14 см – відрізок на 1 дм довший від поданого

Завдання 8

Малюнок

Фігури

Перший

Відрізки, трикутники, п’ятикутник, чотирикутники

Другий

Трикутники, відрізки, ламані

Третій

Відрізки, трикутники, чотирикутники

Четвертий

Відрізки, трикутники, чотирикутники, п’ятикутник

 Інші завдання дивись тут...